Digitale regie zorgt voor een hoger rendement

Veel bouwbedrijven hebben inmiddels met BIM kennis gemaakt en hebben tegenwoordig één of meerdere BIM-coördinatoren in dienst. Deze functie is in de sector dan ook niet meer weg te denken. Maar er zijn meer functies binnen BIM. Zo speelt de BIM-regisseur een belang­rijke rol in een vroeg stadium van het BIM-proces. In deze blog leggen wij u de rol van een BIM-regis­seur uit.

01 november 2021

De rol van een BIM-regisseur

Veel opdrachtgevers zien in de initiatief- of ontwerpfase van een project nog niet de meer­waarde van BIM of de rol van een BIM-regisseur. BIM is meer dan een integraal 3D-model waar­mee clashcontroles uitgevoerd kunnen worden om zo clashvrij te kunnen bouwen en faalkosten te kunnen beperken. In een snel veranderende digitale wereld zorgt BIM er juist voor dat actuele informatie in een vroeg stadium be­trouwbaar kan worden gebruikt.

In dit vroege stadium komt de rol van een BIM-regisseur om de hoek kijken, om zo in samenspraak met de opdrachtgever BIM-doelen, -ambities, -vereisten, procesafspraken, infor­matiebehoeften te bepalen en contractueel te kunnen vastleggen.

Het werken met BIM in deze fase brengt veel voordelen met zich mee zoals: controle Programma van Eisen (PvE), bepalen en actueel bijhouden van oppervlakte verhoudingen, kos­tenraming op basis van oppervlakten, ontwerpproces is visueel zichtbaar voor afstemming van wensen, eisen en kosten (bouw en onderhoud) en er is geen afbreuk aan kwaliteit van het ontwerp doordat er vroegtijdig, knelpunten in 3D gesignaleerd kunnen worden. Daarmee worden ontwerpwijzigingen in een later stadium, dus extra kosten, voorkomen.

Behoud de regie over het gehele BIM proces

Behoud de regie over het gehele BIM proces Behoud de regie over het gehele BIM proces Behoud de regie over het gehele BIM proces

Regie op uw BIM-proces

Om deze voordelen toe te kunnen passen in de praktijk, is het van belang om afspraken vroeg­tijdig vast te leggen in een BIM-protocol en een project specifieke ILS (Informatie Levering Specificatie) en deze documenten onderdeel te maken van contractvormingsdocumenten. Hiermee wordt voorkomen dat men in een later stadium van een project, tot de conclusie komt dat een aantal BIM-afspraken die later worden vastgelegd, eigenlijk al contractueel geregeld hadden moeten zijn, met als gevolg dat dit (extra) werkzaamheden en kosten met zich mee kan brengen.

BIM-kennis wordt steeds belangrijker als gunning criterium bij een aanbesteding of tender. BIM4ALL heeft zich met haar kennis en expertise de laatste jaren meerdere malen bewezen als ideale projectpartner hierin.

20220217 95

Neem contact op!

Heeft uw project of organisatie behoefte aan een BIM-regisseur? Wij bespreken graag de mogelijkheden met u.