Building value

Blog

Virtueel bouwen: dé innovatie van de bouwsector

Publicatie: Rabobank Rijssen-Enter - Dichterbij, zomer 2017

Virtueel bouwen is het specialisme van BIM4ALL in Rijssen. Het is de dagelijkse praktijk voor de jonge ondernemers Robbin Breukink en Herwin Voortman. Na vier succesvolle jaren van keihard werken staan er al 23 mensen op de payroll.

BIM staat voor de werkmethodiek Bouw Informatie Modellering. Een term die precies vertelt waarmee BIM4ALL bezig is. "We maken intelligente 3D-modellen voor alle mogelijke bouwwerken. Ons doel is om het bouwproces te blijven optimaliseren."

Slimmer 

Volgens Robbin Breukink wordt door toedoen van BIM4ALL slimmer en sneller gewerkt in de bouw en het eindresultaat is ook beter. "Van alles wat projectontwikkelaars en opdrachtgevers willen realiseren, maken wij eerst digitaal levensechte ruimtelijke modellen. Dat betekent dat je vooraf het proces kunt simuleren en dan al inzicht hebt in het eindresultaat."

Digitaal 

Vroeger moest alles van 2D-tekeningen op de tekentafel afgeleid worden en op basis daarvan werd dan gebouwd. "Die tijd is nu voorbij. Wij maken van alles wat gebouwd moet worden eerst een 3D-model waar je als het ware doorheen kunt lopen en alles in de juiste verhoudingen kunt zien, nog voordat je begint te bouwen."

Bouwfouten 

BIM4ALL werkt voor alle partijen in de waardeketen van de bouw. "Wij werken van opdrachtgever tot toeleverancier en alles wat daar tussen zit. Tijdens een bouwproces stelt elke discipline haar eigen model op. De modellen voegen we samen waardoor eventuele bouwfouten vroegtijdig worden opgespoord."

Kostenbesparing

Met behulp van modellen kunnen ook vooraf al simulaties en analyses worden gemaakt van bijvoorbeeld de begroting en planning. "Als analyses negatieve uitkomsten opleveren, kun je op voorhand al ingrijpen. Zo kun je vertragingen in het bouwproces voorkomen en dat levert flinke kostenbesparingen op. Die kunnen oplopen tot wel 10 procent en als je bedenkt om wat voor bedragen dat gaat, dan is dat erg veel."

Communicatie 

Alle veranderingen en aanpassingen in de bouw worden direct zichtbaar gemaakt in het 3D-model. "In een bouwproces is altijd sprake van communicatie", zegt Breukink. "Als je om wat voor reden dan ook een ontwerpwijziging maakt, dan heeft dat bijna altijd gevolgen voor het proces. Als je al dat soort zaken goed aan de hand van het 3D-model communiceert, is er niets aan de hand."

Faalkosten

De modellen van BIM4ALL zijn het ei van Columbus voor de totale bouwwereld, een bedrijfstak die de afgelopen jaren niet bepaald vernieuwend bezig was. Breukink en Voortman spreken daar vooral in tactische bewoordingen over: "Wij vinden het best begrijpelijk dat je als ondernemer niet direct achter alle nieuwe ontwikkelingen aanloopt zonder te weten wat het je oplevert. Maar als ondernemers zien dat ze minder faalkosten hebben, minder afvalkosten en efficiënter met grondstoffen kunnen omgaan, dan komen ze graag naar ons toe. Zo dragen we bij aan een verantwoord gebruik van de aarde."

"Als ondernemers zien dat ze minder faalkosten hebben, minder afvalkosten en efficiënter met grondstoffen kunnen omgaan, dan komen ze graag naar ons toe. Zo dragen we bij aan een verantwoord gebruik van de aarde."
Crisis

Beide ondernemers weten heel goed waar ze over praten. "We zijn begonnen vanuit onze opleiding. We zijn goed met de computer en bouwen is onze passie. Er was toen een crisis in de bouwwereld en dan begin je na te denken over hoe je het bouwproces kunt optimaliseren. Op deze manier neem je al een voorzet op komende innovaties. De technieken waren er al klaar voor, maar de wil om te vernieuwen kwam pas tijdens de crisis. Ook gingen toen steeds meer opdrachtgevers BIM voorschrijven in de projecten en kwam de hele branche in beweging."

Europa 

De projectenlijst van BIM4ALL is indrukwekkend en toont bouwwerken in alle delen van Europa. Ze maken modellen van woningen, utiliteitsbouw en civiele kunstwerken. Herwin Voortman vertelt: "In de snelweg naar Kopenhagen zitten bruggen die precies zo gemaakt zijn als wij bedacht hadden. Als je daar dan overheen rijdt, dan voel je je toch wel een beetje trots."

Beweging 

Waar het eindigt weten ze niet, maar ze genieten nu in ieder geval volop van hun succes. "We hebben een jong team. De gemiddelde leeftijd ligt rond de 25 jaar. We geven ze veel vrijheid en verantwoordelijkheid, wat enorm motiveert. Op dit moment bieden wij verschillende diensten aan, zoals het implementeren van BIM bij bedrijven, het verzorgen van BIM-trainingen, digitaal inmeten van bestaand vastgoed, uitwerken van BIM-modellen en het coördineren van BIM-projecten. De sector is volop in beweging en wij willen voorop blijven lopen door mee te veranderen met de nieuwe ontwikkelingen. 

Geschreven door:

Robbin Breukink

Robbin Breukink

CEO