Building value

Blog

Wat is Bouw Informatie Modellering?

Publicatie: Bouwen in het Oosten, februari 2015

Binnen de bouwsector is BIM dé innovatie. Waar u zich ook in de sector bevindt, ook u krijgt hier vroeg of laat mee te maken. Maar wat is nu eigenlijk BIM? Waar moet u op letten en wanneer ervaart u de specifieke meerwaarde van BIM?

Mijn naam is Robbin Breukink, CEO bij BIM4ALL B.V. Wij zijn een gepassioneerd, creatief en ambitieus bedrijf dat gevestigd is in Rijssen. Met een ervaren team werken wij aan uiteenlopende projecten in de bouw- en infrasector. Wij bieden diverse diensten aan.
Ons doel is BIM voor iedereen toegankelijk te maken om zo sneller, duurzamer, foutlozer en kwalitatief betere gebouwen te ontwerpen, creëren en beheren. 

In deze en toekomstige columns deel ik met u mijn opvattingen, interpretaties en ervaringen in de markt op het gebied van BIM. Dit al dan niet aan de hand van een projectcasus.

BIM is een werkmethodiek en staat voor Bouw Informatie Modellering. Bij BIM wordt er in het voortraject eerst virtueel gebouwd op basis van 3D-modellen. Het is geen standaard product. Het zijn tools die uw huidige proces ondersteunen en verbeteren. Daarbij staat het genereren van consistente, voorkomen van dubbele en hergebruiken van informatie voorop.

Deze werkmethodiek levert voor iedere partij in de bouwsector meerwaarde. BIM biedt u in de voorbereiding meer inzicht in het eindproduct, de kosten
en de planning. Daarnaast kunt u met BIM bouwfouten vroegtijdig signaleren, uw planning optimaliseren en hoeveelheden direct en zeer nauwkeurig bepalen. Dit geldt voor elke organisatie en voor elk project, of u nu tot het MKB of grootbedrijf behoort.

Bim4 All Afb 5 Model

Wanneer u wilt gaan (samen)werken met BIM is het belangrijk de juiste balans te vinden tussen technische en sociale aspecten. Alleen dan kan BIM succesvol worden toegepast. Onder technische aspecten verstaan wij software en hardware, sociale aspecten zijn mens, cultuur en gedrag. Om de technieken succesvol in te zetten moet u weten wat de toegevoegde waarde van de techniek is en welke mensen u daarvoor nodig heeft. Dit is van invloed op uw proces en de benodigde competenties van uw mensen.

Succesvol werken met BIM begint met het duidelijk communiceren over en vaststellen van uw doelstellingen. Ga daarom voorafgaand met alle betrokkenen in gesprek. Inventariseer welke technieken er toegepast gaan worden en op welke manier, hoe informatie wordt uitgewisseld en beheerd, stel verantwoordelijkheden vast en bespreek wie welke informatie op welk moment nodig heeft. Probeer dit niet vast te leggen in lange contracten of protocollen, maar verwerk dit tot werkdocumenten. Heb vertrouwen in elkaar en wees transparant.

Vraag u vooraf ook af wat het doel is van een 3D-model. Het gaat erom dat het 3D-model de juiste informatie bevat. Dat wil zeggen dat er geen overbodige informatie in het 3D-model aanwezig is en dat de informatie die wel van belang is, ook daadwerkelijk is toegevoegd. Zo heeft een 3D-model, dat u wilt gebruiken voor het genereren van een begroting een hele andere informatiebehoefte als een 3D-model dat u wilt gebruiken voor het optimaliseren van uw beheer en onderhoud. Het belangrijkste en tevens moeilijkste onderdeel van BIM is om het eenvoudig te houden. Het is namelijk erg makkelijk om moeilijke processen te bedenken, maar juist moeilijk om die processen eenvoudig en uitvoerbaar te maken. 

Geschreven door:

Robbin Breukink

Robbin Breukink

CEO