Building value

Blog

Snel en praktisch starten met BIM

U heeft vast al veel gehoord over de kansen en meerwaarde die BIM voor uw organisatie kan bieden. Maar hoe pakt u dit aan en waar moet u op letten? BIM4ALL B.V. heeft een pragmatische implementatiemethodiek ontwikkeld om uw bedrijf op weg te helpen.

Wat uw organisatie doet en hoe u dat doet, weet u zelf als geen ander. Daar hoeven wij u dan ook niet bij te helpen. Wij gaan met u uitzoeken waar BIM voor u meerwaarde heeft. Daarbij kijken wij naar welke mensen, middelen en doelstellingen u heeft op het gebied van BIM. Wij werken vanuit een praktische insteek en met een pragmatische aanpak. Onze BIM-consultants hebben veel ervaring in de bouwsector en in het werken met BIM. Zij weten wat er mogelijk is, maar ook wat er (nog) niet mogelijk is. Wij adviseren u eerlijk en onafhankelijk. Uw belang staat bij ons voorop en wij respecteren uw wensen en behoeften.

Bim Implementatie Bim4 All
Inventarisatie

Middels een inventarisatie wordt er eerst een nulmeting door onze BIM-consultant uitgevoerd. Dan wordt er met u gekeken naar de mensen, middelen en doelstellingen. Hiervan wordt een Plan van Aanpak samengesteld. Daarna vindt een go/no go-moment plaats richting de daadwerkelijke implementatie van BIM binnen uw organisatie.

Implementatie

Nadat het definitieve Plan van Aanpak is vastgesteld, starten we met de daadwerkelijke implementatie. Deze fase bestaat uit twee onderdelen; het opstellen van (bedrijfs)standaarden en het opleiden van uw personeel.

U beschikt over een vast aanspreekpunt van BIM4ALL voor uw organisatie. Die zorgt ervoor dat uw doelstellingen voor de korte termijn worden behaald. Dat doen wij door steeds met u te blijven communiceren over de voortgang en uw verwachtingen continu zo goed mogelijk te managen. Na het behalen van de doelstellingen voor de korte termijn, worden de doelstellingen voor de middel en lange termijn daar waar nodig bijgeschaafd. Zo zorgen we ervoor dat u mee kunt blijven gaan met de nieuwste ontwikkelingen, de verwachtingen worden gemanaged en uw ambities waar worden gemaakt.

Uw personeel moet ook worden klaargestoomd om te gaan werken met BIM. Dit doen wij door voor u een maatwerk BIM-training aan te bieden. Wij bieden trainingen en opleidingen voor alle functies binnen een organisatie. Die bestaan uit softskills, hardskills of een combinatie van beiden.

Tijdens de implementatie wordt onze BIM-consultant eventueel ondersteund door een BIM-manager of een BIM-modelleur. Zij werken de standaarden van uw organisatie uit en helpen u in de uitwerking van uw eerste BIM-projecten. Door onze BIM-professionals mee te laten werken in uw projecten, creëert u sneller draagvlak voor BIM binnen uw organisatie. Het wiel wordt namelijk niet opnieuw uitgevonden, maar uw medewerkers leren BIM direct op een juiste manier toe te passen binnen uw eigen projecten.

Nazorg & support

Na de implementatiefase houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen en helpen wij u met vragen. Daarnaast leiden wij uw eventuele nieuwe medewerkers op volgens de voor u samengestelde BIM-training, om zo sneller declarabel voor u te zijn.

Vele partijen, zoals bouwers, installateurs en toeleveranciers gingen hebben wij al geholpen bij de implementatie van BIM binnen hun organisatie. Wilt u ook snel starten met BIM, hiervoor draagvlak creëren binnen uw organisatie en wilt u niet dat u personeelscapaciteit tijdens het BIM-traject afneemt? Neem dan contact met ons op, want wij helpen u graag. 

Geschreven door:

Herwin Voortman

Herwin Voortman

CTO