Blog

Coördineren is meer dan alleen clashen

Iedereen in BIMmend Nederland heeft het zo langzamerhand al veel te vaak gehoord, termen als “reduceren van (faal)kosten” en “verbeteren van het bouwproces”. Met het uitwisselen van IFC bestanden zijn we inmiddels allemaal bekend. Echter wordt er vrijwel alleen gebruik gemaakt van het clashen op doorsnijdingen, terwijl een "tool" zoals Solibri veel meer mogelijkheden biedt. Met name op het gebied van werkvoorbereiding valt hier nog veel terrein te winnen.

Zo kan er eenvoudig gecontroleerd worden op aanwezige stelruimte tussen elementen van verschillende disciplines en is met een eenvoudige "check" te zien welke elementen (niet) voldoen aan de vereiste stelruimte. Dit is slechts een voorbeeld waarop eenvoudig te controleren valt. Er zijn tal van mogelijkheden waarop gecontroleerd kan worden zoals oplegging, verankeringslengte, dekking, randafstanden, etc. etc..

A

Nu wil ik niet zeggen dat controle van 2D- tekeningen overbodig is. 2D-tekeningen hebben natuurlijk ook een praktische (vertaal)functie vanuit de werkvoorbereiding richting de mensen op de bouwplaats. Toch merk ik uit eigen ervaring dat bij een complex knooppunt waarbij meerdere disciplines bij elkaar komen, het toch wel veel tijd kost om met "losse" 2D-tekeningen er zeker van te zijn dat alle onderdelen voldoende stelruimte, randafstand of oplegging hebben, terwijl dit met Solibri efficiënter kan.

Door het aanmaken van uittrekstaten kan een werkvoorbereider eenvoudig en overzichtelijk hoeveelheden van materiaal uittrekken voor offerteaanvragen, maar ook voor een uitvoerder is het snel inzichtelijk hoeveel kubieke meter beton er besteld moet worden voor een specifiek onderdeel. Voor elk te storten onderdeel kan er eventueel gefilterd worden op verschillende kwaliteiten en klassen, ook informatie zoals vereiste dekking is eenvoudig inzichtelijk te maken in het model. Dit zijn slechts twee voorbeelden.

Ook de tool om modelversies te vergelijken is nog niet bij iedereen bekend, waardoor op dit moment vaak nog handmatig nieuwe hoeveelheden worden bepaald voor meer- en minderwerk. Deze informatie is door een werkvoorbereider snel en ook visueel uit Solibri te halen.

Nu klinkt het bovenstaande allemaal als de "ideale wereld", maar het optimaal gebruik maken van modelinformatie voor de werkvoorbereiding heeft eigenlijk maar twee drempels die genomen moeten worden. De eerste is eigenlijk, gewoon mee bezig gaan en doen! Het tweede punt is dat de modellen de juiste gewenste informatie moeten bevatten. Dit is vooraf vast te stellen in een BIM-protocol zodat voor leveranciers ook duidelijk is wat gevraagd wordt van hun model, maar belangrijker nog, zich hier ook aan houden.

Het toepassen van de BIM basis ILS heeft dus wel degelijk een functie, te denken valt aan;
- Juiste IFC entiteiten
- Correcte NL-SfB codering
- Duidelijke materiaal omschrijving
- Etc. etc.

Helaas wordt dit nog wel eens gezien als ballast die moet worden toegevoegd en heerst de gedachte; voor wie doe ik het? De output data van een model heeft invloed op het (samen)werken met modellen. Hoe beter het model, hoe beter de samenwerking. Binnen BIM4ALL maken wij gebruiken van een parameterlijst waarbij alle gewenste informatie onder één tabblad valt. Hierdoor is onze informatie gemakkelijk terug te vinden voor betrokken partijen. Mocht u hier ook belang bij hebben dan helpen wij u hier natuurlijk graag mee.

C

Door de innovatie van software ontstaan "tools" waar een werkvoorbereider gebruik van kan maken. Dit verandert niet alleen de manier van werken maar ook juist de manier van samenwerken.

Geschreven door:

Jarno Teela

Jarno Teela