Building value

Case

Implementatie Ter Steege Groep B.V.

Voor de Ter Steege Groep hebben wij voor al haar vestigingen de BIM-implementatie verzorgt. De implementatie bestond uit het opzetten van een intelligent 3D BIM-model van haar standaard woningtype het “Leef!wel concept”.

  • Projectjaar: 2015 - heden
  • Sector: Aannemers & bouwers
  • Soort dienst: BIM-Implementatie & Advies + BIM-Trainingen

​De implementatie is uitgevoerd middels zelf ontwikkelde BIM-implementatie aanpak. Deze aanpak is vanuit kennis en ervaring uit de praktijk ontwikkeld en is er op gericht om snel draagvlak te creëren binnen de organisatie.

Er is gestart met een inventarisatie, waarna wij zijn begonnen met het opzetten van het standaard 3D BIM-model van het Leef!wel concept en het opstellen van de algemene bedrijfsstandaarden. Bij het opzetten van deze modellen en het ontwikkelen van de standaarden zijn ook de vaste bouwpartners betrokken, om zo een zo optimaal mogelijk BIM-proces te realiseren.

Nadat er afspraken zijn gemaakt hoe BIM wordt toegepast, is het personeel getraind in het werken met BIM. Daarvoor hebben wij een aantal speciale trainingsmodules voor Ter Steege ontwikkeld om zo het personeel te leren hoe de standaarden en het Leef!wel 3D BIM-model opgezet en gebruikt moet worden.

Wij houden Ter Steege op de hoogte van de ontwikkelingen op het gebied van BIM en verbeteren continue haar basis 3D BIM-modellen. Daarnaast leiden wij nieuw personeel op, om zo sneller rendabel voor Ter Steege te kunnen zijn.

Bim4 All Training Ter Steege

De training is bij Ter Steege op locatie verzorgd.