Verkrijg grip op uw proces, met slim data (her)gebruik

Volgens recent onderzoek van IDC onder 1100 CEO’s, in opdracht van Tableau, wil 83% van de respondenten een meer data-gedreven werkwijze hanteren in hun organisatie. Waarbij dagelijks gestuurd wordt op kerngetallen. Waar het voor ondersteunende processen als HR, financiën en ICT intussen al een gemeengoed is om te sturen op KPI’s, blijft dit achter in de primaire organisatieprocessen.

  • Publicatie: Bouwen in het Oosten, december 2021

09 december 2021

Slim datagebruik

Door slim om te gaan met de data voortkomend uit de BIM-modellen, worden ook de primaire organisatieprocessen geoptimaliseerd. Hierbij spitsen wij ons toe op het (her)gebruik van data in het ontwikkelen, bouwen en beheren van gebouwen.


Zowel bouwkundig als installatietechnisch. De komst van het 3D-modelleren met BIM was hierin in onze optiek de eerste stap en het topje van de ijsberg, maar er is nog zoveel meer uit het model te halen. Om dit te bereiken, is er een procestranformatie nodig binnen de organsatie waarbij diverse afdelingen betrokken worden.

Kwaliteit bewaking met data

Grip houden op kwaliteit en risico’s binnen projecten kan een uitdaging vormen. Borging hiervan wordt steeds belangrijker, onder andere door de Wet Kwaliteitsborging, die doorgevoerd zal worden in 2022. Waarin de toepassing van BIM een grote rol gaat spelen. Het is daarom een goed idee daar nu alvast actief mee bezig te gaan.

Tijdens de uitvoering van projecten zijn er veel verschillende partijen betrokken, die BIM-modellen uitwerken en andere informatie aanleveren. Door dit te doen aan de hand van een BIM-protocol, in combinatie met informatieleveringsspecificatie (ILS), wordt ervoor gezorgd dat iedereen op een eenduidige wijze werkt en dezelfde kwaliteit levert.

Het opstellen van deze protocollen en de controle op deze modellen wordt gedaan door de BIM-coördinator. Het continu bijhouden, controleren en borgen van alle informatie binnen het proces, is zeer tijdrovend. Gelukkig is daar nu een tool voor, die dagelijks inzicht biedt in de voortgang en kwaliteit van het project.

Bim4all data software bi overleg

Overzicht in een oogopslag

Om deze werkzaamheden te optimaliseren, hebben wij een dataverwerkingsplatform ontwikkeld die de mogelijkheid biedt om dit te optimaliseren op basis van vooraf gedefinieerde eisen. Op basis van de vergaarde data en de analyse hierop, biedt het platform inzichten in de trends en risico’s die zich voordoen tijdens het hele proces.

Deze methode meet of openstaande acties worden opgevolgd, data wordt toegevoegd en of de modellen voldoen aan de gestelde eisen vanuit de onderliggende contracten. Hiermee krijgt elke betrokken bouwpartner één overall overzicht van het project en kan er tijdig bijgestuurd worden. Wat resulteert in een verbeterde samenwerking, vermindering van de faalkosten en een beter eindresultaat.

Herwin Voortman bim4all 221

Aan de slag met jouw data?

Neem contact op met Herwin Voortman, hij vertelt je graag de mogelijkheden en toegevoegde waarde.

bel direct