Building value

Blog

Nieuw in Revit 2019

​De nieuwste versie van Revit, Revit 2019, is gelanceerd. Met de nieuwe update zet Autodesk weer een stap in de continue evolutie en ontwikkeling in het gebruik van Revit voor BIM.

Interface

Voorheen: In de eerdere versies van Revit stonden er een aantal functies tussen het menu File die bijna niet gebruikt werden. Dat geldt ook voor de functies onder Export.

Nu: In Revit 2019 zijn deze functies weggelaten uit het menu File en onder het submenu Export geplaatst.

1 1
2  Export

Double-Fill Patterns

Voorheen was het niet mogelijk om een dubbele arcering mee te kunnen geven aan een element.

In Revit 2019 is het nu mogelijk om een foreground (voorgrond) en een background (achtergrond) Fill Pattern toe te passen. Dit is een handige toevoeging. Hierdoor is het bijvoorbeeld veel makkelijker om prefab beton de juiste arcering mee te geven.

Een leuk weetje: Herwin Voortman (collega en CTO bij BIM4ALL) heeft dit idee aangedragen aan Autodesk. Wij zijn dan ook heel blij dat Autodesk hier gehoor aan heeft gegeven.

In het Insert-tabblad is ook een toevoeging gedaan, waar nu een coördinatiemodel kan worden toegevoegd. Via deze functie kan een Navisworks-bestand (NWD of NWC) worden ingeladen en worden gebruikt als onderlegger in Revit. Dit kan gemakkelijk zijn wanneer niet ieder aspectmodel in Revit wordt gemaakt. Een nadeel is echter dat er wel gewerkt moet worden met Autodesk Navisworks en geen andere types bestanden kunnen worden ingeladen. Wat betreft Open BIM en de keuzevrijheid in software is dit een minpunt.

9 2019

Meerdere views op verschillende monitoren 

In de eerdere versies van Revit was het nooit mogelijk om meerdere views te openen op twee monitorbeeldschermen.

In de nieuwste versie van Revit is het nu mogelijk om een view te verslepen naar het andere modelleerscherm. Dit doe je door het tab van de view te selecteren en te verslepen naar het andere beeldscherm. Helaas kun je niet de Properties Pallette docken aan de versleepte views.

Een andere toevoeging is dat wanneer je een view verbreed, de andere views automatisch worden aangepast.

Deze nieuwe functie is echt een must voor iedere modelleur! Maak hier dan ook gebruik van want dit biedt veel meer overzicht. 

4 00

Levels zichtbaar in een 3D-view

Voorheen: in een 3D-view was het nooit mogelijk om de levels weergegeven te krijgen.

Nu is het mogelijk om de levels weergegeven te krijgen in 3D. Dit kan overzicht bieden in welke levels aanwezig zijn en aan welke levels je elementen associeert.

6 2019

Views in tabbladen

In de eerdere versies van Revit was het alleen mogelijk om met de sneltoets TAB + CTRL  te switchen tussen bepaalde views. Of via de Ribbon naar View – Windows – Switch Windows.

Nu
Wanneer in de actieve view een nieuwe view wordt geopend, wordt deze view toegevoegd als een tabblad. Wanneer je de functie View – Windows – Title View (nieuwe functie) selecteert, en je switcht tussen verschillende views worden ook deze views in de actieve view geopend.

De functie ‘Close Hidden Windows’ is komen te vervallen en vervangen door de functie ’Close Inactive’. Met deze functie worden alle inactieve tabbladen gesloten.

Knipsel14

Tot slot is het alleen mogelijk om te kiezen voor ‘Tab Views’ en ‘Title View’. Hierdoor wijzigt de weergave van meerdere views.

De weergave van het verslepen van bijvoorbeeld de Properties Pallette wordt nu beter weergegeven. Zodra je een view verplaatst wordt er een lichtblauw venster weergegeven. Dit venster wordt als een preview weergegeven om aan te tonen waar de view geplaatst wordt.

Met deze nieuwe toevoeging krijg je als modelleur meer overzicht als het gaat om de verschillende views.

10 2019
19 2019

Geavanceerd filteren

Binnen Revit was het nooit mogelijk om te filteren op twee verschillende waardes. Dus bijvoorbeeld de brandwerendheid (FireRating) van de wanden zijn: 30 of 60 (or). Het was altijd wel mogelijk om te filteren op And dus te filteren op twee verschillende parameter values.

Nu is het mogelijk om te filteren op het een of het ander. Op deze manier is het nu dus veel makkelijker om te zoeken naar meerdere verschillende parameter values. 

11 2019

Section Box aanpassen volgens de Scope Box

In de eerdere versies van Revit was het mogelijk een Scope Box te maken. Helaas kon je de Section Box daar eerder niet op laten aanpassen.

De Section Box in Revit 2019 kan nu door de vorm van de Scope Box worden overgenomen. Wanneer de Section Box hieraan wordt gekoppeld, is het niet meer variabel en kun je deze niet wijzigen.

Het gebruik van de Scope Box was altijd een handige functie om de grootte van je view te reduceren. Nu is het ook mogelijk om de Section Box aan te passen aan de grote van de Scope Box. 

17 2019

Splitten van de railing 

Het is nu mogelijk om van een geplaatste railing twee aparte railingen te maken. Dit doe je door de elementen te splitten met de Split Element functie.

Deze functie is terug te vinden in de Ribbon. Vergeet niet Delete Inner Segment aan te zetten in de Option Bar.


12 2019

Aanpassen van de view naam

In de Windows verkenner is het al een tijdje mogelijk, namelijk het wijzigen van een bestandsnaam zodra je er op klikt. In Revit 2019 kun je nu de naam van een view wijzigen door er twee keer op te klikken (iets langzamer dan wanneer je de view wilt openen). Vervolgens is het dan mogelijk om de viewnaam te wijzigen.

22 2019

Cropped View

Met het croppen van een 3D-view kun je nu optimaal gebruik maken van het complete beeldscherm. In plaats van een klein postzegel beeldscherm is het nu mogelijk om gebruik te maken van het volledige scherm.

20 2019

Geschreven door:

Robbert Evers

Robbert Evers

BIM-Consultant/-Trainer