BIM-implementatie bij Groothuis Bouwgroep

In september 2018 zijn we begonnen met het BIM-implementatietraject bij Groothuis Bouwgroep in Genemuiden. In deze casus leest u meer over het proces van de implementatie en het verloop van het traject.

  • In samenwerking met Groothuis Bouwgroep

25 september 2023

In september 2018 is BIM4ALL gestart met de BIM-implementatie bij Groothuis Bouwgroep in Genemuiden. Zij zijn niet onbekend met BIM, want zij werken al sinds 2013 met de werkmethodiek BIM en zien de vele voordelen van deze werkmethodiek opwegen tegen de investeringen.

Het werken met BIM zorgt namelijk voor meer werkplezier en beter inzicht en levert daardoor meer grip op projecten. BIM4ALL is als externe partij ingeschakeld om BIM gestructureerd door te voeren binnen de organisatie.

Inventarisatie binnen de organisatie

We starten elk implementatietraject met een inventarisatie van de huidige stand van zaken op het gebied van BIM binnen de organisatie. Dit doen we door interviews af te nemen met werknemers uit verschillende lagen van de organisatie. De input van de werknemers, het enthousiasme en de open en eerlijkheid zijn voor dit soort BIM-implementaties dan ook de sleutel naar een succesvolle implementatie.

Bim4all bim consultancy overleg 2215

Plan van aanpak

Tijdens de interviews proberen wij te achterhalen hoe men over BIM denkt, in hoeverre het al speelt in de organisatie en wat men van BIM verwacht. Op basis van deze interviews hebben wij een plan van aanpak voorgelegd bij de directie van Groothuis Bouwgroep. Het is van belang om in het plan van aanpak de sterke punten en ontwikkelingen duidelijk op te nemen. Hier wordt tijdens de gehele implementatie op terug geblikt. Daarnaast gaan wij altijd uit van de missie en visie die een bedrijf heeft en bepalen we samen welke rol BIM hierin kan vervullen.

Opstellen van bedrijfsstandaarden

Nadat het plan van aanpak is goedgekeurd zijn wij van start gegaan met het opstellen van de bedrijfsstandaarden voor Groothuis Bouwgroep. Deze standaarden zijn door BIM4ALL ontwikkeld op basis van de gestelde eisen. Intussen hebben een aantal werknemers van Groothuis Bouwgroep BIM-trainingen gevolgd die door onze trainers zijn verzorgd. Ook na het verzorgen van de trainingen blijven wij betrokken door advies en ondersteuning te blijven aanbieden in projecten die met BIM worden opgestart.

Bim4all consulting robbert evers

Meer informatie?

Een succesvolle start begint simpelweg door het gewoon te doen! We helpen u graag bij het schrijven van een plan en het inventariseren van de wensen en behoeften. Heeft u vragen? Neem gerust contact met ons op.

Mail ons