Building value

Blog

De standaardisatie van BIM

Publicatie: Bouwen in het Oosten, oktober 2016

Het doel van de werkmethodiek Bouw Informatie Modellering (BIM) is om slimmer, sneller en beter bouwwerken te ontwerpen, realiseren en beheren. Slimmer werken houdt onder andere in dat u elk onderdeel niet twee keer wilt bedenken, maar dat informatie wordt hergebruikt. Dit betekent dat we moeten gaan standaardiseren.

Standaardiseren kan intern en extern. De interne standaarden zijn gericht op het proces van de organisatie en de externe standaardisatie op de samenwerking met andere partijen. Beide varianten zal ik in deze column kort toelichten.

Een doel of een middel?

In mijn ogen wordt het standaardiseren van een BIM-proces te vaak als een doel op zich gezien in plaats van als een middel. Daardoor wordt, vanuit verschillende beweegredenen, niet altijd voor de beste oplossing gekozen. Moet er dan een algemene standaard komen of moet u mee kunnen bewegen met de continu veranderende markt en de innovaties op het gebied van ICT? Ik denk dat het geen doel op zich moet zijn om een algemene standaard te ontwikkelen, maar dat standaardisatie een middel is om elk type (bouw)project te optimaliseren, (faal)kosten te verlagen, dubbele ontwikkeling van informatie te voorkomen, informatie her te gebruiken en miscommunicatie te vermijden.

Elk project is en blijft uniek. Tot er nog geen door de overheid opgelegde standaarden worden ingevoerd, houdt dit voor mij in dat wij voor elk project bekijken welke standaard of standaarden worden gebruikt en hoe wij deze als projectteam zo goed mogelijk kunnen toepassen. Het gaat er dus om hoe u als organisatie op de hoogte blijft van de ontwikkelingen en hoe u ervoor zorgt dat u hiermee om kunt gaan.

Algemene standaardisatie

De overheid stelt (nog) geen eisen aan de standaardisatie van BIM en op dit moment zijn er ook nog geen algemene Nederlandse BIM-standaarden die door de gehele branche worden omarmd. Er zijn wel diverse initiatieven die worden voorgeschreven in projecten. Denk daarbij aan de NL-SfB, NLCS, ETIM, IFC en COINS. Er kunnen in een project meerdere totale of delen van standaarden worden toegepast. Het is dus belangrijk dat u op de hoogte bent van de inhoud van deze standaarden en dat u deze effectief kunt toepassen tijdens de ontwerpfase.

Bim4 All Afb 4
Intern standaardiseren

Voordat u intern kunt standaardiseren zult u eerst een helder beeld van uw eigen proces moeten krijgen. U hebt vast uw proces omschreven, maar wordt dit dagelijks wel zo uitgevoerd en beleven uw collega’s hetzelfde proces als u hebt omschreven?

Tijdens de implementaties die wij uitvoeren bij kleine en middelgrote bedrijven zie ik vaak dat de processen in hoofdlijnen wel zijn omschreven, maar dat het dagelijkse proces anders verloopt. Het is daarom raadzaam dat u verschillende niveaus van uw organisatie uw proces laat omschrijven. Ik denk dat u daarbij verrast zult zijn over de interpretatie van uw proces op de werkvloer. Door gezamenlijk te werken naar een organisatie breed standaardproces zal er een stabiele basis ontstaan om uw interne BIM-standaardisatie op te stellen. Dit zal zorgen voor meer duidelijkheid en begrip bij u en uw medewerkers.

Voor het opstellen van uw standaarden adviseer ik u om meerdere belanghebbenden bij het opstellen te betrekken. Die moeten verantwoordelijk blijven voor het up-to-date houden, continue verbeteren en het communiceren van de standaardisatie naar zijn of haar collega’s binnen uw organisatie of extern projectteam. 

Denk na over morgen, maar werk vandaag

Wij als organisatie denken veel na over de dag van morgen, maar blijven daarnaast realistisch en kijken naar wat er vandaag mogelijk en beschikbaar is om samen met onze opdrachtgever en partners een zo slim, efficiënt en kwalitatief goed project uit te voeren. Daarbij ligt niet altijd de focus op de hardskills, zoals standaardisatie, maar is het creëren van een goede (werk)sfeer en het maken van eenduidige afspraken misschien nog wel belangrijker. De techniek is namelijk het probleem niet. Het is een kwestie van het managen van verwachtingen.

Geschreven door:

Robbin Breukink

Robbin Breukink

CEO