Building value

Case

Autodesk Navisworks Basistraining

Het 3D BIM-model is een communicatiemiddel dat nog niet vaak wordt toegepast op de bouwplaats. De software die nodig is om een 3D-model te bekijken is vaak ook erg kostbaar. Onze klant heeft ons gevraagd of het mogelijk is om haar uitvoerders op te leiden in een softwarepakket waarmee zij eenvoudig en snel een 3D BIM-model op de bouwplaats kunnen openen, zonder dat zij hiervoor voor iedereen een aparte Autodesk Revit licentie te moeten kopen.  

  • Projectjaar: 2017
  • Sector: Aannemers & bouwers
  • Soort dienst: BIM-Training

Wij hebben daarom voor onze klant een Navisworks basistraining aangeboden. Vanuit Ter Steege hebben zich uiteindelijk meer dan 20 (!) mensen inschreven voor deze training. Dit geeft ook weer hoe BIM ook leeft op de bouwplaats en hoeveel mensen en graag meer van BIM willen weten.

Lamp

In de training hebben wij de focus gelegd op het uitleggen van de mogelijkheden en functionaliteiten van Navisworks Freedom. Dit is namelijk de gratis versie van Navisworks, waarmee eenvoudig en snel 3D BIM-modellen bekeken kunnen worden. Tijdens de training heeft de cursist geleerd hoe Navisworks bedient moet worden en welke toegevoegde waarde het bekijken van het 3D BIM-model op de bouwplaats heeft. Alle cursisten ontvangen na deelname ook een Autodesk Certificaat voor deze training.