BIM-implementatie bij Polybouw Aluminium B.V.

Onze consultants adviseren en begeleiden organisaties in de toepassing, implementatie en integratie van BIM. Polybouw Aluminium B.V. is een organisatie die wij hierin adviseren. Polybouw is een leverancier van aluminium kozijnen, deuren, gevelelementen, vliesgevels en gevelconstructies.

20 december 2023

Aanleiding

Polybouw krijgt vanuit de opdrachtgever steeds vaker de vraag om een BIM-model aan te leveren. Om deze op te zetten, gebruiken zij vaak de 3D-modellen van de architect en constructeur als onderlegger. Echter bevatten deze 3D-modellen vaak een (te) grote hoeveelheid aan informatie. Dit resulteert in een onoverzichtelijke manier van werken, waarbij veel tijd gaat naar het verwijderen van onnodige elementen en informatie uit de ontvangen 3D-modellen. Uiteindelijk heeft Polybouw alleen de stelkozijnen of wandopeningen nodig, en niet het complete bouwkundige model.

Naast de tijd die het kost om alle onnodige informatie te verwijderen, zijn de IFC’s die ontvangen worden vaak van een behoorlijke omvang. Dit komt omdat deze enorm veel geometrie en data bevatten. Om dit in te laden in de softwarepakketten, waarmee Polybouw ook de productie aanstuurt, kost vaak te veel tijd.

Vanuit deze problemen is Polybouw bij BIM4ALL terechtgekomen met de vraag of wij hierbij kunnen adviseren, met als doel om het proces te optimaliseren en hiermee klanten nog beter te kunnen bedienen.

Polybouw Consulting 1
Polybouw Consulting 2
Polybouw Consulting 4

Aanpak

Voorafgaand aan de implementatie zijn er een aantal gesprekken gevoerd tussen de consultants van BIM4ALL en de werkvoorbereiding van Polybouw. Vanuit deze gesprekken hebben wij een plan van aanpak voorgesteld.

Vervolgens zijn wij gestart met het analyseren van de bestaande werkprocessen en het in kaart brengen van de gebruikte software. Vanuit hier zijn wij in samenspraak met de werkvoorbereiders van Polybouw gekomen tot een aantal knelpunten. Dit waren voornamelijk:

  • IFC-bestanden zijn dusdanig groot van omvang dat er veel tijd verloren gaat met het inladen van de modellen.
  • De ontvangen modellen bevatten te veel informatie waar Polybouw niets mee doet, dit dient handmatig verwijderd te worden.
  • De medewerkers van Polybouw beschikken over beperkte kennis van coördinatiesoftware en halen niet de volledige potentie uit deze software.

Op basis van deze knelpunten is plan van aanpak bijgesteld om de genoemde knelpunten te elimineren.

Na gesprekken met de calculatieafdeling van Polybouw, werd duidelijk dat ook zij behoefte hebben aan gestandaardiseerd werken met 3D-modellen. Zij hebben vooral belang bij het maken van uittrekstaten, zodat zij de totale vierkante meters kozijn uit een bouwkundig 3D-model kunnen halen. Daarnaast is het voor hen ook van belang om de afmetingen van alle verschillende kozijnen snel inzichtelijk te kunnen maken.

Om de binnenkomende modellen voor Polybouw werkbaarder te maken, is ervoor gekozen om gebruik te maken van het softwarepakket Simplebim. Simplebim kan gebruikt worden om een IFC op te delen. Hierbij kan bepaald worden welke elementen wel en niet geëxporteerd worden. Zo is het mogelijk om zelf de stelkozijnen te selecteren uit het complete bouwkundige model en deze als nieuw IFC-bestand te exporteren. Om dit proces nog gemakkelijker te maken voor de werkvoorbereiders van Polybouw, is er een template gemaakt. Door deze template te gebruiken kunnen automatisch de stelkozijnen, gevelopeningen en/of kozijnen geëxporteerd worden naar een nieuw IFC-bestand.
Voor dit proces zijn door ons werkinstructies opgesteld. Om zo te waarborgen dat het op voorhand bedachte proces door iedere werkvoorbereider uniform uitgevoerd kan worden.

Gezamenlijk met de medewerkers van Polybouw, zowel de werkvoorbereiders als de calculatieafdeling, is besloten dat Solibri het meest geschikte coördinatiepakket is om met inkomende 3D-modellen en eigen 3D-modellen om te kunnen gaan. Door een template te ontwikkelen kunnen nu zowel de werkvoorbereiders als de calculatieafdeling binnenkomende modellen snel bekijken, elementen groeperen en uittrekstaten maken met de benodigde informatie.

Tevens zijn alle werkvoorbereiders en calculators getraind in het gebruik van Solibri. Deze training is op maat gemaakt en bevatte naast de standaard functionaliteiten ook het toepassen en gebruiken van de opgestelde template voor Polybouw.

Simplebim
Solibri template stelkozijnen
Solibri template stelkozijnen2

Polybouw is nu zelfredzaam dankzij Solibri en Simplebim.

Polybouw is nu zelfredzaam dankzij Solibri en Simplebim. Polybouw is nu zelfredzaam dankzij Solibri en Simplebim. Polybouw is nu zelfredzaam dankzij Solibri en Simplebim.

Efficiëntie

Inmiddels is Polybouw zelfredzaam met de softwarepakketten Solibri en Simplebim. Hierdoor kunnen zij efficiënter omgaan met grote, binnenkomende modellen. Deze openen zij eerst in Simplebim, door gebruik te maken van de door ons opgezette templates, kunnen zij hier alleen de stelkozijnen uit filteren en exporteren naar een nieuw .IFC bestand.

Met gebruik van Solibri en de op maat gemaakte template daarvoor, kunnen de medewerkers van Polybouw eenvoudig en snel de benodigde informatie uit de modellen vergaren, waarbij gedacht kan worden aan informatie over bijvoorbeeld; kozijnmerken, afmetingen en openingen.

Polybouw Consulting 8
Polybouw Consulting 6
Polybouw Consulting 10
Robbert Evers bim4all 221

Wij helpen u graag!

Bent u benieuwd naar de mogelijkheden voor standaardisatie en optimalisatie omtrent BIM binnen uw organisatie? Neem dan contact met ons op. Onze consultants denken graag met u mee.

Mail Robbert