De toegevoegde waarde van NEN-EN 19650 en BIM

In deze column nemen wij u mee in de optimalisatie van uw BIM-projecten met de inzet van NEN-EN-19650. Hierbij gaan we in op wat de ISO-norm inhoudt en waar zijn toegevoegde waarde ligt, gaan we dieper in op Common Data Environment en vertellen hoe u de informatiecyclus binnen uw projecten kan verbeteren.

  • Publicatie: Bouwen in het Oosten, november 2021

02 november 2021

Slim datagebruik

Door slim om te gaan met de data voortkomend uit de BIM-modellen, worden ook de primaire organisatieprocessen geoptimaliseerd. Hierbij spitsen wij ons toe op het (her)gebruik van data in het ontwikkelen, bouwen en beheren van gebouwen.


Zowel bouwkundig als installatietechnisch. De komst van het 3D-modelleren met BIM was hierin in onze optiek de eerste stap en het topje van de ijsberg, maar er is nog zoveel meer uit het model te halen. Om dit te bereiken, is er een procestranformatie nodig binnen de organsatie waarbij diverse afdelingen betrokken worden.

NEN-EN-ISO 19650

Over het algemeen zijn ISO-normen zware stof om doorheen te komen. Maar omdat deze ISO-norm wordt wereldwijd beschouwd als dé standaard voor het management van digitale informatie, de levenscyclus van bouwwerken, in combinatie met BIM, is het van belang dat de gehele bouwkolom er kennis van neemt. Omdat de norm alleen nog in het Engels is uitgebracht (vandaar NEN-EN-ISO), vertellen wij graag de basis voor deze norm in het Nederlands. Het doel van deze norm is het effectief beschrijven van samenwerkingsprocessen voor het beheer van informatie. Hierin wordt de gehele leverings- en operationele fase van een gebouw beschreven. De norm geeft toelichting op algemene begrippen zoals Level of Information Need (LOIN), Exchange Information Requirements (EIR) (in Nederland bekend als Informatie Leveringsspecificaties), BIM Execution Plan (BEP) en Common Data Environment (CDE).

Bim4all overleg manon jarno michiel 1

Voor wie is deze norm van toepassing?

De normering kan worden toegepast op bouw- en constructieprojecten van alle groottes en alle niveaus van complexiteit. Dit omvat grote landgoederen, infrastructuurnetwerken, individuele gebouwen en de projecten of reeks projecten die deze opleveren. Waarbij het wel belangrijk is om per project de evenredigheid te bepalen die passend is voor de schaal en complexiteit van het bouwwerk of het project. Door deze norm sector breed toe te passen, wordt gezorgd dat alle informatie op een eenduidige wijze wordt gecommuniceerd, vastgelegd en beheert.

Common Data Environment

Het begrip Common Data Environment (CDE), leggen we u graag verder uit. Want wat houdt dit in? Een CDE is een enkele bron wat gebruikt wordt om informatiestromen te optimaliseren. Klinkt eenvoudig, maar wordt nog lang niet altijd effectief toegepast. Door vanaf nu voorafgaande aan een project duidelijke afspraken te maken en deze vast te leggen in bijvoorbeeld een BIM-protocol of -uitvoeringsplan, weten alle betrokken bouwpartners wat van hen verwacht wordt. Dit protocol of uitvoeringsplan geldt dan binnen het project als ‘de enige bron van waarheid’, waaraan iedereen zich moet houden en conformeren. Alleen dan wordt de inzet ervan effectief.

Informatieleveringscyclus

De norm bestaat uit een vijftal onderdelen; 1. samenwerkingsprincipes, 2. projectfase, 3. operationele fase, 4. informatie uitwisselingsstandaard en 5. security. Deze vijf pijlers worden gebruikt als vertrekpunt voor de informatieleveringscyclus. Door aan het begin van een project met alle bouwpartners deze vijf onderwerpen te bespreken, bepalen en vast te leggen in een CDE ontstaat er duidelijkheid in wederzijdse verwachtingen. Hierdoor verloopt de samenwerking soepel en ontstaat er een beter eindresultaat met een gezamenlijk hoger rendement.

Jarno Teela bim4all 222

Vraag het Jarno

Behoefte aan advies op maat? Wij denken graag met je mee.

bel direct