Insights

Building value.

De toekomst van de bouw is digitaal. We willen duurzamer, sneller, beter en goedkoper bouwen. Technologie speelt een steeds grotere rol in de manier waarop we gebouwen en infrastructuur ontwerpen, realiseren en beheren.

Onze missie en visie is een bijdrage te leveren aan een veilige en leefbare wereld, door leidend te zijn in digitale procesinnovatie in de bouw. Samen werken we stap voor stap aan een betere wereld. Niet alleen voor nu, maar ook voor de generaties na ons.

Thema's voor duurzaamheid

Het veranderende klimaat, de uitputting van natuurlijke bronnen, ongelijkheid en de groeiende wereldbevolking zorgen

Lees verder

Creating a sustainable world. Starts with you.

Onze duurzaamheidsthema’s, met de wereld duurzaamheidsdoelen (SDG’s) als onderlegger, zijn met elkaar verbonden. Ze geven de richting voor innovatie. Het vinden van de juiste balans tussen mens en techniek blijft belangrijk. Want wij vinden dat techniek voor je moet werken, in plaats van andersom. Door keuzes uit te leggen en bestaande denkpatronen te doorbreken, creëren we samen een betere wereld.

Creating a sustainable world. Starts with you.

Wij leveren een bijdrage aan

Betaalbare en duurzame energie

Door slimmer te ontwerpen, dragen wij bij aan lagere energielasten. Ook denken we in ontwerpen mee hoe we duurzaam energie kunnen opwekken, opslaan en gebruiken bij gebouwen. Door analyse en simulatie wordt het aantal logistieke bewegingen naar onder andere een bouwplaats gereduceerd en denken wij mee in het vinden van duurzame ontwerp-oplossingen voor infra projecten.

Wij leveren een bijdrage aan

Industrie, innovatie en infrastructuur

De wereldpopulatie bestaat in 2050 uit bijna 10 miljoen mensen. Snellere verstedelijking, de druk op overheidsbegrotingen en mobiliteit vereisen innovatieve antwoorden. Wij bieden ondersteuning in het digitaliseren van processen om slimmer en duurzamer te ontwerpen, bouwen en beheren voor gebouwen en infra. We integreren systemen waarbij veiligheid en effectiviteit in balans zijn met de natuur en omgeving.

Wij leveren een bijdrage aan

Duurzame steden en gemeenschappen

De wereld verandert sneller dan ooit tevoren. De wereldbevolking groeit snel en mensen trekken massaal naar steden. Hierdoor wordt de druk op hulpbronnen, ruimte en veiligheid steeds groter. Steden moeten hier snel op reageren. Wij denken mee in het vinden van oplossingen voor steden, gebouwen en infra en zoeken daarbij de juiste balans tussen mens, dier en natuur. Zo dragen wij er aan bij om veilig en gezond te leven in steden en een betere verbinding met dunbevolkte gebieden.

Wij leveren een bijdrage aan

Leven op land

Het minder vruchtbaar worden van land is een groot probleem aan het worden. Een steeds groter deel van de aarde is bebouwd, natuur verdwijnt, landbouwgronden raken uitgeput en de steeds groeiende wereldpopulatie vraagt ook nog eens steeds meer. We moeten de juiste balans vinden tussen het delven van grondstoffen, hergebruik en vruchtbaar houden van landbouwgrond. Wij zorgen voor onder andere een duurzamer gebruik van gebouwen en denken mee in het ontwikkelen van gebouwen waarin op natuurlijke basis voedsel gekweekt kan worden.

Trends en ontwikkelingen in de bouw

We staan voor een revolutie in de bouw. Een revolutie die bouwtrajecten en beheer slimmer, sneller en beter maakt dan

Lees verder

Automatisering tijdens alle fases van het proces.

Een tekort aan vakmensen, het gevaar van overbelasting, medewerkers binden en boeien door ze te laten doen wat ze leuk

Lees verder

Slimmer en duurzamer ontwerpen

Bij BIM4ALL leidt het bijdragen aan een leefbare en veilige wereld ons in alles wat we doen. Door in te spelen op

Lees verder

Toekomstig leiderschap en functies

Groeiende digitalisering zorgt ervoor dat bestaande functies verdwijnen en nieuwe functies ontstaan. Het verandert

Lees verder

Circulariteit en digitalisering

Om in Nederland voor 2050 een circulaire economie te realiseren moeten we anders durven denken en doen. Durven nieuwe

Lees verder