Building value

Blog

Datakoppeling met COINS-BIM

Publicatie: Bouwen in het Oosten, oktober 2017

Nieuw in de wereld van BIM is COINS-BIM. COINS staat voor Constructieve Objecten en de Integratie van Processen en Systemen. Hiermee wordt alle data uit een 3D-model verzameld en aan elkaar gekoppeld.

Met COINS-BIM kunt u een nog hoger rendement behalen met uw BIM-model. Mijn naam is Robbert Evers, en in deze column zal ik aan u uitleggen wat het voordeel is van deze nieuwe ontwikkeling binnen de BIM-werkmethodiek. 

Verwachtingsmanagement 

Om een project te laten slagen, is het van belang dat alle betrokken partijen van tevoren goede afspraken maken. Op deze manier kent iedereen zijn verantwoordelijkheden en kan er goed samen gewerkt worden voor een optimaal eindresultaat. Alleen blijkt in de praktijk, dat het maken van deze afspraken en het blijven conformeren aan deze afspraken, niet altijd vanzelfsprekend is. Waardoor het uiteindelijke resultaat nog wel eens afwijkt van het gewenste doel. Om dit te optimaliseren, gebruiken wij COINS-BIM. 

COINS-BIM 

COINS-BIM is een aanvulling op de BIM-werkmethodiek. Bij deze manier van informatie uitwisseling, wordt gebruik gemaakt van de data die in de verschillende 3D BIM-modellen aanwezig is. Hierdoor ontstaat er een data-model. Om er voor te zorgen dat deze informatie reproduceerbaar is, worden de bekende standaarden (bijvoorbeeld IFC) toegepast. Dit zorgt voor een eenduidige werkwijze. Hierdoor wordt van het BIM-model een communicatiemodel gemaakt. 

De voordelen 

Het grote voordeel van COINS-BIM is dat, de wensen en de eisen van het project, van de opdrachtgever op een gestandaardiseerde wijze wordt gekoppeld aan de werkzaamheden van de opdrachtnemer. Tevens is het een neutraal, software-onafhankelijk data-model, zodat de informatie bruikbaar en beschikbaar is in diverse softwareprogramma's. De betrokkenen zijn hierdoor niet gebonden aan een specifiek softwareprogramma, maar kunnen hun werkzaamheden in hun vertrouwde werkomgeving blijven uitvoeren. De toepassing van COINS-BIM is dus geen grote aanpassing op de huidige werkwijze. Zo kan het direct geïmplementeerd worden in elk project. 

OMS 

Alle verzamelde data kan vervolgens gebruikt worden in een Onderhoud Management Systeem (OMS) en/of voor Beheer & Onderhoud. Op basis van al deze gegevens kan er een Meer Jaren Onderhoudsplan (MJOP) geschreven worden. Waar op basis van de huidige informatie, de diverse onderhoudsfases bepaald kunnen worden. 

Toepassing 

Deze nieuwe toevoeging, levert in de praktijk veel toegevoegde waarde op. De eindgebruiker weet precies uit welke elementen zijn pand bestaat en kan zo een begroting maken voor meerdere jaren, ten behoeve van het onderhoud (bij normaal gebruik en omstandigheden). Zo komt niemand meer achteraf voor ongewenste verassingen te staan. 

Meer weten? Neem contact op met mij, via +31 (0)548 - 37 67 97 of mail uw vraag naar r.evers@bim4all.com.

Geschreven door:

Robbert Evers

Robbert Evers

BIM-Consultant/-Trainer