Building value

Blog

Een succesvolle start met BIM

Publicatie: Bouwen in het Oosten, juli 2016

Tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden ben ik onder andere bezig met het implementeren van de werkmethodiek Bouw Informatie Modellering (BIM) bij bedrijven. Daarbij merk ik vaak dat wanneer (vanuit welke beweegreden dan ook) de wil is ontstaan om te veranderen, men direct het maximale verlangt van BIM. Graag wil ik u in deze column informeren over de noodzaak van een goed plan en welke onderdelen deze minimaal moet bevatten.

Door een vooraf gemaakte verkeerde inschatting kan BIM achteraf worden ervaren als complex, moeilijk of dat BIM haar verwachtingen niet waar maakt. Dit hoeft niet het geval te zijn mits ervan tevoren een helder en realistisch beeld van de verwachtingen wordt geschept.

Wanneer wij starten willen wij altijd een zo goed mogelijk beeld schetsen van waar de organisatie in algemene zin over een half jaar, een jaar en vijf jaar wil staan. Ga daarbij dus eerst uit van uw eigen visie en kijk vervolgens welke rol BIM hierin kan betekenen. Op deze manier schept u vooraf een helder beeld en zorgt u ervoor dat BIM in de toekomst de beoogde meerwaarde gaat leveren.

“You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards. So you have to trust that the dots will somehow connect in your future.” – Steve Jobs  
Bim4 All Afb 13
Wat maakt verandering tot een succes?

Begin met het opstellen van een implementatieplan. Deze bevat een aantal essentiële onderdelen, welke ik kort zal toelichten.

U zult moeten beginnen met het vaststellen van uw visie voor de korte, middel en lange termijn. Zonder een duidelijke visie zal er verwarring ontstaan binnen uw organisatie. Vervolgens zult u het belang van de innovatie duidelijk moeten maken binnen uw organisatie. Zonder een belang zal er namelijk weerstand ontstaan. Een typische reactie zal dan zijn: “We doen het altijd al zo, waarom zullen we het anders doen?”.Deze onderdelen vormen de basis voor uw plan. Het plan zorgt voor handvatten en geeft richting. Zonder een plan zal er chaos ontstaan.

Ook is het belangrijk dat u werkt met de juiste middelen. Dit betekent niet alleen dat u hier (extra) budget voor vrij moet maken, maar ook dat u goed moet weten welke BIM-tools voor u toegevoegde waarde leveren, zich in de praktijk al bewezen hebben, en binnen welk tijdsbestek u deze zou willen gaan invoeren. Kijk hierbij niet alleen naar wat de BIM-tools wel kunnen, maar ook naar wat deze niet kunnen. 

Het laatste onderdeel, maar wellicht wel het belangrijkste, is dat u van tevoren een inschatting maakt van de competenties van uw medewerkers. Bij een gebrek aan de juiste competenties zal er bij hen namelijk angst op gaan treden. Een mogelijkheid om ontbrekende competenties in te vullen is door te werken met partners. U kunt namelijk niet in alles goed zijn.

De start van de implementatie.

Een succesvolle start begint simpelweg door het te doen! Zorg ervoor dat u een goed plan hebt die de eerder benoemde onderdelen bevat. Vergeet daarnaast niet voldoende tijd vrij te maken voor de implementatie, om te voorkomen dat u door werkdruk terugvalt in oude gewoontes. Dat BIM een blijver is was al langer duidelijk. Dat het energie kost om er mee aan de slag te gaan en voortdurend op de hoogte te blijven van de nieuwe ontwikkelingen ook. De vraag is alleen: hoe geeft u hier invulling aan om zo klaar te zijn voor de dag van morgen?

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable to change.” – Charles Darwin

Geschreven door:

Robbin Breukink

Robbin Breukink

CEO