De nieuwe Basis Informatie Levering Specificatie (ILS) Puntenwolk

De dienst 3D-laserscannen en analyse heeft de afgelopen 10-15 jaren een enorme vlucht gemaakt en wordt ook elk jaar toegankelijker. De scanners worden sneller, eenvoudiger, toegankelijker en bijna alles is al wel met behulp van een 3D-laserscanner in te meten. Denk hierbij zelfs aan de iPhone of iPad, die zijn uitgerust met een LiDAR (Light Detection and Ranging), een methode voor afstandsbepaling die gebruikmaakt van licht in de vorm van gepulste lasers. Hierdoor gaan ook meer bedrijven het 3D-laserscannen toepassen en uitvragen.

15 februari 2024

Uitdagingen en visie van BIM4ALL en de rol van DigiGO

Dit leidt tot allerlei spraakverwarringen en onduidelijkheden, met halve verzoeken en foutieve opleveringen tot gevolg, zoals bijvoorbeeld de misvatting dat een point cloud hetzelfde is als een BIM-model.

Kun je anno 2024 nog enkel de vraag stellen: ‘graag ontvang ik een prijsopgave voor het inmeten van object x’. Wij als BIM4ALL vinden van niet. We komen het met regelmaat tegen dat op een locatie meerdere puntenwolken wordt gemaakt door verschillende firma’s met ieder een eigen doel. We begrijpen dat niet elke puntenwolk voor een volledig project gebruikt kan worden. Wel zou het handig kunnen zijn om verschillende puntenwolken en/of 3D-modellen met elkaar te kunnen combineren. Hierdoor kunnen puntenwolken voor meer doeleinden worden ingezet.

Bim basis ils

Bron afbeelding: digigo.nu

Uit deze open vraag ontstaan bij ons als BIM4ALL vele nevenvragen, tot bijna vervelends aan toe. Daarom hebben we vanuit BIM4ALL gemeend dat hiervoor een landelijke richtlijn of standaard moet worden afgesproken. Op deze manier praten we allemaal ‘dezelfde taal’ en worden offertes van verschillende bedrijven ook eenvoudiger met elkaar te vergelijken. Daardoor worden aanbestedingen (openbaar, meervoudig onderhands) ook eerlijker en transparanter. Via DigiGO hebben we in februari 2023 de aansluiting gevonden en vanuit DigiGO was men direct enthousiast over het idee van een landelijke richtlijn of standaard, in de vorm van een Basis Informatie Levering Specificatie (ILS).

Deze ILS sluit aan bij de visie van BIM4ALL; we willen onder andere bijdragen aan een veilige en duurzame wereld.

Meerledig doel

Wat is nu het doel van deze ILS? Het doel van deze ILS is meerledig. In eerste instantie moet deze ILS helderheid gaan geven hoe nu een puntenwolk tot stand komt en welke afspraken hierover (moeten) kunnen worden gemaakt zodat iedereen weet wat er nu bedoeld wordt met een puntenwolk en verdere inhoudelijke vaktermen. Het tweede doel van deze ILS was om zoveel als mogelijk aan te sluiten bij reeds bestaande ILS’en zoals de BIM Basis ILS en de Basis ILS Infra. De Basis ILS puntenwolk is geschikt voor zowel de opdrachtgever, aannemer, ingenieur in de civiele- en bouwsector die te maken heeft met 3D-laserscannen.

Bim4all 3d laserscannen uitvoering jasper6
Jasper aan het werk
Bim4all bim voor beheer en onderhoud 3d laserscannen

Klantadvies

Nu is het zo dat niet alles volledig binnen deze ILS past. Het moet houvast bieden en een richting geven. Maatwerk is altijd mogelijk. Het belangrijkste is om het met elkaar erover te hebben en tot de gewenste oplossing te komen. Hierin adviseren wij onze klanten graag. Het gaat niet alleen maar om het maken van de puntenwolk, maar veel meer: wat wil je met de puntenwolk bereiken? Wat wil je met de puntenwolk gaan doen? Wie moeten er allemaal mee kunnen werken? Hierdoor wordt de puntenwolk een toegevoegde waarde aan het betreffende project.

Als BIM4ALL bieden wij diverse oplossingen; denk bijvoorbeeld aan het online delen van puntenwolken en as-is 3D-modellen (3D modellen gemaakt met puntenwolken) via Cintoo richting onder andere BIM-modelleurs, BIM-coördinatoren en BIM-regisseurs. Wij zien puntenwolken niet als een eindproduct, maar als een tussenproduct om zo je beoogde eindproduct te behalen. Denk hierbij aan engineering voor renovaties, verbouwingen of ten behoeve van revisies.

Basis ILS: standaardiseert, verbindt en innoveert.

Basis ILS: standaardiseert, verbindt en innoveert. Basis ILS: standaardiseert, verbindt en innoveert. Basis ILS: standaardiseert, verbindt en innoveert.

Toekomstige ontwikkelingen

De eerste versie van de Basis ILS Puntenwolk is op de D-day van DigiGO medio november 2023 gelanceerd. De Basis ILS Puntenwolk is ook opgenomen op de website van DigiGO en is te benaderen via www.basisilspuntenwolk.nl. Bezoek deze pagina en lees het eens door! Word je hier, net als ons enthousiast van? Net als bij de BIM Basis ILS en de Basis ILS Infra is het namelijk mogelijk om je conformeren aan de Basis ILS Puntenwolk door partner te worden, net zoals wij dat als BIM4ALL zijn. Op de website kun je je bedrijf hiervoor aanmelden! Van de afspraken is een overzichtelijke infographic gemaakt die hier en op de website van DigiGO te downloaden is. Deze infographic is handig om bij het opstellen van aanvragen of bij gesprekken te houden.

Op de website wordt ook (beperkte) aanvullende informatie gegeven per tegel. Hoe ziet 2024 eruit? De Basis ILS Puntenwolk is nog niet gereed of af. Op de achtergrond zijn we druk doende, tezamen met circa 25 andere partijen uit de gehele branche de Basis ILS Puntenwolk verder uit te breiden en de website te voorzien van meer achtergrondinformatie. Uiteindelijk moet deze Basis ILS Puntenwolk een officiële ILS worden, net als de BIM Basis ILS en de Basis ILS Infra die we landelijk als dé standaard/basis hanteren.

Als BIM4ALL hebben we de afgelopen tijd al onze offertes voor de dienst 3D-laserscannen en Analyse volledig op de Basis ILS Puntenwolk afgestemd en werken wij (uiteraard) standaard met deze Basis ILS Puntenwolk.

B4 A Jasper Voortman

Meer weten?

Ben je geïnspireerd door de mogelijkheden van 3D-laserscannen en de Basis ILS Puntenwolk? Verrijk je projecten met onze expertise. Samen zetten we de standaard voor een heldere, efficiënte toekomst! Neem contact op met Jasper (Manager 3D-laserscannen en analyse) voor meer informatie.

MAIL jasper