Building value

Blog

5 redenen om Solibri te gebruiken

Solibri is een softwarepakket dat concurreert met Navisworks. Toch zijn wij op dit moment van mening dat Solibri het pakket is dat het beste aansluit op de wensen en taken van een BIM-Coördinator. In deze blog vertel ik u over de functies en de mogelijkheden binnen Solibri.

1. Zien wat er gebouwd wordt

In Solibri is het mogelijk om modellen samen te voegen tot één model. Op deze manier kunnen verschillende disciplines haar 3D-modellen onderling op elkaar afstemmen.

‘’Hoeveel verschillende disciplines telt u in de onderstaande afbeelding?’’

1
2. Controle van uw modellen

Het controleren van 2D-tekeningen is tijdrovend en niet efficiënt. Solibri maakt het mogelijk om BIM-modellen te controleren op de volgende punten:

- Controle of alle informatie is ingevuld.
- Bouwfouten voorkomen tussen verschillende disciplines.
- Controle op uitvoerbaarheid.

Ook bijvoorbeeld of een installatie niet botst tegen de hoofddraagconstructie.

Met behulp van slimme controle regels controleert u niet alleen of elementen elkaar doorsnijden, ook controleert u of het uitvoeringstechnisch haalbaar is.

Door het uitvoeren van deze controles worden BIM-modellen beter op elkaar afgestemd. Dit bevordert het teamgevoel, zo werkt en denkt u samen en zorgt u voor een optimaal BIM-proces. En dat kan de bouwsector wel gebruiken; samenwerken en geen 'over de schutting'- mentaliteit.

De BIM-coördinator bij BIM4ALL is Jeffrey Wieldraayer.

3. Communiceren tussen BIM-modellen

Communicatie is het belangrijkste onderdeel binnen de werkmethodiek BIM. Solibri maakt het mogelijk om de gevonden problemen makkelijk en snel te communiceren. Hierbij wordt gebruik gemaakt van presentaties. Een presentatie bevat issues (problemen). Deze issues ontstaan door de aangemaakte controleregels. Iedere issue bevat een afbeelding en aan een issue kan een omschrijving worden toegevoegd van wat er precies fout gaat.

2

Vervolgens kan de BIM-coördinator tijdens een BIM-sessie de issues presenteren en de issues versturen naar de BIM-modelleur. Er zijn verschillende bestandsformaten die het mogelijk maken om deze issues te versturen. Toch heeft het de voorkeur om een BCF-File te gebruiken. Een BCF-File is een bestand dat ingeladen wordt in bijvoorbeeld Revit. Na het inladen kan de BIM-modelleur dubbelklikken op een issue en wordt direct de locatie en het omschreven probleem getoond.

Afbeelding
4. Calculeren en werkvoorbereiden met Solibri

Ook calculators en werkvoorbereiders zijn in staat om deel te nemen aan een BIM-project. Zonder deze mensen is het onmogelijk om als projectleider een project in goede banen te leiden.

BIM-modellen zijn voor een calculator of werkvoorbereider dan ook enorm handig om te gebruiken. Zij zien namelijk direct visueel wat er gebouwd wordt, of het aansluit en met welke hoeveelheden zij moeten rekenen.

Afb 2

Een meetlat en een rekenmachine zijn dan ook echt verleden tijd… echt.

Toch vergissen of vergeten bedrijven om werkvoorbereiders en calculators te betrekken bij een BIM-project. Omdat ze vaak niet weten welke mogelijkheden er zijn.

In de vorige punten komt duidelijk naar voren wat het effect is van driedimensionaal modelleren. Deze driedimensionale modellen bevatten elementen met informatie. Deze informatie wordt vaak data genoemd.

Met behulp van een Information Takeoff is het mogelijk om alle data te verzamelen. Maar wat is een information Takeoff? Een information Takeoff is een uittrekstaat die alle verwerkte element-informatie verzameld. Op deze manier kunnen hoeveelheden, aantallen en de bijbehorende eigenschappen verzameld en uiteindelijk besteld worden.

4
5. Geavanceerd controleren

In alinea 2 'Controle van uw modellen' heb ik het al gehad over het controleren van modellen. Toch wil ik daar wat dieper op ingaan omdat het volgende vaak door de meeste BIM-coördinatoren wordt vergeten.

Een gemiddelde BIM-coördinator controleert snel op botsingen tussen elementen. Daarnaast controleert hij of zij ook of alle informatie is ingevuld.

Maar is de ingevulde informatie wel correct? Kan een clash-vrij BIM-model worden gezien als een uitvoeringstechnisch model?

Samen met mijn collega en BIM-coördinator Jeffrey Wieldraayer, zijn wij ons constant aan het verbeteren en optimaliseren op het gebied van BIM-coördinatie. Een van onze optimalisaties in Solibri is het toepassen van de geavanceerde controles.

- Clasht een deur niet met een nabijgelegen kolom?
- Bevinden er zich geen elementen voor een kiepraam?
- Bevinden zich brandkleppen in een wand die brandwerend is?

Afb 1

In de bovenstaande afbeelding is gecontroleerd of de kanalen van het installatiemodel door brandwerende wanden (de groene en rode wanden) gaan. Zo ja, bevatten deze kanalen dan ook brandwerende voorzieningen (zwart afgebeeld).

Met het toepassen van deze uitvoeringstechnische controles bewijst een BIM-coördinator zijn meerwaarde. En optimaliseert u uw BIM-project tot het uiterste.

In de onderstaande afbeelding is gecontroleerd of de draairichtingen van de deuren geen problemen opleveren na oplevering.

5
Eindconclusie

Solibri is op dit moment hèt softwarepakket dat ervoor kan zorgen dat u vroegtijdig bouwfouten herkent, informatieverzameling mogelijk maakt en kan functioneren als communicatiemiddel tussen verschillende disciplines.

Waarom ‘kan’? Omdat u over de kennis en kunde moet beschikken voordat u kunt calculeren, coördineren, en werk voorbereiden als een professional met Solibri.

Met onze kennis en ervaring met Solibri kunnen wij u gericht en praktisch leren omgaan met Solibri.

Bent u geïnteresseerd in een training, heeft u nog vragen of bent u advies nodig? Neem vrijblijvend contact op en wij helpen u graag verder!

Geschreven door:

Robbert Evers

Robbert Evers

BIM-Consultant/-Trainer