Building value

Case

Realisatie Windtrack 2 masten Doetinchem - Wesel (DE)

Tussen Doetinchem en Wesel (DUI) wordt ca. 500 km aan hoogspanningsmasten gerealiseerd. Onze opdrachtgever wou graag aan de opdrachtgever laten zien dat er een plan is bedacht waarin risico’s worden geminimaliseerd, er duidelijk met omwonenden gecommuniceerd en uiteindelijke wordt voldaan aan de eisen van de opdrachtgever. Wij hebben de oplossing geboden om dit duidelijk en praktisch over te brengen naar de opdrachtgever. Mede daardoor heeft onze klant en haar partners deze opdracht weten te scoren. 

  • Projectjaar: 2015
  • Sector: Aannemers & bouwers
  • Soort dienst: Tender consult

Voor dit project hebben wij in een chronologische volgorde een presentatie samengesteld. Hiervoor is eerst een storyboard ontwikkeld en vervolgens zijn hier de illustraties en animaties voor ontwikkeld. We hebben onder andere laten zien dat de bouwer over voldoende kennis, kunde en ervaring beschikt en ook dat de medewerkers in staat zijn om te communiceren met de bewoners. Door dit niet alleen in tekst weer te geven maar ook in illustraties, animaties en het plan als een verhaal te vertellen hebben we de opdrachtgever weten te overtuigen van de aanpak en de 100% EMVI score behaald. 

Dura Vermeer Tenne T Bim4 All 4
Dura Vermeer Tenne T Bim4 All 5
Dura Vermeer Tenne T Bim4 All 6
Dura Vermeer Tenne T Bim4 All 7
Dura Vermeer Tenne T Bim4 All 8
Dura Vermeer Tenne T Bim4 All 1
Dura Vermeer Tenne T Bim4 All 2
Dura Vermeer Tenne T Bim4 All 3