Building value

Blog

Verkrijg inzicht in uw bestaande gebouwen

Om het bouwproces te verbeteren en te versnellen wordt er steeds vaker gebruikt gemaakt van het digitaal inmeten van gebouwen. Het digitaal inmeten wordt altijd in verband gebracht met renovatieprojecten, terwijl het ook zeer goed te gebruiken is bij nieuwbouwprojecten.

3D-Laserscannen

Voor het inmeten van bestaande vastgoed en objecten wordt er gebruik gemaakt van 3D-laserscanners. Deze scanners maken Pointclouds die vervolgens worden omgezet naar 'as-built' 3D-modellen. Het digitaal in kaart brengen van (bestaande) gebouwen kan tijdens het bouw- of renovatieproces onverwachte problemen voorkomen.

Digitaal inmeten is op verschillende manier uit te voeren. Bij ons wordt er samengewerkt door middel van twee scanners die op diverse hoogte zijn in te zetten. Door speciale statieven is er de mogelijkheid om onder de grond maar ook op hoogtes tot 5 meter digitaal in te meten. Dit kan een voordeel zijn bij het in kaart brengen van ondergrondse gangen of riolering. Daarnaast kan het zijn dat het platte dak of de bovenliggende constructie slecht tot niet bereikbaar is. Wij denken graag met u mee en zoeken samen met u voor alle projecten naar de gewenste oplossing. 

Verwachtingspatroon

Voorafgaand aan het digitaal inmeten vindt er een sessie plaats waarin bepaalt wordt welke informatie de opdrachtgever nodig heeft. De benodigde informatie bepaalt op welke manier wij digitaal gaan inmeten en bepaalt de vereiste kwaliteit van het 'as-built' model. Door deze verwachtingen van tevoren af te stemmen wordt het proces geoptimaliseerd. 

Het gebouw wordt door middel van onze scanners digitaal ingemeten. Hierbij meten we de vooraf besproken onderdelen van het gebouw in. Dit voorkomt verwarring in het wederzijdse verwachtingspatroon. De ervaring leert namelijk dat uiteindelijk de vraagspecificatie en het ontvangen 'as-built' model ver uit elkaar liggen. De reden hiervan is dat er vaak wordt vergeten dat bij het inmeten van één specifiek doel, dit altijd in samenhang is met een ander aspect van het gebouw.

Bijvoorbeeld: wanneer de opdrachtgever de gevel gaat renoveren, wordt vaak alleen de buitenzijde van het gebouw digitaal ingemeten. Bij gevelrenovatie betekent dat het binnenblad het belangrijkste onderdeel is en dat de buiten- en binnenzijde van het gebouw digitaal ingemeten moet worden om de positie en de dikte van het binnenblad te bepalen. Het kan betekenen dat er meer ingemeten moet worden om aan de vraagspecificatie van de opdrachtgever te voldoen. 

Bim4 All Afb  Scannen

Eén van onze FARO 3D-scanners.

'As-built' 3D-model

Wij maken aan de hand van de Pointcloud een 'as-built' 3D-model waardoor alle betrokken partijen hetzelfde model (als basis) kunnen gebruiken. Wij worden vaak gevraagd om de nieuwe situatie uit te werken tot uitvoeringsfase. Daarbij wordt binnen het model gebruikgemaakt van verschillende faseringen (as-built, sloop en nieuwe fase) om duidelijk de processen in de bouw weer te geven.

In de bouw worden steeds meer onderdelen geprefabriceerd, waardoor de informatie van de bestaande situatie erg van belang is.

BIM4ALL

Het digitaal inmeten krijgt een steeds grotere draagvlak binnen de bouw. Maar waarom moet u nu kiezen voor BIM4ALL? Wij kunnen snel schakelen en denken een stap verder om u de gewenste informatie aan te leveren.

Door in het voortraject te bepalen wat de opdrachtgever aan informatie nodig heeft en doordat BIM4ALL het gebouw digitaal inmeet en uitwerkt kan er een compleet model worden aangeleverd.

Hebt u vragen of wilt u reageren? Neem dan contact met mij op via 0548-37 67 97, joey@bim4all.com of kijk voor meer informatie op onze dienstenpagina digitaal inmeten.

Geschreven door:

Joey Weusink

Joey Weusink

Teamleider