Building value

Blog

BIM, daar wilt u niet meer omheen

Publicatie: Bouwen in het Oosten, mei 2015

De meerwaarde van de werkmethodiek Bouw Informatie Modellering (BIM) wordt door steeds meer bedrijven ingezien. Toch wordt het nog vaak als een doel gezien en niet als een middel. De markt geeft aan dat u niet meer om BIM heen kunt. En dat is ook zo. In deze column wil ik u graag inspireren waarom u niet meer om BIM heen zou willen.

De markt geeft aan dat werken met BIM kostbaarder is dan werken met traditionele methodes. Dit heeft te maken met een gebrek aan draagvlak, inzicht en deels ook met onwetendheid over de mogelijkheden die BIM biedt. BIM biedt namelijk veel kansen en is kostenbesparend. Daarnaast kan de bouwtijd worden verkort en de samenwerking en kwaliteit worden verbeterd.

Wanneer BIM ingezet wordt als een doel en niet als een middel, zal tijdens de uitvoering van een project de echte meerwaarde niet worden ervaren. Die wordt pas zichtbaar wanneer BIM onderdeel wordt van het DNA van een organisatie of projectteam. Daarvoor moet in- en extern de juiste balans worden gevonden tussen de sociale- en technische aspecten.

De werkmethodiek is niet alleen toegankelijk voor grote organisaties, maar biedt ook zeker kansen voor het MKB. Deze organisaties zijn kleiner in omvang en daardoor beter in staat tot het doorvoeren van veranderingen.

Bim4 All Afb 10

Als u besluit te starten met BIM, moet u zich wel afvragen of u deze ontdekkingsreis alleen aan moet gaan. Want is het inmiddels bewezen dat u door samen te werken met externe partijen, u samen sneller én grotere sprongen kunt maken.

Om BIM echt door te voeren is draagvlak nodig binnen de organisatie. Het is belangrijk dat zij openstaat voor verandering. Maar hoe bereikt u dit? Het is van belang dat medewerkers de meerwaarde van BIM inzien en dat zij hier niet meer omheen willen in plaats van dat ze denken er niet meer om heen te kunnen.

De meest effectieve manier voor het verkrijgen van draagvlak is een praktische- en top-down benadering. In het beging zal er mogelijk weerstand zijn tegen het onbekende, maar door te luisteren naar de wensen en behoeften van uw medewerkers en de processen helder te omschrijven zal de meerwaarde voor hen snel duidelijk worden.

De kunst is om het proces zo helder en eenvoudig mogelijk te houden. Een helder proces zal ertoe leiden dat medewerkers eerder geneigd zijn om zelf beslissingen te nemen. Dat komt, doordat er meer duidelijkheid is in wat de verwachtingen zijn. Medewerkers kennen dan beter hun plaats in de organisatie en zullen zo sneller tot efficiëntere oplossingen komen. Er is dan minder behoefte aan controle en hiërarchie en dus ook minder behoefte aan overleg. Dit zal leiden tot meer werkplezier, betere samenwerking en een betere communicatie. Zo zullen medewerkers werken in dienst van het proces in plaats van binnen de hiërarchie. Dit leidt tot een beter proces, een vermindering van de (faal)kosten en een betere kwaliteit.

Wanneer u erin slaagt om de technieken te koppelen aan het proces, dan raakt u ervan overtuigd dat u niet meer om BIM heen wilt!

Geschreven door:

Robbin Breukink

Robbin Breukink

CEO