Toekomstig leiderschap en functies

Groeiende digitalisering zorgt ervoor dat bestaande functies verdwijnen en nieuwe functies ontstaan. Het verandert organisaties en vraagt om nieuwe vormen van leiderschap in de bouw. Ontdek onze visie op de bouworganisatie van de toekomst en de belangrijkste elementen voor toekomstbestendig succes.

18 januari 2022

Van de leiders van de toekomst wordt iets anders verwacht dan 20 jaar geleden. Leiders van de toekomst inspireren en motiveren. Ze creëren volgers en snappen dat we samen verder komen. Ze faciliteren een werkomgeving waarin iedereen zich kan ontplooien. Waarin iedereen meetelt en waarin iedereen zichzelf mag zijn. Vanuit een heldere visie worden medewerkers betrokken en krijgen ze de ruimte om actief mee te denken over het realiseren van de visie. Door ideeën van medewerkers serieus te nemen, wordt een organisatie ook toekomstbestendiger. Samen vindt u namelijk veel sneller oplossingen en kunt u veel grotere stappen zetten. Met zulk leiderschap zullen medewerkers zich gewaardeerd voelen, zich langer aan de organisatie verbinden en zich verantwoordelijk voelen voor de koers (en vooral het succes) van het bedrijf.

Leadership is an action, not a position.

Leadership is an action, not a position. Leadership is an action, not a position. Leadership is an action, not a position.

Hiërarchie

Die vrijheid betekent geen gebrek aan hiërarchie. Hiërarchie is belangrijk. Het geeft duidelijkheid, zorgt voor snellere keuzes en komt ten goede aan het bedrijf. Maar dan wel in een nieuwe vorm. Leidinggevenden die angst inboezemen hebben geen lange toekomst meer, maar leidinggevenden die toegankelijk zijn en teams weten aan te voeren kunnen juist het verschil maken. Een gezonde hiërarchie, waarbij oprecht wordt geluisterd, er onderling ruimte is voor een grap en waarbij elke medewerker zich gezien voelt is een vruchtbare bodem onder een toekomstbestendige organisatie.

Nieuwe generatie

Dat komt doordat de medewerkers van de toekomst hun werk anders benaderen. Zij gebruiken hun talent om -samen met uw organisatie- een positieve bijdrage leveren aan de maatschappij. We merken in onze eigen organisatie dat positieve impact maken belangrijker is dan een hoog salaris of status binnen het bedrijf. We zien dat de nieuwe generatie kiest voor een goede werk-privé balans en minder arbeidsuren. Slimmer werken, in plaats van harder. Dat is het motto. Dat betekent niet dat ze minder ambitie hebben. Integendeel. De nieuwe generatie wil blijven leren, het maximale uit zichzelf halen op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan. Het is belangrijk dat u als werkgever inspeelt op deze veranderende behoeften, door actief bezig te gaan met het doorbreken van traditionele patronen en bijsturen van de cultuur.

Bim4all overleg robbin jeffrey herwin 221

Vertrouwen als basis

Eén van die patronen is het denken vanuit het diploma. De huidige arbeidsmarkt is volledig gericht op een systeem waarbij mensen op jonge leeftijd kiezen voor een studierichting, een diploma halen en van daaruit een branche inrollen. Maar hoe vaak blijkt dat een baan toch niet past? Of iemand uitgekeken raakt op een functie, maar vastzit bij gebrek aan een alternatief? We zien dat mensen niet meer hun hele leven bij een organisatie werken, maar vaker de stap maken om eens in een andere keuken te kijken. Nieuwe dingen te ontdekken en zichzelf verder willen ontwikkelen.

Als organisatie moeten we verder kijken dan titels en vaardigheden. We moeten kijken naar personen, inspelen op intrinsieke motivatie en daarin investeren. Het gaat niet om de beste skills. Het gaat om of iemand in het team past, welke competenties hij of zij bezit en welke er nog ontwikkeld kunnen worden. Dat vraagt vertrouwen van leidinggevenden en organisaties. Maar het levert veel op. De ruimte bieden om talent te ontdekken leidt tot nieuwe inzichten, verrassende ideeën en een team dat op elkaar vertrouwt en elkaar aanvult. Zo zou bijvoorbeeld een IT’er vanuit zijn achtergrond bouwprocessen veel logischer kunnen inrichten dan iemand met een bouwkundige achtergrond. Zo kan een frisse blik veel faalkosten, onnodige fouten en eindeloze overleggen voorkomen.

Een team dat krachten bundelt en van elkaar leert levert energie op. Maar door te doen wat u altijd al deed, krijgt u ook de resultaten die u altijd al kreeg.

Nieuwe functies

Maar niet alleen de types en de bedrijfscultuur veranderen. Ook functies veranderen. Klassieke vaklui als timmeren, stukadoren en metselen verdwijnen langzamerhand van de arbeidsmarkt en nieuwe ontwikkelingen als 3D-printing, robots en drones vragen om mensen met andere competenties.

Want hoe meer we automatiseren, hoe belangrijker de mensen worden die de automatisering aansturen. Dit leidt tot functies waar we nu nog niet eens over na kunnen denken en zal ervoor zorgen dat een aantal bestaande functies verdwijnt. In de toekomst zullen er bijvoorbeeld steeds meer beroepen ontstaan voor het werken met hernieuwbare energiebronnen, robotisering, het coördineren van processen en smart home-, building- en citytechnologie. Zullen de oude vaklieden dan verdwijnen? Zeker niet. Maar vakkennis zal wel meer worden gecombineerd. Zodat een metselaar ook kan bekisten. Op die manier benutten we de kracht van mens én machine en ontstaat voor iedereen een plek op de toekomstige arbeidsmarkt.