Building value

Blog

BIM op de bouwplaats

Publicatie: Bouwen in het Oosten, april 2016

Innovatie door middel van de werkmethodiek Bouw Informatie Modellering (BIM) vindt niet alleen op kantoor plaats. Ook zal onder andere de bouwplaats vroeg of laat met BIM te maken krijgen. Sommige organisaties zetten BIM zelfs al in op de bouwplaats. Maar welke meerwaarde biedt BIM hier eigenlijk?

Tijdens het vaststellen van de doelstellingen bij BIM-implementaties is vaak een van de beoogde doelstellingen dat BIM in de toekomst ook op de bouwplaats wordt toegepast. Dit biedt natuurlijk veel voordelen, maar ik wil er ook graag enkele kanttekeningen bij plaatsen. Is elke innovatie namelijk per definitie wel een vooruitgang? Naast deze vraag zou u zich ook kunnen afvragen in hoeverre de BIM-technieken en het proces al zijn ontwikkeld en op elkaar zijn afgestemd om succesvol op de bouwplaats toe te worden gepast.

Voordelen

Omdat er steeds vaker wordt gesproken over de toegevoegde waarde van BIM op de bouwplaats is het dan ook niet meer dan logisch dat software en hardware leveranciers hierop inspelen. Zo is alle informatie vanuit het BIM-model ook op de bouwplaats binnen handbereik. BIM4ALL heeft hierin ook al een aantal projecten uitgevoerd en onderzoeken in gedaan. Wij ondervonden hierin positieve resultaten op o.a. de koppeling van BIM met het logistieke proces, het bi-directioneel koppelen van de virtuele bouwplaats met de echte bouwplaats d.m.v. intelligente chips en het bi-directioneel koppelen van checklists met het BIM-model. Hiermee hebben wij aantoonbaar (faal)kosten weten te reduceren, het proces geoptimaliseerd, betere en duidelijkere informatie kunnen delen en dubbelwerk voorkomen.

Daarnaast maakt het tonen van adequate informatie het mogelijk om uw proces op de bouwplaats te optimaliseren. Zo kunt u bijvoorbeeld een moeilijke hoekoplossing van meerder kanten bekijken, in plaats van enkel op de plek waar het 2D-detail is gemaakt. Het BIM-model kan ook verrijkt worden met informatie van de leveranciers. Daarbij valt te denken aan informatie zoals verwerkingsvoorschriften, standaard detailleringen en garanties. Deze informatie is vervolgens op te vragen op de bouwplaats.

In het digitaal verwerken van opnames, bewonersopties en het afvinken van de werkzaamheden is ook veel progressie te boeken. Traditioneel kost dit veel handelingen, gaat er informatie verloren, wordt er dubbelwerk gedaan en neemt de overdracht van informatie veel tijd in beslag. Mede door cloudoplossingen is dit verleden tijd en wordt de in het werk opgenomen informatie direct aan het 3D BIM-model gekoppeld en verwerkt. 

Bim4 All Afb 12
Kanttekeningen

Bij dit alles is natuurlijk wel van groot belang dat de medewerkers beschikken over de benodigde competenties om hiermee te werken. Hiervoor kunnen opleidingen worden gevolgd, maar u zou de oplossing ook kunnen vinden door medewerkers die niet beschikken over deze competenties te laten samenwerken met degene die hier wel over beschikken. Zo benut u iedereen in zijn of haar kracht en maakt u de innovatie voor iedereen toegankelijk.

Toekomst

Nieuwe technologieën zullen in de toekomst ervoor gaan zorgen dat er nog meer voordelen op de bouwplaats zijn te behalen. Denk daarbij aan Virtual Reality, Augmented Reality, drones en hologrammen. Ik denk dat deze technologieën op den duur de traditionele bouwtekeningen doen verdwijnen, de bouw grotendeels op afstand real-time zal worden aangestuurd en dat het zal lijken dat u door constructies heen kunt kijken door de werkelijkheid te combineren met het 3D BIM-model.

Zorg wel dat wanneer u start met het gebruiken van deze technologieën op de bouwplaats dat uw organisatie hier klaar voor is. Dit betekent dat u de juiste balans zult moeten vinden tussen mensen, middelen en het proces. 

Geschreven door:

Robbin Breukink

Robbin Breukink

CEO