Building value

Blog

Verwachtingsmanagement

Publicatie: Bouwen in het Oosten, december 2015

De bouw verandert en de werkmethodiek Bouw Informatie Modellering (BIM) heeft een definitieve plek binnen het proces veroverd. Of u nu positief of negatief staat ten opzichte van deze veranderingen, de confrontatie is een feit. Maar hoe zorgen we er nu voor dat BIM aansluit op onze verwachtingen?

Het positief of negatief denken over BIM heeft meerdere factoren. Eén factor waardoor er negatief over BIM gedacht kan worden, is dat het geleverde product niet aansluit op de verwachtingen.

Weet u wat er gevraagd wordt?

Weet u voordat u aan een project begint exact wat er gevraagd wordt op het gebied van BIM? BIM kent namelijk vele interpretaties. Probeer uw eigen interpretatie aan uw opdrachtgever voor te leggen nog voordat u uw plan en prijs indient. Dit voorkomt dat u een project mogelijk te licht of juist te zwaar opneemt. U kunt dan nog uw plan en prijs afstemmen op de verwachtingen van de opdrachtgever. 

Werken met BIM ingewikkeld?

Vaak komt mij ter ore dat BIM “maar ingewikkeld” is. Het wordt afgeschilderd als “moeilijk en duur”. De reden hiervan is naar mijn inzicht, dat het van tevoren niet duidelijk in kaart hebben van de verwachtingen één van de mogelijke oorzaken is. Wanneer er onduidelijkheid is, ontstaat er chaos. En dit doet afbreuk aan het eindproduct en zo lijkt het proces complex. Probeer daarom vooraf te achterhalen wat er nu echt gevraagd wordt. Vaak is er namelijk ook nog onduidelijkheid aan de kant van de opdrachtgever. Neem dit ook mee in uw interpretatie van de werkzaamheden. Maak de uitvraag concreet, tastbaar en transparant. Dit voorkomt (faal)kosten, leidt tot een beter proces en een eindproduct dat aan de verwachtingen voldoet. 

Bim4 All Afb 8
Werk van achteren naar voren

Definieer van tevoren met de klant het eindproduct. Wanneer u dit duidelijk heeft, schrijft u van achteren naar voren het proces uit. Als u duidelijk weet wat er verwacht wordt, kunt u grote stappen zetten. Door deze duidelijkheid kunt u ook beter inspelen op de risico’s die hierbij bloot komen te liggen.

Mooi, maar hoe doe ik dit? 

Bij BIM wordt er eerst virtueel gebouwd op basis van een intelligent 3D-model. Hierin zit het antwoord al verscholen. Het 3D-model biedt mogelijkheden voor het overbrengen van de kennis. De geometrie van het 3D-model is een communicatiemiddel om vroegtijdig aan uw klant over te brengen hoe u de vraag hebt geïnterpreteerd.

Maak deelopleveringen

De clashsessies in een project zijn deelopleveringen.
Het is belangrijk om de opdrachtgever hier ook zoveel mogelijk bij te betrekken. Laat zien waar u staat, maak duidelijk waar u naar toe wilt en blijf evalueren. Zo kunt u hier tijdig op sturen. Zo voorkomt u dubbel werk en zorgt u ook voor een betere samenwerking.

Samengevat gaat het erom dat u weet wat uw opdrachtgever verwacht en dat dit bij oplevering op elkaar aansluit. Belangrijk is dat u het niet te complex maakt, onduidelijkheden direct bespreekbaar maakt en de opdrachtgever informeert over de voortgang en het uitgewerkte product. Op deze manier ben ik ervan overtuigd dat u niet alleen een beter proces heeft, u meer plezier heeft aan de uitwerking en de (faal)kosten aanzienlijk worden verlaagd, maar óók dat u bij een volgend project weer wordt uitgenodigd.  

Geschreven door:

Robbin Breukink

Robbin Breukink

CEO