Building value

Blog

Nieuw in Revit 2018

​De nieuwste versie van Revit, Revit 2018, is gelanceerd! Met de nieuwe update zet Autodesk weer een stap in de continue evolutie en ontwikkeling in het gebruik van Revit voor BIM. Revit 2018 bevat zowel de updates die zijn doorgevoerd in de 2017-updates 2017.1 en 2017.2, als nieuwe functies en aanpassingen. Maar wat zijn nu precies de aanpassingen en nieuwe functies? En zijn deze veranderingen ook nuttig?

Interface

De interface van Revit 2018 is duidelijk veranderd ten opzichte van de vorige versies. Het eerste dat opvalt is dat er een extra tabblad is verschenen in het lint met alle functies. Het applicatiemenu is namelijk niet meer te openen door op het Revitlogo te klikken, maar is nu toegankelijk door het nieuwe, tevens eerste, tabblad File.

Bim4 All Blog Revit 2018 1

Het print-commando staat nu ook standaard in de lijst met snel-functies, rechts naast het Revitlogo.
Daarnaast is de interface iets rustiger geworden door het verminderen van kleurverschillen in het lint.

Algemene functies

Er zijn verschillende algemene functies toegevoegd aan Revit.

Dynamo Player
Zo is bijvoorbeeld de Dynamo Player nu onderdeel geworden van Revit. Waar er hiervoor nog een apart programma geïnstalleerd moest worden om scripts vanuit Dynamo af te laten spelen, is dit nu direct mogelijk in Revit.

Coördinatiemodel
In het Insert-tabblad is ook een toevoeging gedaan, waar nu een coördinatiemodel kan worden toegevoegd. Via deze functie kan een Navisworks-bestand (NWD of NWC) worden ingeladen en worden gebruikt als onderlegger in Revit. Dit kan gemakkelijk zijn wanneer niet ieder aspectmodel in Revit wordt gemaakt. Een nadeel is echter dat er wel gewerkt moet worden met Autodesk Navisworks en geen andere types bestanden kunnen worden ingeladen. Wat betreft Open BIM en de keuzevrijheid in software is dit een minpunt.

Bim4 All Blog Revit 2018 3

Uittrekstaten
Bij het maken van uittrekstaten is het nu mogelijk een groep of link te gebruiken als categorie. Op deze manier kan er snel een overzicht worden gemaakt van de gebruikte groepen of links in het model.

Jammer is wel, dat er per groep maar weinig parameters beschikbaar zijn.
Wanneer je bijvoorbeeld een groep hebt met hierin meerdere wanden, is niet af te lezen wat voor type wanden dit zijn en wat bijvoorbeeld de lengte is. Er kan alleen worden afgelezen hoe vaak deze groep wordt gebruikt en waar deze voorkomt.

Bim4 All Blog Revit 2018 4

Architectuur

Trappen
Trappen kunnen voortaan aan levels gekoppeld worden. Dit heeft meerdere voordelen:

  • Door één trap te modelleren en deze te koppelen aan meerdere levels, kan snel een trappenhuis gerealiseerd worden.
  • Doordat de trappen aan een level gekoppeld zijn, wordt de trap automatisch geüpdatet als er veranderingen zijn in de hoogte van de levels. 
Bim4 All Blog Revit 2018 5

Railingen
Railingen kunnen vanaf nu ook worden toegevoegd aan een toposurface. Waar het voorheen alleen mogelijk was om deze te koppelen aan een vloer, dak, wand of trap, kan nu ook specifiek de toposurface worden gekozen om de railing aan te koppelen. Bij het verplaatsen of wijzigen van de toposurface, zal de geplaatste railing hierop anticiperen.

De functie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om hekwerk, wegversperringen en leuningen te creëren.

Constructie

Met betrekking tot de constructieve mogelijkheden in Revit zijn er enkele verbetering doorgevoerd.

Staal
De Add-in “Steel Connections for Revit” is uitgebreid met meer dan 100 nieuwe staalconnecties, waarmee staalverbindingen accurater gedetailleerd kunnen worden. Geef bij deze connecties ook aan welke staal-element voorrang heeft op anderen en wat de volgorde van elementen is bij een staalconnectie.

Wapening
Wanneer wapening wordt toegevoegd aan een element, voegt Revit automatisch beperkingen aan de wapening toe, waarmee er voor wordt gezorgd dat de wapening anticipeert op verplaatsingen en vervormingen van het element. Het beheren van deze beperkingen is nu ook in een 3D View op een grafische wijze mogelijk, waardoor er sneller gemodelleerd kan worden.

Daarbij is het nu ook mogelijk wapening toe te voegen aan betonelementen met complexe vormen, zoals bijvoorbeeld een gebogen dek. De elementen hoeven hierdoor niet meer te bestaan uit rechte vormen.

MEP

Ook voor het modelleren van installatietechnische onderdelen is een verbeterslag doorgevoerd.

Revit maakt het nu mogelijk automatisch een pad te creëren van gekoppelde MEP Fabricatie-onderdelen, door de punten langs het pad aan te geven. Revit modelleert vervolgens automatisch de onderdelen langs de aangegeven punten.

Daarnaast is het mogelijk om, voordat er daadwerkelijk fysieke connecties zijn gemaakt, de stromen en drukval te berekenen door analytische connecties tussen mechanische apparatuur en leidingen aan te geven.

Afsluitend kunnen in het project naar eigen wens gebouw- en ruimtetypes worden aangemaakt. Voor elk type kunnen vervolgens de vereisten met betrekking tot buitenlucht worden ingevoerd. Dit maakt het mogelijk om al in een vroeg stadium in kaart te brengen of wordt voldaan aan gestelde energie-eisen.

De komende tijd gaan ook wij aan de slag met Revit 2018. Wanneer we handige nieuwe functies en updates vinden, houden we jullie op de hoogte in onze blog.

Lees via Autodesk meer over de nieuwste Revit-versie, nieuwe functies en hoe deze te gebruiken zijn. Klik hier voor meer informatie.

Wilt u zelf leren werken met Revit 2018 en het gebruiken van de functies, volg dan één van onze update-trainingen.

Geschreven door:

Manon Grobben

Manon Grobben

BIM-Consultant/-Trainer