De Maasbode Rotterdam

In 2022 is in Rotterdam de bouw van De Maasbode van start gegaan. Ondanks de beschikbaarheid van een 3D-model van het pand, bleef de exacte positie onbekend tot de sloop van het voormalige gebouw op deze locatie. Het nieuwe pand wordt nauw geplaatst tussen twee aangrenzende gebouwen, waarbij de ruimte aan beide zijden minder dan 30 centimeter bedraagt.

05 februari 2024

Naadloze integratie

Om de passendheid van het nieuwe pand zorgvuldig te bepalen, hebben we de twee aangrenzende gebouwen ingemeten en deze gegevens omgezet in een actueel 3D-model. Het was cruciaal om een precieze aansluiting te realiseren tussen deze bestaande gebouwen en het 3D-model. De aannemer heeft in de omgeving vaste referentiepunten aangebracht, die exact kunnen worden teruggevonden in het 3D-model.

B4 A Maasbode Rotterdam 2
B4 A Maasbode Rotterdam 3
B4 A Maasbode Rotterdam

Een gedetailleerde aanpak

Deze methode heeft bijgedragen aan het nauwkeurig positioneren van het nieuwe pand ten opzichte van de aangrenzende gebouwen, wat cruciaal is voor een succesvol bouwproces.

Door dezelfde vaste referentiepunten te gebruiken, is de 3D-scan gepositioneerd met een Total Station en targets, waarmee de verbinding tot stand is gebracht. Met slechts één scan vanuit een enkele positie met de P40, hebben we beide aangrenzende gebouwen voldoende in beeld gebracht om deze om te zetten in een actueel 3D-model.

Pag 12 Maasbode foto 2