Sparingsprocedures

Sparingen zijn een belangrijk onderdeel binnen een BIM-proces. Wanneer het plaatsen van sparingen niet goed gebeurt of niet correct verloopt, is de kans groot dat je op de bouwplaats tegen veel knelpunten aan gaat lopen. Daarom is het belangrijk om binnen projecten, waar met 3D-modellen gewerkt wordt, vooraf goed te kijken hoe het sparingsproces verloopt en daar concrete afspraken over te maken. In deze blog leest u meer over de toepassing en randvoorwaarden van sparingen.

07 juni 2022

Sparingen zijn een essentieel onderdeel in de bouw, en wordt toegepast in de ‘Uitvoeringsgereed Ontwerpfase’. Een installatietechnisch 3D-model bevat leidingen, kabelgoten en/of kanalen, waarbij het plaatsen van sparingen een belangrijk aspect is.

Alle materialen die door een wand, vloer of ander constructief element gaan worden voorzien van een opening, oftewel een sparing. De sparing (rechthoekig, vierkant of rond) wordt door een wand of vloer heen geboord, waardoor de installatie doorgang krijgt.

Sparingen plaatsen we in een definitief 3D-model. Dit betekent dat in de ideale situatie het bouwkundig, constructief en installatietechnisch ontwerp helemaal gereed is. In de praktijk is dit niet altijd haalbaar. Zo zien we in de praktijk dat het ook vaak voorkomt dat er per verdieping of onderdeel sparingen definitief worden gemaakt. Hierdoor kan er alvast een start worden gemaakt met de uitvoering.

Uitvoeringsgereed Ontwerpfase

Uitvoeringsgereed Ontwerpfase Uitvoeringsgereed Ontwerpfase Uitvoeringsgereed Ontwerpfase

Sparingsprocedure

Voor het aanmaken van sparingen moet bekend zijn waar rekening mee gehouden moet worden. Dit doen we aan de hand van sparingsprocedures, die vooraf worden afgesproken met de klant. Hoe groot worden de sparingen en hoeveel ruimte moet er overblijven rondom de installatie, zijn belangrijke zaken die duidelijk moeten zijn voor het plaatsen van de sparing.

Het is belangrijk dat het ontwerp volledig is afgerond voordat de sparingen geplaatst worden. Dit betekent dat er in het bouwkundige of constructieve model geen wijzigingen meer mogen plaatsvinden, zoals het verplaatsen van een wand. Ook moet de BIM-coördinatie afgerond zijn zodat er geen clashes ontstaan.

Al deze randvoorwaarden worden opgenomen in de sparingsprocedures.

Sparingen
Sparingen 5
Sparingen 4

Toepassing

Met Stabicad for Revit genereer je eenvoudig sparingen in het BIM-model, waarbij je er vervolgens voor kan kiezen om meerdere sparingen te combineren. Zelfs de workflow van het sparingsverzoek, de goedkeuring door de bouwkundige / constructieve partij en het genereren van de sparing in het bouwkundig model is geautomatiseerd. Ook niet Stabicad-gebruikers kunnen zo sparingsverzoeken aannemen.

Naast het plaatsen vanuit een selectie of interference check is het ook mogelijk om sparingen los te plaatsen. Ten opzichte van de andere methoden is deze methode wel arbeidsintensiever en zal je minder snel grotere hoeveelheden sparingen kunnen plaatsen.

Naast het plaatsen van sparingen zijn er ook verschillende ondersteunende functies beschikbaar. Deze functies zorgen ervoor dat je het gewenste resultaat kan bereiken door bijvoorbeeld sparingen samen te voegen.

Wanneer je de sparingen hebt geplaatst in het model, maak je vervolgens een export, wat resulteert in een bestand waar alle sparingen samen in staan. Het bestand kan door de constructeur ingeladen worden in het 3D-model. Hierdoor worden de sparingen zichtbaar en kan de constructeur ze checken en indien nodig wijzigen of overnemen in zijn Revit-model.

Toegevoegde waarde

Het voornaamste doel van een sparing is om in de uitvoering te voorkomen dat sparingen op de verkeerde plek worden geplaatst, wat veel tijd en geld bespaart. Belangrijk is dat het vooraf goed wordt afgestemd met de klant, op basis van de sparingsprocedures. Wanneer de procedure duidelijk is, zorgt dit voor het beste resultaat en minder kans op fouten.

Stabicad werkt hier ook aan mee, omdat de tool gemakkelijk de installatie en een wand kan selecteren en de sparing daar automatisch omheen plaatst. Ook kunnen we extra informatie toevoegen aan de componenten, waaronder brandwerendheid. Als je bijvoorbeeld door een wand gaat die brandwerend moet zijn, is het belangrijk dat je dit aangeeft, zodat hier een brandwerend materiaal omheen geplaatst kan worden.

Rutger Koers BIM4 ALL 221

Vraag het Rutger

Nieuwsgierig wat de mogelijkheden zijn voor uw project of vraagstuk? Neem contact op met Rutger!

Stuur een mail