Building value

Blog

Projectbelichting - De Spoorburght in Rijssen

Publicatie: Bouwen in het Oosten, juli 2017

In opdracht van één van onze vaste opdrachtgevers, Ter Steege Bouw Vastgoed BV, hebben wij de uitwerking van het 3D BIM-model voor het project ‘Spoorburght’ in Rijssen uitgevoerd. Dit multidisciplinaire bouwwerk wordt een echte blikvanger op een zichtlocatie naast het station in Rijssen.

Onze rol

Wij hebben voor dit project het 3D BIM-model opgezet vanaf het Definitief Ontwerp tot en met de uitvoering. Wij hebben tijdens het uitwerken van het 3D BIM-model, de BIM-coördinatie tussen de verschillende partijen gevoerd. Daarnaast hebben de bouwbesluittoetsing uitgevoerd en de uiteindelijke omgevingsvergunning ingediend.  

Samenwerken

Verschillende andere partijen hebben ook een 3D BIM-model opgezet, behorende bij hun expertise. Door het vooraf maken van goede afspraken met alle betrokken partijen, is ervoor gezorgd dat het BIM-proces zo optimaal mogelijk is verlopen. Zo is voorkomen dat er dubbelingen in het uiteindelijke 3D BIM-model ontstonden en is de informatie gedurende het project herbruikbaar gebleven.

De gemaakte afspraken tussen de verschillende partijen, zijn vastgelegd in het door ons opgestelde BIM-protocol. Elke partij heeft deze afspraken gedurende het gehele project gehanteerd. Voor het opstellen van het BIM-protocol, hebben wij ervoor gekozen om de algemene standaarden voor het uitwisselen van informatie te hanteren, genaamd de BIM Basis ILS. De verschillende partijen hebben hun BIM-aspectmodellen aangeleverd in IFC-bestandsformaat. Door gebruik te maken van de BIM Basis ILS en de uitwisseling in IFC plaats te laten vinden, konden we eenvoudig de diverse aspectmodellen samenvoegen tot het BIM-coördinatiemodel. 

Bim4 All Spoorburght Langsdoorsnede 3 D Bim Model

Lange doorsnede van het 3D BIM-Model.

Bim4 All Spoorburght Willekeurige Doorsnede Uit Solibri

Het model in Solibri Model Checker.

Controleren van het 3D BIM-model

Toen het coördinatiemodel was ontwikkeld, hebben wij de laatste controles uitgevoerd. Hierbij hebben wij een visuele- en een datacontrole uitgevoerd. De visuele controle hebben we gedaan door middel van een navigatie door het 3D BIM-model. Hierdoor zijn bouwfouten en overige onvolkomenheden, die traditioneel pas tijdens de uitvoering zichtbaar worden, opgespoord en voorkomen. Daarnaast hebben wij met de toepassing van Solibri Model Checker, nog extra controles uitgevoerd op alle ingevoerde data in het 3D BIM-model.

Door de combinatie van deze twee manieren van controleren, is er een integraal 3D BIM-model ontstaan, die bruikbaar is voor de productie en de realisatie van het gebouw.

Van 3D BIM-model naar bouwplaats

Door het veelzijdige 3D BIM-model in te zetten als communicatiemiddel voor de bouwplaats, worden moeilijke knooppunten verduidelijkt en wordt spraakverwarring voorkomen.

Uiteindelijk resulteert een goed 3D BIM-model in een betere samenwerking, een betere logistiek en een betere planning. Daarnaast maakt het 3D BIM-model het mogelijk dat de hoeveelheden nauwkeuriger worden bepaald, waardoor het proces wordt geoptimaliseerd met als resultaat minder (faal)kosten.

De uitvoering van de Spoorburght is momenteel in volle gang en het gebouw neemt al serieuze vormen aan. Het blijft geweldig om te zien hoe ons virtuele gebouw wordt vertaald naar de realiteit.

Geschreven door:

Marco Damhuis

Marco Damhuis