BIM-implementatie bij Zwaluwe

Binnen de dienst Consulting ondersteunen wij organisaties in de toepassing, implementatie en integratie van BIM. Eén van de organisaties die wij hierin adviseren is Zwaluwe; een ontwikkelende aannemer met een vertrouwde naam in de Nederlandse bouwsector. Met meer dan 40 jaar ervaring zijn zij een regionaal betrokken bedrijf in renovatie, restauratie, service onderhoud en nieuwbouw.

  • In samenwerking met Zwaluwe

25 september 2023

Zwaluwe heeft een aantal jaren geleden de keuze gemaakt om binnen het bedrijf aan de slag te gaan met BIM. Om antwoord te kunnen geven op de vraag hoe BIM iets voor Zwaluwe kan betekenen, hebben ze zelf een Plan van Aanpak opgesteld met daarin de verschillende doelstellingen en stappen die ze de komende jaren willen bereiken. Omdat de kennis intern ontbrak, zijn ze vanuit dit Plan van Aanpak de markt opgegaan, op zoek naar een geschikte partner die hun op weg kon helpen met hun BIM-vraagstukken. Na een prettige kennismaking zijn we vanuit het aanwezige Plan van Aanpak gestart met het houden van strategische sessies. Tijdens deze strategische sessies lag de focus op het leren kennen van Zwaluwe en haar medewerkers. Hoe wordt er op dit moment gewerkt? Welk uitdagingen komen zij tegen en hoe zou de toekomst eruit gaan zien? Op basis van deze kennis zijn wij gestart met het implementeren van BIM.

BIM-implementatie bij Zwaluwe

BIM-implementatie bij Zwaluwe BIM-implementatie bij Zwaluwe BIM-implementatie bij Zwaluwe

Aanpak

De start van de implementatie vindt plaats op organisatorisch niveau. Dit wil zeggen dat we het bedrijf onder de loep nemen en kijken welke processen er worden gevolgd en van welke standaarden op dit moment gebruik gemaakt worden. Op basis van deze informatie gaan we kijken welke stappen gezet kunnen worden. Wij leggen hierbij de focus op Strategie, Project- en organisatiestructuur, Mens en cultuur, Processen, IT & Data.

De opstart van projecten en uitvraag naar bedrijven werd focus nummer één, waarbij een goede basis belangrijk is. Omdat Zwaluwe zelf niet modelleert was het dusdanig belangrijk om de uitvraag voor de uitwerking van de 3D-modellen richting de betrokken partijen goed neer te zetten. Dit met het doel om correcte, goede data en geometrieën te ontvangen waarmee Zwaluwe haar eigen werkzaamheden kan optimaliseren.

De benodigde informatie per fase van het traject is bepaald, waarna we samen met de organisatie kunnen vaststellen op welke manier zij de inkomende 3D-modellen kunnen valideren. Dit betekent dat de gemaakte afspraken gecontroleerd worden of deze zijn nagekomen en de 3D-modellen de informatie bevatten die voor Zwaluwe nodig is. De basis hiervoor leggen we in een coördinatie template in Solibri, aangezien Zwaluwe vanuit eerdere ervaringen al met deze coördinatiesoftware in aanraking is geweest.

Door middel van deze template kunnen de medewerkers van Zwaluwe snel en eenvoudig inkomende 3D-modellen controleren op correctheid en bruikbaarheid. Met deze template kunnen ze hun eigen werkzaamheden een stuk eenvoudiger en vooral sneller uitvoeren. Daarnaast biedt de template de mogelijkheid om alle communicatie via het bestand te laten lopen, in plaats van via de mail waarbij de kans bestaat dat opmerkingen tussen wal en schip raken. Door de communicatie op één plek te verzamelen wordt de kans op het missen van belangrijke informatie verkleind.

Betrokkenheid

Momenteel wordt er binnen de organisatie, onder regie van hun eigen BIM-manager, de nodige stappen gezet om BIM naar een hoger niveau te tillen. Vanuit BIM4ALL zijn wij nog steeds betrokken en leiden wij nieuw personeel op in het werken met de bedrijfseigen standaarden, zoals bijvoorbeeld Solibri of het werken met hun eigen BIM-uitvoeringsplan om zo de juiste basis voor de 3D-modellen binnen het project te leggen.

Robbert Evers bim4all 222

Neem contact op!

Til uw organisatie naar een hoger niveau! Neem contact op met Robbert en bespreek de mogelijkheden!

Mail Robbert