BMV Heerlerbaan

De ontmoetingsplek, waarin een waaier aan maatschappelijke activiteiten gaat plaats vinden. Alle (sociale) voorzieningen voor de bewoners van Heerlen, op een plek. Ideaal.

25 januari 2022

Brede Maatschappelijke Voorziening

Aan de Vullingsweg in Heerlen wordt het BMV Heerlerbaan ontwikkelt, waardoor er een centralisering plaats zal vinden van diverse basisscholen, peuter- en kinderopvang, buitenschoolse opvang, huisartsenpraktijk, jongerenaccommodatie The Flash en de bibliotheek. Alles onder een dak.

Het BMV neemt hiermee een centrale en sociaal maatschappelijke rol op zich ten opzichte van de gemeente. De activiteiten zijn gericht op zorg, welzijn en aanpalende diensten voor kinderen, jongeren, ouders en inwoners van Heerlerbaan.

BMV Heerlerbaan project bim4all 4
BMV Heerlerbaan project bim4all 3
BMV Heerlerbaan project bim4all 2

Alles onder een dak

In het gebouw met een vloeroppervlakte van 5200 m2, verdeelt over drie bouwlagen en een kelder, wordt ruimte geboden aan:

  • 2455 m2 aan onderwijs
  • 609 m2 voor kinder- en peuteropvang
  • 324 m2 voor sociaal maatschappelijke partners
  • 334 m2 voor de huisartsenpraktijk
  • 1134 m2 voor de sportzaal
  • 273 m2 voor algemene ruimtes

Uitdagende installaties

Door het multidisciplinair gebruik van het gebouw, betekent dit dat er ook per gebruiksruimte andere eisen worden gesteld ten op zichtte van de installaties. Het was dan ook en mooie uitdaging voor onze BIM-modelleurs om te zorgen dat de installaties naadloos op elkaar aansluiten en het comfort en de duurzaamheid behouden blijft.