Building value

Blog

Open of gesloten BIM?

Publicatie: Bouwen in het Oosten, oktober 2015

Bij aanvang van een project moet er de keuze worden gemaakt om het project in ‘Open BIM’ of ‘Gesloten BIM’ uit te voeren. Er is vaak onduidelijkheid over wat deze begrippen nu precies inhouden en wat de keuze voor impact heeft op het proces. Daarom leg ik u graag uit wat dit betekent en hoe u hier mee om kunt gaan.

De keuze voor ‘Open BIM’ of ‘Gesloten BIM’ wordt in een beginstadium van een project gemaakt. Vaak is dit nog voordat alle bouwpartners bekend zijn. Dit betekend dat u uw bouwpartners moet gaan selecteren op basis van de software waar ze mee werken in plaats van de bouwpartners te kiezen op andere beoordelingsaspecten die voor u wellicht belangrijker zijn. 

Selecteren op basis van software

Selecteren op basis van software zult u denken? Ja. Bij de keuze tussen ‘Open BIM’ of ‘Gesloten BIM’ maakt u namelijk de keuze om te gaan werken in software van meerdere softwareleveranciers (‘Open BIM’) of dat u enkel gaat werken in software van de leverancier (‘Gesloten BIM’).

De keuze voor ‘Open BIM’ houdt in dat elke bouwpartner kan kiezen uit de software die het beste aansluit bij haar product of dienst. Er zijn talrijke softwarepakketten die allemaal vanuit verschillende uitgangspunten zijn ontwikkeld. De keuze voor een softwarepakket heeft te maken met het soort werkzaamheden en het doel van de gebruiker. Het is goed mogelijk dat er door een modellerende partij meerdere soorten softwarepakketten worden gebruikt voor het behalen van het beoogde eindresultaat. Vergelijk dit met een timmerman. Die werkt ook met meerdere soorten gereedschap. Waarom zou een BIM-modelleur dit dan niet doen? 

Bim4 All Afb 10
Open BIM

Bij ‘Open BIM’ wordt er altijd uitgewisseld op basis van aspectmodellen. Dit betekent dat elke modellerende partij haar eigen model opstelt. Om informatie uit de verschillende software te kunnen hergebruiken, controleren en samen te voegen wordt er gewerkt op basis van een standaard uitwisselingsformaat. Dit wordt Industry Foundation Classes (IFC) genoemd. IFC is een bestandsformaat dat door de meeste modelleringssoftware kan worden geëxporteerd en ook kan worden geïmporteerd.

De verschillende aspectmodellen worden door de BIM-coördinator samengevoegd tot een coördinatiemodel. Zo worden de modellen gecontroleerd op onderlinge afwijkingen en worden bouwfouten vroegtijdig voorkomen.

Gesloten BIM

Er zijn leveranciers die een aaneengesloten reeks van BIM-softwareproducten aanbieden waarmee het complete project uitgewerkt kan worden. Dit wordt ‘Gesloten BIM’ genoemd. Er hoeven dan geen exports gemaakt te worden naar andere bestandsformaten, maar de informatie kan tussen de verschillende soorten software worden uitgewisseld. Bij sommige softwareleveranciers is er dan ook de mogelijkheid dat er gezamenlijk in één model gewerkt kan worden. Van groot belang hierbij is echter wel dat de ICT-infrastructuur hier goed op ingesteld moet worden en dat hiervoor juridische afspraken gemaakt moeten worden. Mede hierdoor wordt er vaak niet voor gekozen om samen in één model te werken, maar kiest men ook bij ‘Gesloten BIM’ er vaak voor om te werken met aspectmodellen.  

Ik hoop dat u nu meer duidelijkheid heeft in de verschillen tussen ‘Open BIM’ en ‘Gesloten BIM’. Onthoud wel bij het maken van een keuze dat bouwen nog steeds mensenwerk is. Ga daarom altijd op zoek naar de balans tussen techniek en sociale aspecten en zie BIM niet als een doel op zich maar als een middel om uw proces en onderlinge samenwerking te optimaliseren. 

Geschreven door:

Robbin Breukink

Robbin Breukink

CEO