Automatisering tijdens alle fases van het proces.

Een tekort aan vakmensen, het gevaar van overbelasting, medewerkers binden en boeien door ze te laten doen wat ze leuk vinden en menselijke handelingen automatiseren. Het zijn beweegredenen om in te zetten op automatisering. Nieuwe trends en ontwikkelen, zoals Digital Twins, Internet of Things, sensoren, mass customization, generative design, robotisering, drones en predictive maintenance, geven aan dat er veel kansen op ons af komen. Dat biedt mogelijkheden!

18 januari 2022

Het realiseren van het optimale plan, wordt steeds moeilijker. Dat komt, omdat er steeds meer van ons wordt verwacht. Duurzaamheid speelt een grotere rol, onze wet- en regelgeving wordt complexer, digitalisering vraagt om andere expertise en onze manier van samenwerking moet worden veranderd. Alles met als doel om slimmer, sneller en beter bouwwerken te ontwerpen, realiseren en beheren.

Stap voor stap innoveren, met een helder doel voor ogen.

Stap voor stap innoveren, met een helder doel voor ogen. Stap voor stap innoveren, met een helder doel voor ogen. Stap voor stap innoveren, met een helder doel voor ogen.

Duurzame steden en gemeenschappen

De wereld veranderd sneller dan ooit tevoren. De wereldbevolking groeit snel en mensen trekken massaal naar steden. Hierdoor wordt de druk op hulpbronnen, ruimte en veiligheid steeds groter. Steden moeten hier snel op reageren. Wij denken mee in het vinden van oplossingen voor steden, gebouwen en infra en zoeken daarbij de juiste balans tussen mens, dier en natuur. Zo dragen wij er aan bij om veilig en gezond te leven in steden en een betere verbinding met minder bevolkte gebieden.

Onze visie

Uiteindelijk zullen wij keuzes gaan maken op basis van informatie vanuit een virtuele wereld. Een wereld waarin realistische analyses worden gemaakt, op basis van betrouwbare informatiebronnen. Informatie kan op diverse manieren worden ingeladen. Het kan gaan om eigen data, of om open-source bronnen. Door data met elkaar te combineren, ontstaan nieuwe inzichten. Om grip te krijgen, wordt data visueel getoond. Hetzij als een 3D-model of op een grafische manier. Door het toevoegen van duurzaamheid doelstellingen worden omgevingen en gebouwen gerealiseerd, waarbij er een aantoonbaar, en op den duur ook zichtbare, verbetering is in de balans tussen hulpbronnen, ruimte, veiligheid, mobiliteit en milieu.

Liggende visual

Nieuwe kansen

De young professionals stellen steeds vaker eisen aan welke impact u als organisatie maakt en welke tools u gebruikt om dit te realiseren. Het is een van de redenen, waarom mensen bij uw organisatie willen werken. Misschien is dit wel uw drijfveer om snellere stappen te ondernemen op het gebied van automatisering. Het helpt u in het maken van onderbouwde keuzes, zodat er minder vertrouwd hoeft te worden op onderbuikgevoel en aannames.

Digital Twins, Internet of Things, sensoren, mass customization, generative design, robotisering, drones en predictive maintenance. Allemaal voorbeelden van innovaties die op u af gaan komen. Maar hoe bepaald u wat op de korte termijn voor u de meeste impact maakt en hoe vertaalt u dit naar een heldere roadmap? Wij helpen u daar graag bij.

Bewezen oplossingen

BIM4ALL biedt u bewezen oplossingen voor uw innovatie vraagstukken. Samen brengen we uw probleemstelling in kaart, stellen we de KPI's vast en bepalen we een heldere stip op de horizon. Als specialisten in automatisering, weten wij als geen ander wat de juiste stappen zijn. Welke techniek al klaar is om toe te passen, waarmee u beter nog kunt wachten en wat er allemaal nog meer bij komt kijken.

Jarno Teela bim4all 222

Is uw organisatie future proof?

Laten we samen eens kijken naar de kansen van automatisering voor uw organisatie. Zowel in het aantoonbaar verbeteren van uw processen, als in het maken van betere keuzes voor een duurzamere wereld. Wij komen graag in contact.

Neem contact op