Building value

Blog

3D-model of 3D BIM-model?

Een 3D-model is op vele manieren te maken. Maar wat is nu eigenlijk een 3D-model en wanneer wordt het een 3D BIM-model? Wij merken dat hier veel uiteenlopende meningen over ontstaan. Dat is goed, want dat betekent in ieder geval dat er veel mensen bezig zijn met het optimaliseren van BIM. Uiteraard hebben wij ook een mening en een duidelijke visie over BIM. Toch proberen wij, om het voor iedereen begrijpelijk en toepasbaar te houden, te leven met de dag. In deze blog vertel ik u hoe wij als BIM4ALL omgaan met het uitwerken van 3D (BIM-)modellen.

Maak vooraf heldere afspraken

Elk project met begint met het vooraf maken van duidelijke afspraken. Dan wordt bepaald wie welke informatie, op welk moment en in welk formaat levert. Dit wordt verwerkt in het BIM-protocol en uiteindelijk worden hiervan werkdocumenten afgeleid. Deze werkdocumenten zorgen ervoor dat het BIM-protocol daadwerkelijk ook wordt gebruikt tijdens de uitwerking van de 3D BIM-modellen.

3D-model of 3D BIM-model

Het verschil tussen een 3D-model en een 3D BIM-model is dat een 3D-model enkel geometrie bevat. Dat betekent dat het alleen vormen en afmetingen bevat. BIM staat voor Bouw Informatie Modellering. Dit geeft eigenlijk al aan wat er verwacht mag worden van een 3D BIM-model. In dit model modelleren wij alle informatie die nodig is om het gebouw daadwerkelijk te realiseren en te exploiteren. Dit is vaak een integraal model dat alle informatie op het gebied van bouwkunde, installaties en constructies bevat. Toch gaat het er in de basis niet om of u het nu een 3D-model of een 3D BIM-model noemt, het gaat erom dat het model alle juiste informatie bevat en dat vooraf de BIM-ambities en –verwachtingen worden bepaald en dat deze bij oplevering zijn behaald.

Van LOD 100 tot LOD 500

Wij hebben inmiddels ruim 500 BIM-projecten succesvol uitgewerkt. Gezamenlijk hebben we al meer dan 500.000 (!) vierkante meter aan BIM-modellen uitgewerkt. Dit doen wij van ontwerp (LOD 100) tot en met beheer & onderhoud (LOD 500). Wat dit precies inhoudt, dat leest u in mijn andere blog.

3 D Bim Model Bim4 All
Scan to BIM

Een deel van onze projecten bestaat uit renovaties of revitalisaties van gebouwen. Daarnaast worden projecten waar wij aan deelnemen ook vaak tegen bestaande gebouwen aangebouwd. Om ervoor te zorgen dat we een nauwkeurige en betrouwbare onderlegger hebben om ons 3D BIM-model op te zetten, voeren wij eerst een digitale inmeting op de bouwlocatie uit. Dit doen wij middels onze 3D-laserscanners. De 3D-laserscanner maakt een puntenwolk. Die kunnen wij inlezen in onze 3D-modelleringssoftware. Zo kunnen wij tot op 2 millimeter nauwkeurig een 3D-model maken van een bestaand gebouw of een nieuw bouwwerk precies laten aansluiten op de bebouwde omgeving.

Speel in op de beleving

Het 3D BIM-model is niet alleen te gebruiken voor het uitwisselen en communiceren over technische (vakinhoudelijke) informatie, het is ook een communicatiemiddel om uw klant voor oplevering al het gebouw te laten ervaren of vroegtijdig te overtuigen van uw meerwaarde. Door het toepassen van de nieuwste ontwikkelingen kunnen wij uw klant een betere indruk geven van bijvoorbeeld de grootte van het bouwwerk. Zo kunnen vooraf betere ontwerpkeuzes worden gemaakt en zal het bouwwerk beter aansluiten bij de wensen en behoeften van de klant. 

Ook tijdens een aanbesteding of tender is een 3D BIM-model te gebruiken om uw opdrachtgever te informeren over uw aanpak en uw meerwaarde ten opzichte van uw conculega’s. Dat doen wij door uw opdrachtgever aan de hand van een storyboard mee te nemen in een pakkende presentatie. Die wordt ondersteund door illustraties en animaties van uw bouwproces en uniek voor dat specifieke project bedachte oplossingen. 

Meer informatie?

Meer informatie over het uitwerken van 3D BIM-modellen of de verschillende toepassingen van BIM? Neem dan contact met mij op. Ik leg het u graag allemaal uit en licht mijn verhaal met praktijkcases toe.

Geschreven door:

Jeffrey Wieldraayer

Jeffrey Wieldraayer

Teamleider