Thema's voor duurzaamheid

Het veranderende klimaat, de uitputting van natuurlijke bronnen, ongelijkheid en de groeiende wereldbevolking zorgen voor een steeds groter wordende druk op de samenleving. Daarom komen wij samen in beweging, voor een veilige en leefbare wereld. Niet alleen voor nu, maar ook voor de generaties na ons.

10 maart 2022

Ons succes

De tijd van een naar binnen gekeerde blik is voorbij. Nu onze maatschappij voor zulke grote uitdagingen staat betekenen succes, ontwikkeling en vooruitgang voor ons dat we een positieve impact hebben op de wereld. Dat we een zo groot mogelijke bijdrage leveren aan een veilige en leefbare leefomgeving. Niet alleen voor nu, maar ook voor de generaties na ons.

Als specialisten in BIM en digitalisering kunnen we daarin nu het verschil maken, samen met onze klanten en partners. Digitalisering stelt ons namelijk in staat om de woningen, utiliteitsgebouwen en kantoren van de toekomst duurzamer, slimmer, sneller en beter te ontwerpen, realiseren en beheren. Het maakt nieuwe manieren van denken en werken mogelijk. Data voorspelt hoe we beter kunnen ontwerpen, materialen slimmer kunnen (her)gebruiken, minder CO2 uitstoten en verspillingen kunnen voorkomen. En met BIM brengen we die mogelijkheden naar de bouwpraktijk.

Wat wij doen

Samen met collega’s, onze klanten, stakeholders, leveranciers en partners creëren we toekomstbestendige projecten waarbij veiligheid, leefbaarheid en duurzaamheid tijdens alle fasen uitgangspunten zijn. Met historische en actuele data creëren we inzicht in het effect van onze keuzes op korte en lange termijn. Daardoor inspireren we onszelf om steeds meer te bereiken en steeds verder te reiken. We zijn nieuwsgierig naar nieuwe technieken en heroverwegen dat wat we altijd al deden. Door nieuw talent in dienst te nemen en disciplines te verbinden, bieden we samen op steeds meer vlakken toegevoegde waarde en groeien we door tot dé ingenieurs van de toekomst.

Zes ambitieuze thema’s

We besteden veel aandacht aan het delen van onze missie. Om mensen bewust te maken van de uitdagingen van onze tijd, maar ook te inspireren om onderdeel te zijn van de oplossing. Zowel extern, als met onze eigen mensen. Maar dat is niet voldoende. We willen doelgericht werken aan het waarmaken van die missie. Daarom stelden we zes thema’s op die ons inspireren en handvatten geven in de keuzes die we maken.

Onze thema’s zijn:

  • Balans tussen verstedelijking en natuur
  • Minder verspillingen en hergebruik van grondstoffen
  • Energietransitie in ontwerp, productie, realisatie en exploitatie
  • Opschalen van de bouwproductie
  • Betaalbaar en goedkoper bouwen
  • Flexibiliteit en herbestemming
Bim4all thema duurzaamheid zonneenergie
Bim4all thema duurzaamheid kind
Bim4all thema duurzaamheid aap met fles

Resultaten

Door de zes thema’s helder voor ogen te hebben sturen we onze dienstverlening automatisch naar de stip op de horizon die we samen hebben vastgesteld. We combineren disciplines en vinden nieuwe manieren om te bereiken wat we willen. Dat leidt tot mooie resultaten in het werkveld.

Slimmer bouwen en beheren

Onze 3D-laserscanners brengen bestaande panden nauwkeurig in beeld. Het vormt de blauwdruk voor een nieuw ontwerp, slimmer en voorspelbaar beheer en onderhoud en geeft inzicht in huidig en toekomstig hergebruik van grondstoffen.

Maar ook in de ontwerpfase brengen we met BIM belangrijke parameters vanaf het eerste moment in het (digitale) ontwerp. Denk aan energiebesparende maatregelen, opwarming door de zon en het beperken van grondstoffengebruik. Door die keuzes digitaal door te voeren heb je minimale invloed op de prijs en kwaliteit, kun je ook tijdig een ontwerp bijsturen, en voorkom je onnodige uitgaven of vertragingen. Dat is leuker bouwen én kiezen voor een beter rendement.

Balans creëren

Daarnaast creëren we door oog te hebben voor de natuur en omgeving gebouwen die bijdragen aan de kwaliteit van leven. Die niet alleen bij oplevering een fijne plek zijn om te wonen, maar ook over een aantal jaren. En niet alleen voor mensen, maar ook voor de natuur in de omgeving. Dat betekent ook dat waardevolle gebouwen flexibel zijn. Gebouwen die makkelijk kunnen worden aangepast en herbestemd wanneer de maatschappij of natuur daarom vraagt. Die duurzame gebouwen zijn immers enorm interessant voor investeerders en beleggers.

Betaalbaarder wonen

Wij vinden dat iedereen recht heeft op een goed en betaalbaar huis. Met minder faalkosten, een slimmer ontwerp, fabrieksmatig bouwen en het toepassen van circulaire grondstoffen maken we dit weer mogelijk. Zo creëren we wijken waar mensen voor een langere tijd willen wonen en waar gelijkheid voelbaar is. Toch kampen we nog steeds met een oplopend tekort aan woningen. De komende jaren kunnen we hier door prefabricage, robotisering en mass-customization op inspelen.

Kortere doorlooptijden

Het proces van initiatief tot vergunning van een bouwproject kunnen sneller, slimmer en beter. Het delen van betrouwbare informatie (data) krijgt hierin een steeds belangrijker rol. Want, als je de informatie sneller op de juiste plek krijgt, op basis van eisen, kun je sneller knopen doorhakken. En dat komt ten goede aan de doorlooptijd. Op dit moment wordt de oplossing gezocht in het bieden van subsidies op de koop van gronden. Maar dat helpt ons niet om het probleem op te lossen, het drijft de prijzen alleen maar omhoog. Het proces van initiatief tot en met vergunning moet worden herzien. Daar zit de sleutel voor het inlopen op de woningtekorten. En door het ontsluiten en delen van data ondersteunen we dit proces.

Circulair bouwen

Het hergebruik van grondstoffen is niet alleen slim, maar ook belangrijk voor onze natuur. Door de uitputting van de Aarde sterven dierenpopulaties uit en maakt veranderende biodiversiteit grote delen van de planeet onleefbaar. En het ergste is, de meeste gevolgen voltrekken zich onzichtbaar. Tot het straks te laat is. Wij helpen organisaties de materialen in hun gebouwen inzichtelijk te maken en digitaal vast te leggen. Zo wordt ieder gebouw straks niet gesloopt, maar gedemonteerd en als grondstoffenbron gebruikt voor nieuwe gebouwen. Dit biedt mogelijkheden voor de restwaarde van panden. En dat is uiteindelijk weer goed voor de portemonnee.

Conclusie

Het is vijf voor twaalf. We hebben geen andere keus dan ons inzetten voor een leefbare en veilige wereld. Samen met de bouwsector willen we het grote doel voor ogen houden, maar de kleine successen vieren. Door belangrijke thema’s met elkaar te verbinden en met de ene oplossing de ander versterken. We kunnen het samen. Zonder hulp van subsidies en tegemoetkomingen, maar door te ondernemen, kansen te zien en samen te zorgen voor een kloppend verdienmodel.