Building value

Blog

BIM combineert twee werelden

Publicatie: Bouwen in het Oosten, september 2016

De bouw verandert en nog steeds is de werkmethodiek Bouw Informatie Modellering (BIM) hét voorbeeld hiervan. Door het opstellen van intelligente 3D-modellen kan er vroegtijdig inzicht worden verkregen in het eindproduct en kunnen hierdoor keuzes in een zo vroeg mogelijk stadium worden gemaakt. Het 3D-model wordt daarbij ingezet als communicatiemiddel. Daarnaast zijn er ook andere innovaties die nog verder gaan in het weergeven van het eindproduct. Denk daarbij aan Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR) of HoloLens. Met deze technieken wordt de analoge wereld samengevoegd met de virtuele wereld.

Beleving

Nieuwe technieken maken het mogelijk om meer focus te leggen op de beleving van een product. Wanneer de focus wordt gelegd op de beleving, wordt er ingespeeld op het waarom. Dit betekent dat de klant niet exact wil of hoeft te weten hoe en waarmee een product wordt vervaardigd, maar waarom hij of zij het product zou moeten afnemen. Een beslissing wordt hierbij dus gevormd door emotie. Door technieken als VR, AR en hologrammen kunt ook u uw theoretische technische kennis vertalen naar de praktische emotie.

In het bouwproces

Niet alleen voor het overtuigen van uw klanten zijn deze technieken te gebruiken. De technieken zijn ook van toegevoegde waarde tijdens het bouwproces. Zo kan voorafgaand het bouwproject al volledig worden geïnspecteerd en kan er tijdens de uitvoering gecontroleerd worden of dat wat gemodelleerd, is ook zo gerealiseerd wordt. Dit resulteert vervolgens in een betere kwaliteit, minder faalkosten en een betere planning. 

Nu ik u heb geïnformeerd over het waarom zal ik u vertellen hoe deze technieken werken. 

Bim4 All Afb 14 Hololens

De hololens in praktijk.

Virtual Reality (VR)

Bij VR wordt de echte omgeving gesimuleerd. Dit wordt veelal gedaan door het 3D-model te projecteren op een VR-bril. Met behulp van geluid en controllers kan een 3D-model interactief worden gemaakt. Dan kan er door een 3D-model worden ‘gelopen’ en kunnen ook voorwerpen worden verplaatst. Deze techniek komt ook goed tot zijn recht in de ontwerpfase. Hierbij kan er virtueel getraind worden voor specifieke werkzaamheden. Uiteraard geldt dit voor allerlei disciplines. Het mooie is dat u zo exact het resultaat zichtbaar krijgt en hierbij controleert of er aan de gewenste verwachtingen wordt voldaan. 

Augmented Reality (AR)

Bij AR wordt de werkelijkheid aangevuld met elementen die virtueel zijn vervaardigd. Zie dit als een schil over de werkelijkheid. Deze techniek werkt met behulp van targets. Er wordt bijvoorbeeld een plattegrond van een woning geprogrammeerd als target. Deze techniek wordt ook toegepast in een van de populairste apps van deze tijd Pokémon GO. 

HoloLens

Met de HoloLens wordt geprobeerd om de kloof tussen de digitale en de analoge wereld te overbruggen. Dit wordt gedaan door digitale 3D-modellen in een reële ruimte af te beelden. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat u in werkelijkheid naar een lege ruimte kijkt, terwijl u door gebruik te maken van de HoloLens de ruimte kunt combineren met het 3D-model en een compleet ingerichte en afgewerkte ruimte ervaart.

De toekomst

De ontwikkeling in deze technieken gaat snel, maar net als alle innovaties blijft er altijd ruimte voor verbetering. Zo is in veel gevallen de resolutie nog niet goed genoeg of zijn de functies nog beperkt. Daarnaast komen binnenkort de eerste consumentenversies van de VR-bril op de markt en maakt bijvoorbeeld Ikea al jaren gebruik van AR in hun app.
Op dit moment worden met deze technieken al testen uitgevoerd in de bouw, maar levert het nog niet de gewenste meerwaarde. Dit heeft ermee te maken dat eerst de wil moet ontstaan om met deze technieken te gaan werken. Daarnaast moeten de meeste technieken nog doorontwikkeld worden om eenvoudig toegepast te kunnen worden. 

Geschreven door:

Robbin Breukink

Robbin Breukink

CEO