Building value

Blog

Manage uw BIM-proces

Publicatie: Bouwen in het Oosten, juli 2017

Door vooraf de wederzijdse verwachtingen in beeld te brengen, worden teleurstellingen achteraf voorkomen. Maar hoe kunt u er voor zorgen dat uw BIM-proces wordt geoptimaliseerd?

Een BIM-manager kan u hier verder mee helpen. Mijn naam is Jeffrey Wieldraayer, Business Unit Manager bij BIM4ALL B.V. Vanuit mijn functie neem ik met regelmaat de rol van BIM-manager op mij. De uitdaging is altijd om de juiste vragen te stellen om zo voorafgaande aan de uitvoering de belangen van de diverse partijen boven tafel te krijgen. In deze blog leg ik u enkele uitgangspunten van onze werkwijze uit.

Eenduidige werkwijze  

 Om een hoger rendement te behalen met uw 3D BIM-Model, is het van belang dat alle betrokken partijen van elkaar weten wat de wederzijdse verwachting is van elkaar en van het uiteindelijke coördinatiemodel. Dit wordt o.a. bereikt door de inzet van de BIM basis ILS. Een groot voordeel hiervan is dat de informatie gedurende het gehele proces op een gestructureerde en eenduidige manier uitgewisseld wordt tussen alle partijen. Als BIM-Manager heb ik de verantwoordelijkheid voor het naleven van de gemaakte afspraken. De verzamelde informatie wordt vervolgens gedeeld door middel van een een Document Management Systeem (DMS). Zo heeft iedereen toegang tot dezelfde en meest recente gegevens. Op deze manier wordt miscommunicatie voorkomen.

Aspectmodellen 

Wanneer de communicatie op elkaar is afgestemd, gaan alle betrokken partijen aan de slag met de ontwikkeling van de aspectmodellen, behorende bij hun expertise. Hierbij is iedereen verantwoordelijk voor hun eigen model. Alle afzonderlijke aspectmodellen worden per fase door mij samengevoegd tot het coördinatiemodel.

Clash controle 

Wanneer het coördinatiemodel samengevoegd is, wordt de clash controle uitgevoerd. Hierbij maak ik o.a. gebruik van Solibri Model Checker. Dit programma controleert op hard- en softclashes, door het gebruik van verschillende rulesets. De uitkomsten van de clash controle worden geüpload naar BIM-Collab en gedeeld als BCF-bestand, op deze manier worden de verbeterpunten teruggekoppeld naar de aangewezen personen. 

De BIM-sessie 

Belangrijke knelpunten die niet direct kunnen worden opgelost, worden besproken tijdens een BIM-sessie. Deze vinden periodiek plaats. Als BIM-Manager neem ik hierin het initatief en breng ik de benodigde partijen bij elkaar. Zo zijn de communicatielijnen kort en werkt het effectief. Dit leidt uiteindelijk tot een compleet coördinatiemodel, waarin bouwfouten tot een minimum zijn beperkt en u zo kostenefficient mogelijk kunt bouwen. 
Hebt u vragen of wilt u reageren? Neem dan contact met mij op via j.wieldraayer@bim4all.com of kijk voor meer informatie op onze website.

Geschreven door:

Jeffrey Wieldraayer

Jeffrey Wieldraayer

Teamleider