Building value

Blog

Geen woorden maar data

Publicatie: Bouwen in het Oosten, februari 2016

In mijn ogen draait het bij werken volgens de werkmethodiek Bouw Informatie Modellering (BIM) maar om één ding: data. Maar hoe krijgt u data, die hergebruikt kan worden, waarbij doublures worden voorkomen en die op het juiste moment aanwezig is?

Tijdens mijn dagelijkse werkzaamheden merk ik nog steeds dat er met name veel gepraat wordt over de kansen en uitdagingen van BIM. Met als doel een betere informatiestroom; kortom data.

Betrouwbare data

Het genereren van goede en betrouwbare data begint bij het maken van de juiste afspraken. Zelf werken wij niet met een standaard protocol, maar met project specifieke werkdocumenten. Die worden gebundeld in een BIM-dossier. Door te werken met een BIM-dossier wordt voorkomen dat werkdocumenten, zoals protocollen, van start tot oplevering worden gehandhaafd. Uiteraard is het mogelijk om vanuit bijvoorbeeld een BIM-protocol de werkdocumenten af te leiden. Zo maakt u het protocol toepasbaar en zal er tijdens de engineering sneller op terug worden gegrepen. 

Standaardiseren is consolideren

Zoals eerder genoemd werken wij niet met standaarden. Wel maken wij gebruik van onze snelgroeiende kennisbank. Dit is een gevalideerde verzameling van onze kennis en ervaringen. Een standaard geeft in onze ogen namelijk aan dat er een eindproduct is bereikt. Door de steeds doorgaande ontwikkelingen bestaat er voor ons geen eindproduct (dus standaard), maar evalueert onze basis continue door.

“It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives. It is the one that is most adaptable tot change.” – Charles Darwin
Bim4 All Afb 11
Afstemmingen

Goede data begint met het vooraf maken van juiste afspraken. Het is wenselijk dat tijdens de engineering een partij de datamodellen controleert. Bij voorkeur is deze partij onafhankelijk. Die partij kan dan ook bijdragen aan een betere afstemming tussen de technieken die gebruikt worden in het project, de betrokken partijen en de doelstellingen van het project.

Juistheid van data

Hoe weet u nu welke data juist is? Werken met intelligente 3D BIM-modellen levert een enorme hoeveelheid data op. Ook wel Big Data genoemd. Het is de kunst om deze te structureren en te ordenen. Hiervoor zijn een aantal softwareoplossingen beschikbaar. Die stellen u in staat om de data op basis van vooraf ingegeven randvoorwaarden te controleren, structureren en optimaliseren. Dit vraagt wel om specialisme, kennis en deskundigheid.

Industrie 4.0

Data zorgt voor meer kennis, meer kennis leidt tot betere inzichten en dit resulteert in een betere kwaliteit. Aan de hand van datamodellen zijn wij nu in staat om projecten te evalueren en te optimaliseren. De ontwikkelingen van de toekomst is onder andere de Industrie 4.0. Dit houdt in dat in de toekomst de direct door de mens bediende computers in de minderheid zullen zijn. De meerderheid van de internetgebruikers zullen bestaan uit semi-intelligente apparaten. Deze apparaten werken volgens vooraf ingegeven parameters. Zo zullen er betere, slimmere en goedkopere oplossingen worden bedacht. Dit schept een behoefte voor meer technologische ontwikkelen, maar ook voor meer sociale ontwikkelingen.

Wanneer u in staat bent om uw woorden te vertalen naar data zult ook u nu en in de toekomst in staat zijn om slimmer, sneller en beter bouwwerken te ontwerpen, realiseren en beheren. 

Geschreven door:

Robbin Breukink

Robbin Breukink

CEO