Consulting

Toekomstbestendigheid vraagt om wendbaarheid. Wendbare organisaties spelen in op veranderende wet- en regelgeving, een veranderende markt en vernieuwende werkmethoden. Ze blijven competitief en effectief. Nu en straks. BIM4ALL helpt uw organisatie wendbaar te worden door u te helpen uw bedrijfsprocessen volledig te optimaliseren met behulp van digitalisering en BIM. Met onafhankelijk advies en betrokken consultants, op basis van best practices.

Toekomstgerichte transformatie

Uw organisatie krijgt de komende jaren te maken met belangrijke innovatievraagstukken. Van hybride werken in de eigen organisatie tot steeds complexere klantvragen in het werkveld. Met op de achtergrond belangrijke ontwikkelingen als de energietransitie, klimaatproblematiek en de woningbouwopgave. In die dynamische wereld verliest u makkelijk de regie, waardoor uw organisatie niet snel genoeg anticipeert op kansen en het risico loopt minder effectief en competitief te zijn.

Wij geven u de regie terug. Met een gedreven team van technische en organisatorische experts krijgt u onafhankelijk advies. Zo helpen wij u transformeren naar een wendbare, toekomstbestendige organisatie door digitalisering van bedrijfsprocessen op basis van BIM.

Kennis delen is kennis vermenigvuldigen

U bent niet de enige met uw uitdagingen. Wij ondersteunen vele organisaties jarenlang bij het succesvol vormgeven van BIM, digitalisering en datamanagement in hun organisatie. We vormen een strategie en ontwikkelen een concreet plan om deze te realiseren. We trainen uw medewerkers in nieuwe technieken en nieuwe processen of inspireren hen met inzicht in trends en ontwikkelingen. Daardoor beschikken we over veel kennis uit de markt, kunnen we keuzes uitvoerig onderbouwen en ontwikkelden we gedegen best practices, waarmee we u effectief adviseren.
Wij doen niets liever dan onze kennis delen. Zo maken we uw organisatie klaar voor de toekomst, verhogen we rendementen en zorgen we voor aantrekkelijk werkgeverschap. Maar bovenal maken we uw werk en dat van uw medewerkers leuker en uitdagender.


Een goed begin, is het halve werk

Alles begint met een duidelijke strategie, wat de basis vormt voor een succesvolle BIM-implementatie. Met ons strategietraject helpen wij bedrijven met het bepalen van doelstellingen en BIM op een succesvolle wijze te integreren in werkprocessen.

Strategietraject
Bim4all bim consultancy overleg 2214

Hoe wij u helpen

 • Strategiebepaling
 • Processen
 • Organisatiestructuur
 • IT & Technologie
 • Mens & Cultuur
 • Data-analyse en BI
 • Projectmanagement
 • Financieel
 • Innovatie

Strategiebepaling

In hoeverre is uw organisatie klaar voor digitalisering en BIM? Als eerste stap voeren we een Maturity analyse uit. Hierbij bepalen we de BIM- en digitaliseringsvolwassenheid van uw organisatie.

Daarnaast nemen we u mee langs inspirerende trends en ontwikkelingen en hun mogelijke impact op uw organisatie. We bespreken de toekomstbestendigheid van uw organisatie en de risico's en kansen, gebaseerd op interne en externe factoren. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor een strategie, roadmap en een plan van aanpak.

Lees verder

Processen

Welke processen spelen in uw organisatie en waar liggen verbetermogelijkheden? Met behulp van onze Business Intelligence tool, BIM4ALL NEXT, maken we uw processen inzichtelijk. Op basis van historische data, analyseren we kansen en knelpunten en dragen wij bij aan prestatieverbeteringen.

Organisatiestructuur

Innoveren vraagt verandering van uw organisatiestructuur. Nieuwe functies ontstaan en taken en verantwoordelijkheden veranderen. Wij helpen u de organisatie toekomstbestendig in te richten.

Ervaring
Evolutie (of soms revolutie) in een organisatie heeft veel impact. Dat hebben wij bij meerdere organisaties gezien. Dat is soms goed, maar kan soms negatieve consequenties hebben. Door onze jarenlange ervaring met herstructureringen maken we potentiële gevolgen inzichtelijk en adviseren we u in organisatorische keuzes.

Intern en extern
We kijken daarbij niet alleen naar de interne organisatiestructuur. Door de toenemende complexiteit van werken, ontstaan er steeds meer specialisaties. We brengen met u in beeld welke kennis u in huis wilt, welke u inhuurt en welke invloed dit heeft op contractuele afspraken met opdrachtgevers en projectpartners.

IT & Technologie

De mogelijkheden van IT, data en technologie zijn vaak abstract en bieden weinig houvast. Daarom maken we uw IT-omgeving en de kansen voor uw organisatie graag concreet.

Uw toekomst in beeld
Samen met uw IT-specialist brengen we uw huidige IT-landschap in kaart en schetsen we het beeld voor de toekomst. Hoe ziet deze eruit? Wat betekent data voor u? Welke mogelijkheden biedt de Cloud? Met onze specialistische kennis van IT en onze ervaring in de praktijk brengen we de toekomst voor u overzichtelijk in beeld. We kijken verder dan alleen hard- en software, maar ook naar uw BIM-faciliteiten, cyber security, automatisering en de opslag van uw data.

Mens & Cultuur

Een nieuwe manier van werken stelt ons in staat om de huidige problemen op te lossen. Zijn uw mensen daarop voorbereid? Wij adviseren u in de benodigde competenties van medewerkers, het inrichten van bijscholing en het opzetten van passende HR-strategie.

