Slimmer en duurzamer ontwerpen

Bij BIM4ALL leidt het bijdragen aan een leefbare en veilige wereld ons in alles wat we doen. Door in te spelen op actuele thema's willen wij onze bijdrage zo groot mogelijk maken. Groeien is daarbij niet ons doel, maar een resultante van goed doen.

18 januari 2022

De energietransitie en BIM, dat is een interessant vraagstuk. Door vooraf geavanceerde simulaties en analyses te maken, worden energiezuinigere keuzes gemaakt. Zowel in ontwerp, als in indeling en gebruik. Wat als we een gebouw zo slim maken, dan het zich automatisch aanpast naar de situatie van data moment? Dat is want ons inspireert en waarin we continu ons zelf uitdagen in het vinden van nieuwe oplossingen voor het leveren van een bijdrage aan de klimaat- en energietransitie.

Sustainability is our driver, digitalization our enabler.

Sustainability is our driver, digitalization our enabler. Sustainability is our driver, digitalization our enabler. Sustainability is our driver, digitalization our enabler.

Slimmer ontwerpen

Door slimmer te ontwerpen, dragen wij bij aan lagere energielasten. Ook denken we in ontwerpen mee hoe we duurzaam energie kunnen opwekken, opslaan en gebruiken bij gebouwen. Door analyse en simulatie wordt het aantal logistieke bewegingen naar onder andere een bouwplaats gereduceerd en denken wij mee in het vinden van duurzame ontwerp oplossingen voor bouw en infra projecten.

Bim4all duurzaameid groen gebouw

Anders denken. Anders doen.

Vanuit de overheid worden belangrijke eisen gesteld aan de reductie van onder andere CO2. Hoge gasprijzen dwingen ons om bestaande woningen sneller te voorzien van duurzame installaties. Het winnen van energie met wind, water en de zon, zorgt voor overspanning van ons huidige energienetwerk. Toch moet de grootste drijfveer niet zijn dat we moeten veranderen, maar dat we willen veranderen. Want, ons klimaat staat onder druk. En dat betekent dat we anders keuzes moeten maken.

Onze visie op de energietransitie

Wij geloven dat we dit bereiken door te werken vanuit een brede scope. Met oog voor natuur, dier, mens en grondstoffen. Iedere ontwikkeling, zowel in de openbare ruimte als in een organisatie, zien wij als een motor om te verduurzamen op zowel fysiek als sociaal vlak. We werken daarbij vanuit een brede analyse naar het realiseren van bijpassende meetbare verbeteringen, zodat we samen impact maken voor een duurzamere wereld.

Bim4all bim modellen installatietechniek tim alwin 228
Bim4all sfeerbeeld bim modelleren 1
Bim4all bim consultancy overleg 2215

Hoe we het doen

Digitalisering staat daarbij voor ons voorop. Het genereert en bron van informatie, dat ons meer inzicht geeft en ons bewust maakt van het effect van onze keuzes. Met Business Intelligent dashboards, maken we onze impact meetbaar. Digital Twins vertellen ons hoe het gebouw presteert in de praktijk. Hiermee optimaliseren en automatiseren (predictive maintenance) we niet alleen het beheer en onderhoud, maar leren we ook hoe bepaalde installaties onderling samenwerken. De BIM-modellen zorgen voor visueel inzicht en de dat in deze modellen wordt hergebruikt in onder andere de software voor het berekenen van installaties. Details worden beter doordacht en de effecten worden niet op het punt van de snede zichtbaar, maar op elke plek in het gebouw. Dat levert een betere kwaliteit van bouwen op. Dat zorgt voor comfort voor de gebruiker en minder energieverlies.

Jeffrey Wieldraayer bim4all 221

Doorpraten?

Benieuwd welke toegevoegde waarde BIM en digitalisering leveren voor uw bijdrage aan de energietransitie? Kom vrijblijvend met ons in contact. Wij gaan graag met u het gesprek aan. Neem contact op met Jeffrey, hij kan u hier meer over vertellen!

Neem contact op