Building value

Case

Revitalisatie KSG Marianum in Groenlo

Het oude schoolgebouw van KSG Marianum in Groenlo is gerevitaliseerd en daarbij zijn verduurzamingsmaatregelingen op basis van EPA-maatwerkadvies uitgevoerd. De school is eerst digitaal ingemeten en uiteindelijke is er een LOD 500 3D BIM-model uitgewerkt welke gebruikt kan worden voor beheer onderhoud.

  • Projectjaar: 2015 - 2016
  • Sector: Aannemers & bouwers
  • Soort dienst: 3D-laserscannen, BIM-coördinatie & BIM-modelleren

Het project betreft de revitalisatie van het oude schoolgebouw (bouwdeel 1959) gepaard met het uitvoeren van meerjaren onderhouden verduurzamingsmaatregelen op basis van EPA-maatwerkadvies, waarbij tevens wordt aangesloten op de onderwijsvisie KSGM. Gedurende de revitalisatie is tevens de nog aanwezige asbest in bouwdeel 1959 gesaneerd. Daarnaast is er sprake van herhuisvesting van Bibliotheek Oost Achterhoek, locatie Groenlo door integratie van de bibliotheek in het schoolgebouw van KSGM. In de huidige bestaande vorm kent het gebouw een totaaloppervlakte van ca. 10.400 m2 BVO. Dit is in de nieuwe situatie teruggebracht naar ca. 10.250 m2 BVO. Een gedeelte van het gebouw is gesloopt, een gedeelte van het gebouw is uitgebreid en het overige deel van het gebouw betreft heeft functionele aanpassing ondergaan ten behoeve van de onderwijsvisie. De revitalisering omvat vervolgens de interne en externe ‘wederopbouw’ van het gebouw, inclusief nieuwe installaties en infrastructurele werkzaamheden. De genoemde werkzaamheden zijn in anderhalf jaar tijd gefaseerd uitgevoerd.

Marianum Bim4 All 5

Bij dit project waren wij verantwoordelijk voor het BIM-proces. De huidige situatie van het gebouw hebben wij met onze 3D-laserscanner nauwkeurig in beeld gebracht. Op basis van de scandata hebben wij het ‘as-built’ model opgesteld. In dit 3D-model zijn de verschillende faseringen aangebracht voor bestaand, sloop, tijdelijke constructies en nieuw. Daarnaast hebben wij het BIM-coördinatie uitgevoerd op de modellen. Dat betekend dat wij het BIM-dossier met daarin o.a. het BIM-protocol hebben opgesteld en hebben geadviseerd in de aanpak van het BIM-proces. Tijdens de uitwerking hebben wij het proces bewaakt, de aspectmodellen samengevoegd tot coördinatiemodellen om deze te clashen op onderlinge afwijkingen en de aanwezige te checken. De resultaten van de clashes zijn verwerkt tot clashrapporten en tijdens de BIM-sessies besproken. Vervolgens zijn op basis van de clashrapportage de aspectmodellen aangepast. Alle 3D BIM-modellen zijn uitgewerkt tot LOD 500 niveau. Dit betekent dat deze alle informatie bevatten voor uitvoering, productie en beheer en onderhoud. 

Marianum Bim4 All 4
Marianum Bim4 All 3
Marianum Bim4 All 2
Marianum Bim4 All 1