Plan van Aanpak en Roadmap - Vastgoedafdeling onderwijsinstelling

Vanuit de dienst Consulting adviseren en begeleiden wij organisaties in de toepassing, implementatie en integratie van BIM. Voor een onderwijsinstelling (geanonimiseerd) hebben wij een plan van aanpak uitgewerkt om het tekeningenbeheer te organiseren over de aankomende jaren.

20 december 2023

Voor deze organisatie was de aanleiding hoofdzakelijk gebaseerd een aantal punten, namelijk het actualiseren van bestaande BIM-modellen en 2D-stukken en het beschikbaar hebben van actuele protocollen en informatie leveringen.

Om hier antwoord op te geven is voorgesteld om een strategietraject in te gaan. Vanuit de strategie werd een plan van aanpak opgesteld, waarbij alle stakeholders betrokken werden. In het plan van aanpak werden zaken vastgelegd die leiden tot een heldere roadmap, met duidelijke doelen waar de organisatie naartoe wil groeien.

Strategie bepalen op alle niveaus

Strategie bepalen op alle niveaus Strategie bepalen op alle niveaus Strategie bepalen op alle niveaus

Aanpak

Voordat wij startte met het plan van aanpak, zijn wij begonnen met het uitleggen wat BIM is en wat het voor deze organisatie kan betekenen. Hierdoor zorg je ervoor dat je gelijkwaardige gesprekspartners wordt en BIM niet gezien wordt als een 3D-model wat alleen visueel een extra biedt naast het 2D-tekenwerk.

Samen met de regisseur en sr. consultants van BIM4ALL zijn wij gestart met een inventarisatie en organiseerden wij strategische sessies. Dit deden wij samen met werknemers vanuit de operatie tot en met de mensen vanuit strategische posities. Om organisatie breed draagvlak te creëren moeten namelijk alle stakeholders betrokken raken om de nut en noodzaak in te zien. Zodat er in de toekomst stappen gezet worden waarbij het grotere doel voor ogen wordt gehouden.

Vanuit deze sessies en inventarisatie is gebleken dat er behoefte is aan contractuele BIM-standaarden, herbruikbaarheid van de informatie uit de informatiemodellen en er één waarheid beschikbaar wordt gesteld voor de facility managementafdeling en andere stakeholders. Tot slot wilde men de 2D- en 3D stukken actualiseren naar de meest recente situatie.

IMG 9524

Al deze punten leveren een bijdrage aan:

  • Kostenbesparingen door inzichten en ontwerpkeuzes beter te bepalen.
  • Materialisatie inzichtelijk te maken ten behoeve van circulariteit.
  • Verbetering in onderhoud van de gebouwen en het tekenwerk.
  • Communicatie vanuit één centrale data-bron.
  • Verbetering in documentenbeheer en revisiebeheer.
  • Kwaliteitsbehoud en kostenreductie.
  • Verbetering in kerngetallen, inzicht in kostenplaatsen e.d.
  • Mogelijkheden tot integraties met software zoals Topdesk, Ultimo of ArchiBUS om flexibel te blijven in aanbestedingsfases van facilitaire software.

Het plan van aanpak is opgedeeld in een aantal faseringen, aandachtspunten en randvoorwaarden waarbij wij de klant compleet ontzorgen. Waarbij er ook een roadmap en visuele ‘plaat’ is gemaakt hoe wij het proces met elkaar voor ons zien. Tot slot zijn de taken verdeeld middels een RASCI-model.

Resultaat en doorontwikkeling

Het plan van aanpak en de roadmap geven de onderwijsinstelling de handvaten en aandachtspunten hoe BIM verder binnen de organisatie geïmplementeerd kan worden. Op basis van alle verzamelde informatie, gevoerde gesprekken en getrokken conclusies kan het plan van aanpak fungeren als de rode draad binnen de implementatie. Door de tijd heen zullen er ook nieuwe inzichten ontstaan en kan het plan van aanpak bijgeschaafd worden waar nodig. Op deze manier ligt er een basis om door te bouwen aan de gehele aanpak om de doelen te realiseren.

Robbert Evers bim4all 222

Benieuwd wat BIM4ALL voor uw organisatie kan betekenen?

Neem dan contact met ons op. Onze consultants denken graag met u mee.

Mail Robbert