Building value

Blog

BIM is kennisdeling

Publicatie: Bouwen in het Oosten, februari 2017

Een van de belangrijkste zaken van de werkmethodiek Bouw Informatie Modellering (BIM) is samenwerken en vooral het verbeteren van deze samenwerking. Op deze manier kunnen we miscommunicatie tegengaan en zorgen voor een beter eindproduct. Daarom is het belangrijk dat we niet te terughoudend zijn in het delen van kennis en ervaring, maar deze (durven te) delen. En juist het delen van kennis gebeurt in mijn ogen nog te weinig.

Het delen van kennis is precies waar ik mij elke dag mee bezighoud. Ik ben Manon Grobben, Business Unit Manager van de BIM-Academie bij BIM4ALL.

Onze Academie bestaat in hoofdlijnen uit twee pijlers, namelijk BIM-Consultancy, waarin wij ons voornamelijk bezig houden met het implementeren van BIM bij bedrijven, en BIM-Opleidingen & -Trainingen. Hierbij leiden wij BIM-specialisten in verschillende niveaus op, in zowel hard- & softskills op het gebied van BIM. De kennis die ik opdoe tijdens deze werkzaamheden op het gebied van softskills, wil ik graag met u de delen in deze blog.

Wij krijgen vaak vanuit de markt te horen dat wij de koplopers zijn op het gebied van BIM. Door het delen van deze kennis binnen onze BIM-Academie geven wij een deel van onze voorsprong weg. Maar dit doen wij bewust, omdat wij door kennis te delen ook veel kennis en ervaring vanuit de markt weer terugkrijgen. Daarmee kunnen wij ook onze diensten en producten verbeteren Dit biedt dus meerwaarde voor beide partijen. 

Bim Academie Trainingsfoto

Kennisdeling door middel van klassikale trainingen.

Waarom wordt er niet gedeeld?

Elk bedrijf heeft waardevolle kennis in huis, kennis die op dit moment niet wordt gedeeld met andere partijen. Maar waarom niet? Bedrijven zijn bang dat ze door het delen van kennis hun eigen aandeel in de markt verliezen. Anderen zijn immers in staat nu hetzelfde uit te voeren, toch? Maar hoe groot is nou eigenlijk de kans dat een andere partij precies hetzelfde wil gaan doen als u? Door te vertellen over uw kennis en te laten zien waar u goed in bent, zullen anderen u gaan zien als een autoriteit op dit gebied. Ze zullen u hierdoor ook zeker werk gaan gunnen. Daarnaast zorgt enige concurrentie ervoor dat u zult blijven ontwikkelen, om uw positie te behouden en te versterken; nieuwe ontwikkelingen waarmee u altijd vooroploopt, zelfs als u deze kennis deelt.

Draagvlak creëren

Kennisdeling zorgt ervoor dat er draagvlak wordt gecreëerd. Zonder draagvlak, en zeker zonder kennis, is het namelijk niet mogelijk om als gehele sector te werken met BIM. Ik zie in de praktijk dat de wil om te werken met BIM er wel is, maar dat de implementatie niet succesvol verloopt omdat de kennis niet aanwezig is. Het lijkt mij duidelijk dat BIM nooit een wereldwijd succes kan worden, als de helft van de partijen niet mee kan, doordat wij geen kennis willen of durven delen.

Hoe groter het draagvlak, hoe groter de kans dat BIM door elke partij wordt opgepakt en niemand uiteindelijk meer om BIM heen wil. 

Deel uw kennis!
Door uw kennis te delen met andere partijen, zorgen we er samen voor dat BIM breed gedragen wordt. Uw eigen positie op de markt wordt versterkt, de kostprijs wordt gereduceerd doordat processen worden verbeterd en de samenwerking wordt geoptimaliseerd. Deze laatste twee zijn naar mijn mening de belangrijkste voordelen van BIM.

Zonder kennisdeling zult u achterblijven ten opzichte van anderen en uiteindelijk uw positie verliezen. Het gaat er dus niet om hoeveel geld u besteedt aan het werken met BIM, of hoeveel mensen hier in uw organisatie mee bezig zijn; het gaat erom dat de wil er is om met BIM te gaan werken.

Hebt u vragen of wilt u reageren? Neem dan contact met mij op via 0548 – 37 67 97 of manon@bim4all.com.

Geschreven door:

Manon Grobben

Manon Grobben

BIM-Consultant/-Trainer