De toepassing van BIM in de werkvoorbereiding

In deze blog nemen wij u mee in de voordelen en toegevoegde waarde van BIM tijdens de werkvoorbereiding. Het uitwisselen van IFC-leveranciersmodellen is tegenwoordig een normale gang van zaken, maar tijdens de werkvoorbereiding worden deze vaak nog niet optimaal gebruikt. Hier is dan ook een groot voordeel te behalen. Hoe u, door de integratie van BIM en controleregels, nog meer uit uw werkvoorbereiding kunt halen, leggen wij u uit aan de hand van drie voorbeelden uit de praktijk.

23 februari 2022

Optimalisatie van het proces

Om te kunnen begrijpen waarom controleregels en de werking daarvan een toegevoegde waarde bieden, is het belangrijk om te weten waar het in de praktijk nog veelal misgaat en waar dus een hoger rendement te behalen valt. Veelal worden vormtekeningen nog deels 2D gecontroleerd. Solibri wordt vaak enkel (hulp)tool gebruikt om door het model te navigeren. Dit is een gemiste kans, aangezien de leveranciersmodellen qua geometrie van een hoog niveau zijn en hierdoor inzicht geven in hoe een knooppunt of verbinding tussen onderdelen gebouwd gaat worden.

Het controleren kan met Solibri geoptimaliseerd worden met behulp van rulesets (combinatie van controleregels). Hiermee kunnen snel en gemakkelijk onderdelen worden gecontroleerd, die op 2D-tekeningen niet te controleren zijn of veel tijd in beslag nemen. Door Solibri alleen te gebruiken als tool om te navigeren, worden veel ‘fouten’ in de modellen gemist, met faalkosten tot gevolg. Dit is jammer, want de grondslag van BIM is juist dat het bijdraagt aan het verlagen van fouten en daarna de faalkosten op de fysieke bouwplaats.

In de praktijk merken wij dat niet iedere werkvoorbereider de controleregels en de werking daarvan kent.

Afbeelding 1

Elementen specificeren

Voor een controle met de modellen, dienen als eerst de leveranciersmodellen door middel van classificaties te worden ontleed. Wanneer onderdelen zijn opgebouwd uit meerdere elementen, kan een specifiek element middels de property “relations” worden gefilterd. Deze onderdelen kunnen nu specifiek worden toegepast in controleregels vanuit Solibri.

Voorbeelden hiervan zijn: de gains of instortvoorzieningen van een prefab betonelement of de te storten ankers van een stalen voetplaat.

Door bovenstaande actie uit te voeren, wordt gecontroleerd of iedere gain van de prefab betonelementen gevuld is met bijvoorbeeld een stekeind of een aan de staalconstructie-gelaste wapeningsstaaf. Anderzijds kan ook gecontroleerd worden of het ingestorte stekanker gevuld is met een stekeind. Zo zijn dus veel verbindingen tussen (prefab) beton en staal te controleren zonder de verschillende leverancierstekeningen naast elkaar te hoeven leggen.

Controleren van posities en verbindingen

Een ander voorbeeld van wat normaliter een tijdrovende klus is, is het controleren van de posities en aantallen van inbouwdozen in een prefab betonelement. Dit kan geoptimaliseerd worden door een controleregel te laten draaien, om hiermee te beoordelen of de positie van een inbouwdoos (prefab betonmodel) overeenkomt en gevuld is met de wcd (E-installatiemodel).

Ook bijvoorbeeld de verankeringslengte en randafstand van in te storten ankers met haak (voetplaat staalconstructie), zijn eenvoudig te controleren in combinatie met het beton waarmee de ankers verbinding moeten hebben. Bij een verbinding tussen poer/balk met stiep, heeft dit nog wel eens extra aandacht nodig. Dit omdat deze moet beschikken over voldoende verankeringslengte en voorzien zijn van voldoende betondekking.

Afbeelding 2
Afbeelding 3

Controleren van afstanden

Niet alleen de aansluiting tussen constructies zijn hierdoor beter te controleren, maar bijvoorbeeld ook de afstand tussen verschillende peilhoogten (ruwbouw) van borstweringen en bijbehorende gemodelleerde kozijnen. Vanuit het coördinatiemodel is eenvoudig te controleren of peilmaten van kozijntekeningen en onderlinge afstand tussen elementen overeenkomen met het detail.

Naast de bovengenoemde mogelijkheden zijn er nog tal van andere mogelijkheden. Denk hierbij aan de onderlinge stelruimte van elementen. Wanneer er raakvlak is met een toog, kan deze bij 2D-controle worden gemist, maar middels een controleregel juist zichtbaar worden. Andersom is natuurlijk ook de maximale afstand tussen elementen te controleren. Kortom, de toepassing van BIM tijdens uw werkvoorbereidingsproces kan nog veel verder worden geoptimaliseerd, waardoor er hogere resultaten geboekt worden en het werk overzichtelijker wordt.

Jarno Teela bim4all 222

Vraag het Jarno

Meer weten over of ondersteuning nodig tijdens dit proces? Neem contact op!

Mail Jarno