Waardevolle mensen
Bij het aantrekken en behouden van medewerkers gaat het al lang niet meer alleen over het salaris en de auto. Het gaat over welke bijdrage u als bedrijf levert aan de wereld. Hoe uw organisatie dat niet alleen uitstraalt, maar ook waarmaakt. Uw mensen zijn waardevolle schakels in de oplossing van maatschappelijke uitdagingen. Zeker met de juiste opleiding, begeleiding en inzicht. Wij adviseren u over de benodigde competenties voor de nieuwe manier van werken, welke opleidingen daarvoor nodig zijn en hoe u gericht nieuwe medewerkers kunt werven.

Grootste BIM-opleider van de BeNeLux
BIM4ALL is de grootste BIM-opleider van de BeNeLux. Met 500 cursisten per jaar en meerdere gecertificeerde opleidingen, bieden wij praktische trainingen, workshops en opleidingen voor het bijscholen van uw personeel. Dat doen wij klassikaal en in-company, waarbij maatwerk ook tot de mogelijkheden behoort.

Lees verder

Data-analyse en BI

Alle informatie om uw bedrijf te innoveren ligt in principe voor het oprapen. Deze kennis is verspreid binnen uw eigen organisatie, of bij andere bedrijven die uw proces eerder doorliepen. Wij verzamelen deze data, leggen het uit en gebruiken het in uw voordeel.

Waardevolle data
We halen kennis uit de markt en ontwikkelen applicaties om ons advies helder te onderbouwen. Met behulp van Artificial Intelligence en data visualisatie, ordenen we alle beschikbare informatie en maken we het inzichtelijk. Zo helpen we u onderbouwde keuzes te maken op basis van (historische) data. Bovendien ontwikkelden we verschillende best practice processen, waardoor we u precies kunnen adviseren hoe digitalisering uw bedrijfsprocessen verbetert.

Lees verder

Projectmanagement

Goed projectmanagement is niet vanzelfsprekend. Een falend project kan vergaande consequenties hebben op het gebied van reputatie en vertrouwen. Daarom bieden we u een oplossing waarmee u de effecten van van innovaties meet en inzichtelijk maakt.

Daarvoor ontwikkelden wij onze Business Intelligence tool, BIM4ALL NEXT. We brengen hiermee de effecten in kaart. Dat doen we na inventarisatie en analyse van uw portfolio en uw organisatiestrategie.

Financieel

Wat levert innovatie nou precies op? Dat laten we graag zien. Daarom maken we graag samen met uw accountant inzichtelijk wat de financiële impact van innovatie is op uw specifieke organisatie. Dit presenteren we op overzichtelijke dashboards, waarmee we gezamenlijk bepalen hoe uw organisatie kan bijsturen en wat uw investeringsbehoefte is.

Innovatie

Complexere wet- en regelgeving, kunstmatige intelligentie, robotisering en Internet of Things. Uw organisatie staat grote veranderingen te wachten. Maar welke middelen zijn zinvol? Welke stappen zijn logisch? En hoe ontwikkelt u een gedegen strategie om effectief te innoveren? BIM4ALL ondersteunt u hierbij.

Wij nemen u mee langs inspirerende mogelijkheden, maken kansen inzichtelijk en bespreken uitvoerig de risico's. Samen zetten we een stip op de horizon voor uw organisatie en werken we gezamenlijk een stappenplan uit om daar te komen. Zo maken we uw organisatie future proof.

Technologie die voor u werkt, in plaats van andersom

Technologische ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. Maar welke techniek biedt voor u de grootste meerwaarde? En waar zit die meerwaarde dan? Is dat het boeien en binden van medewerkers, het reduceren van faalkosten, het verhogen van uw marge of moet het werken vooral leuker en makkelijker maken? Op deze vragen vinden wij samen een antwoord. Wij helpen u in het toepassen van:

 • NEN-ISO-19650
 • Standaardisatie
 • Digital Twins
 • Circulariteit
 • Automatisering
 • Linked data en integraties
 • Sensoren en Internet of Things
 • Predictive maintenance
 • Machine Learning
 • Advanced simulations
 • Informatiestroom management
 • Mass customization
 • Robotisering
 • Drones
 • Virtual en Augmented Reality

BIM & Digitalisering begint met een heldere strategie

BIM & Digitalisering begint met een heldere strategie BIM & Digitalisering begint met een heldere strategie BIM & Digitalisering begint met een heldere strategie

Bim4all consulting robbert evers

Klaar om de volgende stap te zetten?

Welke kansen bieden trends en ontwikkelingen nou voor u? Hoe creëert u intern draagvlak en hoe maakt u innovatie meetbaar? Ik geef u graag antwoord op deze vragen en vertel u meer over wat wij daarin kunnen betekenen. Tijd voor een kop koffie?

Stuur mij een mail

Delen van kennis en ervaringen

Bekijk hoe wij organisaties verder helpen en lees over hoe wij ook uw organisatie voorbereiden op de toekomst.

Blog

Bereid uw organisatie voor op de toekomst van BIM

Veel bedrijven benutten nog niet alle voordelen van BIM en zijn ook nog niet voorbereid op de toekomst van digitalisering. Wij vertellen u meer over hoe u zich kunt voorbereiden op de toekomst.

Lees verder

Casus

BIM-implementatie bij Hoppenbrouwers Techniek

Deze ruim 100 jaar bestaande organisatie, die de laatste jaren bijzonder hard groeit. Innoveren en daarbij over alle vestigen eenduidigheid, zorgt voor de nodige uitdagingen. Toch zijn er mooie resultaten zichtbaar.

Lees verder

Training Center

Wij zijn een van de grootste aanbieders in de BeNeLux van opleidingen, workshops en trainingen in BIM en digitalisering. Ervaren, enthousiast en met een 8+ beoordeling van de deelnemers.

Naar het Training Center
Bim4all bim training center niels docter