Sharing is Caring

Blog

Solibriefing - Hoe maak je een classificatie?

Solibriefing

Tijdens de Solibri basis training leggen wij uit hoe je een classificatie maakt. Hier besteden wij altijd veel aandacht aan omdat het allereerst een handige manier is om informatie te verzamelen. Daarnaast biedt het je ook de mogelijkheid om specifieker te coördineren.

Toch merken wij dat na een training mensen de stappen vergeten zijn of het prettig vinden om extra naslagwerk te hebben.

In deze blog gaan wij dieper in op hoe je een classificatie maakt. Stap voor stap leggen wij uit hoe wij te werk gaan.

Stappen

Het doel van classificaties
Bij projecten met wisselende partijen en verschillende disciplines kan niet altijd gegarandeerd worden dat iedereen de BIM informatie op dezelfde wijze gebruikt.

Het doel van classificeren is om de informatie in een model zodanig te normaliseren dat deze eenduidig te gebruiken is in regels en ITO’S.

Voorbeeld:
Er wordt gecontroleerd of er wanden aanwezig zijn van kalkzandsteen. Dit gebeurt op basis van de informatie die beschikbaar is. Echter kan de informatie op verschillende locaties anders ingevuld/gekenmerkt zijn.

Door op verschillende locaties te zoeken verzamelen wij alle wanden tot 1 classificatie.

01 Afbeelding Solibriefing

Stappenplan

Vraag je eerst af: ‘Wat wil ik verzamelen?’
In het voorbeeld gaan wij alle wandtypes verzamelen en classificeren.

Vervolgens check je waar je de informatie vandaan kunt halen.
Selecteer een wand en check waar je de gewenste informatie vandaan kunt halen.

Noteer het tabblad, de Property/Parameter en de value voor jezelf op een kladblok.

02 Afbeelding Solibriefing

Maak een nieuwe classificatie aan

04 Afbeelding Solibriefing

Geef de classificatie een logische naam mee
Bijvoorbeeld: Wandtypes

Geef een toelichting
Optioneel = niet verplicht

05 Afbeelding Solibriefing

Geef aan om welke componenten het gaat.
Dit onderdeel staat altijd ter discussie. Je kunt namelijk heel specifiek, globaal of op basis van een eerder gemaakte classificatie zoeken naar componenten.

Dit is je vertrekpunt dat bepaalt waarop je filtert. Hoe specifieker deze is, hoe groter de kans bestaat dat je iets vergeet.

06 Afbeelding Solibriefing

Kies voor het voorbeeld de Wall component

Zet het selectievakje van Unclassified aan.
Dit is een vereiste. Door dit aan te vinken zorgt het ervoor dat elementen die niet geclassificeerd zijn ook getoond worden.

07 Afbeelding Solibriefing

Klik op OK.

Bekijk het resultaat in 3D
Omdat wij nog geen classificatie namen hebben opgegeven, is het logisch dat er een mapje: Unclassified wordt getoond.

Schermafbeelding 2019 02 19 Om 08 37 57

Open de classificatie
Klik met je rechtermuisknop op de classificatie en klik op settings…

10 Afbeelding Solibriefing

Automatisch wordt het tabblad: Classification Rules geopend.
Vanuit dit tabblad kunnen eisen worden opgegeven.

Verwijder alle kolommen.
Het is wat onnatuurlijk maar je verwijdert alle kolommen. De kolom Classification Name kun je niet verwijderen.

11 Afbeelding Solibriefing

Voeg een kolom toe
Gebruik hiervoor de gegevens die je eerder genoteerd hebt, dus:
- Tabblab
- Parameters

De value komt later van pas.

12 Afbeelding Solibriefing

Voeg een rij toe

13 Afbeelding Solibriefing

In de tabel zijn de wildcards getoond die het mogelijk maken om op verschillende manieren te zoeken naar de informatie.

14 Afbeelding Solibriefing

Neem de instellingen over uit de afbeelding.

15 Afbeelding Solibriefing

Wat er nu gebeurt:
Wanden die het woord: ‘Kalkzandsteen’ bevatten, worden geclassificeerd met de naam die in de parameter value is ingevuld. De ‘=1’ verwijst naar de eerste kolom, dat is in dit geval Kolom 1: Type.

Let op: Voeg je meerdere kolommen toe, controleer dan ook of de =1 invulling nog steeds correct is.

16 Afbeelding Solibriefing

Toevoegen van meerdere kolommen
De laatste rij die wordt toegevoegd is om aan te geven welke wanden nog niet geclassificeerd zijn. Dit is een ‘extra’ regel die op de ‘Show Unclassified’ lijkt. Hierdoor kunnen wij ook een kleur toevoegen aan de niet geclassificeerde elementen.

Afbeelding 21 Solibriefing

Toevoegen van meerdere kolommen
Zoals eerder is aangegeven zal het onzorgvuldig omgaan met de ‘=1’ functie resulteren in fouten in de classificatie.

17 Afbeelding Solibriefing

Onderstaand is dus niet wenselijk

19 Afbeelding Solibriefing

Resultaat:

22 Afbeelding Solibriefing

Toevoegen kleuringen
Nu onze classificatie werkt gaan wij kleuren toevoegen. Dit zorgt ervoor dat het inzichtelijk wordt welke classificaties bij welke elementen horen. Verwijder eerst alle ‘oude’ classificaties en voeg daarna alle huidige classificaties toe.

23 Afbeelding Solibriefing

Bekijk het resultaat

24 Afbeelding Solibriefing

Op deze manier kun je dus snel een classificatie voor jezelf maken.

Uiteraard mag je deze blog delen met je collega’s! Doe dat vooral, hierdoor leert iedereen van elkaar en help je mensen voort. Want BIM is uiteindelijk voor iedereen.

Geschreven door:

Robbert Evers

Robbert Evers

BIM-Consultant/-Trainer