Building value

Blog

Bewust selectief innoveren met BIM

Publicatie: The New Builders, juni 2017

Vier jaar geleden zagen Herwin Voortman en Robbin Breukink dat software het verschil ging maken in de bouw. Samen begonnen ze aan een nieuw avontuur: BIM4ALL. Hun passie voor de bouw en ICT zorgt voor een blijvende intrinsieke motivatie om deze traditionele sector te vernieuwen. Inmiddels kennen veel mensen BIM, maar BIM4ALL doet meer. Robbin vertelt over het kiezen voor innovaties met toegevoegde waarde, de kracht van kennis en dan vooral het delen daarvan.

Dat werken met BIM ook echt waarde toevoegt aan een project, blijkt uit honderden praktijkvoorbeelden. Toch zijn er nog veel bouwers die de investering een te groot risico vinden volgens Robbin: “Als je niet weet wat je met zo’n 3D BIM-model kan en moet, dan biedt zo’n model niet de toegevoegde waarde die het kan bieden. De voorbereidingstijd is wat langer, maar dat staat niet in verhouding met wat het kan opleveren. Op dit moment heeft de bouw te maken met faalkosten van 15 á 16%. Het is zeker haalbaar om daarop minstens 5% te besparen en dan ben ik nog voorzichtig. BIM bestaat al langer, maar we staan nog maar aan het begin van de echte disruptive ontwikkelingen. De hele waardeketen moet mee in het proces. En dat begint met een mindset, want je moet meer commitment naar elkaar tonen, kennis gaan delen en het vooral willen.”

Leren, delen, ontwikkelen

Die houding van transparantie past BIM4ALL zelf ook toe, volgens Robbin: “Wij leren veel van onze klanten en onze klanten leren veel van ons, dat is een wisselwerking. Wat we leren, delen we via onze Consultancy in combinatie met onze BIM-Trainingen en -Opleidingen. Daarmee vallen we onszelf natuurlijk aan, maar onze klanten moeten een gevoel hebben van commitment en transparantie. Door kennis te delen, creëren we draagvlak voor BIM bij onze klanten. Als je blijft denken in “dit is mijn 3D BIM-model en dat deel ik niet”, gaat BIM niet de gewenste toegevoegde waarde opleveren. En daarbij, om het gehele proces onder de knie te hebben, heb je ook ervaring nodig en dat moet de klant uiteindelijk nog zelf ontwikkelen. Ondertussen blijven wij ons verder ontwikkelen en zo blijven we in staat voorop te lopen.”

Innoveren om het innoveren

BIM4ALL is naar eigen zeggen continu microscopisch bezig met nieuwe ontwikkelingen en procesoptimalisatie. Robbin vertelt over het BIM4ALL Lab: “Naast ons andere aanbod zijn we gestart met het BIM4ALL Lab. Dit is de plek om te kijken welke ontwikkelingen waarde toevoegen aan de bouw en welke daadwerkelijk de moeite waard zijn om toe te passen. Niet elke innovatie is een vooruitgang. We willen de bouw echt veranderen, door elke keer bestaande en nieuwe technieken in te zetten om zo de gehele bouwkolom te optimaliseren. Daar is het Lab voor, want we kunnen er nog zo mooi over praten, maar we moeten het gewoon doen.”

In grotere stappen naar je doel

Werken volgens dezelfde uitgangspunten is belangrijk volgens Robbin: “Door vooraf heldere afspraken te maken, voorkom je teleurstellingen achteraf en voldoet uiteindelijk het eindresultaat aan de verwachtingen. Daarnaast kun je vanaf het begin grotere stappen zetten, wanneer het einddoel helder is. Als je gewoon ergens begint en denkt: “ik vraag maar het maximale, dan kunnen we altijd nog concessies doen”, dan zal dit nooit tot de beoogde resultaten leiden.”

"Niet elke innovatie is vooruitgang."

Juist een gezamenlijk doel en transparante afspraken zorgen er volgens Robbin voor dat er beter wordt samengewerkt: “Door te delen wat je weet, komt er ook weer informatie terug en hoef je niet zelf het wiel uit te vinden. De informatie die in de modellen wordt opgeslagen, kun je steeds weer hergebruiken, ontwerpfouten ontdek je vóórdat je start met bouwen en dubbelwerk wordt voorkomen. Dat maakt het leuker voor iedereen. Het werkt niet alleen prettiger en efficiënter, je krijgt ook veel meer inzicht in het bouwwerk dan wanneer je naar een 2D-tekening kijkt. Tijdens het proces kun je mensen veel meer meenemen in hoe het er uiteindelijk uit komt te zien.”

Bim4 All Rb En Hv

Robbin Breukink, CEO & Herwin Voortman, CTO

Toegevoegde waarde voor de toekomst

“Ambities waarmaken kun je niet alleen”, geeft Robbin aan. Daarom zoekt hij mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn om te innoveren: “Niet alleen om meer geld te verdienen, maar die vanuit hun passie de bouw willen veranderen. Geld verdienen is dan een logisch gevolg. We staan nog maar aan het begin van wat we willen bereiken en we maken daarin mooie stappen, maar we blijven ambitieus. In de toekomst krijgen we steeds meer koppelingen tussen onder andere techniek en productie, industrie 4.0, Generetic Design, Virtural Reality en daar is het BIM-model de basis voor.”

Robbin is altijd op zoek naar manieren om slimmer, beter en sneller te bouwen: “Door te kijken naar welke technologieën er aanwezig en bewezen zijn en welke technologieën er aankomen, kunnen we bepalen hoe we die met elkaar kunnen verbinden. Onuitputtelijke bronnen zoals de zon, moeten we nog meer gaan benutten. Dan kunnen we betere gebouwen en een betere leefomgeving creëren op basis van een duurzame omgang met de grondstoffen die we hebben.”

"Ambities waarmaken kun je niet alleen."

Hoe de toekomst er precies uit komt te zien, dat weet Robbin niet: “De toekomst is voor ons heel breed. Wij weten ook niet precies waar het naar toe gaat, maar ik weet wel dat de samenwerkingen met andere sectoren steeds belangrijker worden. Door slimme innovaties, onder andere van bedrijven als Apple en Google, worden gebouwen vanuit het oogpunt van de consument steeds slimmer gemaakt. Het draait steeds meer om beleving in plaats van de technische aspecten. Denk bijvoorbeeld aan koppelingen met Smart Cities, Smart Buildings en Homecontrol. Daarvan kunnen wij in de bouw nog veel leren. Persoonlijk wil ik blijven groeien, nieuwe business creëren om onze uiteindelijke doelen te realiseren. Ik denk dat dit mogelijk is en dat doelstellingen nooit te ambitieus kunnen zijn, maar je moet wel concrete stappen durven te zetten in de realisatie daarvan.”

Geschreven door:

Robbin Breukink

Robbin Breukink

CEO