Samenwerking leveranciers optimaliseren met BIM

Leveranciers krijgen steeds vaker de vraag om een BIM-model aan te leveren. Om deze op te zetten, gebruiken zij vaak de modellen van de architect en constructeur als onderlegger. Echter kan dit leiden tot een te grote hoeveelheid aan informatie voor de leverancier, wat het lastig maakt om de gewenste informatie te vinden en te gebruiken. BIM4ALL biedt een oplossing voor deze uitdagingen en in deze blog gaan we hier dieper op in.

17 maart 2023

De uitdagingen voor leveranciers

Leveranciers moeten verschillende IFC's inladen om het model op te zetten. Vaak is de modelleersoftware van de leverancier niet toereikend voor deze modellen, omdat ze te groot en/of te zwaar zijn, waardoor de software niet werkt en de modellen uiteindelijk opzij worden gezet. Dit maakt het voor leveranciers moeilijk om de juiste informatie te krijgen die nodig is voor het uitwerken van hun eigen BIM-model. In deze situatie verbouwt de leverancier zelf vaak de IFC's met verschillende software om toch de gewenste export te krijgen. Maar de output van deze exports is discutabel en de verantwoordelijkheid voor de gegevens in deze export is onbekend. Daarnaast is het voor leveranciers lastig om informatie aan het model toe te voegen, omdat de softwarepakketten vaak niet geschikt zijn om extra informatie toe te voegen. De getrokken conclusie die leveranciers dan vaak maken: “Wij kunnen geen BIM-modellen leveren, je ontvangt daarom van ons de 2D-stukken.”

B4 A Samenwerking optimaliseren 1
B4 A Samenwerking optimaliseren 2
B4 A Samenwerking optimaliseren 3

Zo hoeven kozijnleveranciers alleen maar stelkozijnen of wandopeningen te ontvangen. Maar wat gebeurt er? Ze ontvangen het complete bouwkundige model. Het inladen zorgt voor problemen met de traditionele software waarmee de leveranciers de machines proberen aan te sturen. Een IFC inladen is mogelijk, maar IFC-modellen met enorm veel geometrie en data wordt toch lastiger. Een ander voorbeeld zijn de leveranciers die constructieve elementen moet leveren, zoals wanden, vloeren en daken. Teveel informatie wordt meegestuurd door de bouwkundige tekenpartij of architect vanuit het perspectief van de leverancier. De leveranciers zijn vervolgens genoodzaakt om het IFC-model of Revit-bestand zo te modificeren zodat ermee gewerkt kan worden.

Een andere uitdaging voor leveranciers is het verzoek om meer data toe te voegen aan het model van de leverancier. Denk bijvoorbeeld aan bouwnummers en merknamen voor kozijnen. Met de gedateerde software waarmee de leveranciers machines aansturen is het over het algemeen niet mogelijk om deze benodigde informatie toe te voegen. Of deze informatie gaat verloren na het exporteren naar IFC. Tevens gebeurt het vaak dat de aannemer bepaalde eisen stelt aan het model van de leverancier. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het hanteren van NL-SfB coderingen, het toevoegen van materialisatie, maar ook het gebruik maken van het juiste nulpunt. Andersom gebeurt dit vaak niet, leveranciers stellen vaak geen of nauwelijks eisen aan de modellen die zij ontvangen. Toch kan dit een meerwaarde zijn voor leveranciers. Denk bijvoorbeeld aan het opnemen van sparingen, stelkozijnen en brandwerendheidseisen. Wanneer deze informatie aan de leverancier wordt geleverd zorgt dit voor een efficiëntere werkwijze.

Een optimaal proces resulteert in een betere samenwerking.

Een optimaal proces resulteert in een betere samenwerking. Een optimaal proces resulteert in een betere samenwerking. Een optimaal proces resulteert in een betere samenwerking.

De oplossing van BIM4ALL

Deze en vele andere situaties komen we regelmatig tegen. De samenwerking met leveranciers wordt hierdoor niet bevorderd. Met een optimalisatie van dit proces zijn we als BIM4ALL in staat onze partners hierin te ondersteunen. Hierdoor kunnen aannemers concretere en effectievere informatie naar leveranciers sturen en hebben leveranciers meer grip op de informatie die ze nodig hebben of moeten aanleveren, zonder ingrijpende handelingen uit te voeren binnen de software.

Zo is het mogelijk om een Informatie Leverings Specificatie (ILS) op te stellen die leveranciers kunnen hanteren voor inkomende modellen. Daarnaast kan BIM4ALL ondersteunen in het uittrekken van de benodigde informatie. Ook is het mogelijk om op voorhand clashcontroles uit te voeren zodat extra werk voorkomen wordt. Tevens kan BIM4ALL hulp aanbieden bij het toevoegen van relevante data aan modellen. Dit geeft de leverancier meer inzicht in de te produceren onderdelen. Naast de bovengenoemde oplossingen biedt BIM4ALL nog vele andere hulpmiddelen om leveranciers te ondersteunen in het werken met BIM-modellen.

Robbert Evers bim4all 222

Neem contact op!

Ben je benieuwd naar de mogelijkheden om jouw samenwerking met leveranciers te optimaliseren? Neem dan gerust contact met ons op! Wij bieden op maat gemaakte oplossingen voor jouw specifieke situatie.

MAIL ROBBERT