Het succesverhaal van BIM4ALL en Unica Group B.V.

Digitalisering is een cruciaal thema in de huidige samenleving. Het is een lastige opgave waar veel bedrijven tegenaanlopen en waar veel bedrijven moeilijk een goede invulling aan kunnen geven. Om hier zo goed mogelijk gehoor aan te geven, zien wij vanuit BIM4ALL dat veel bedrijven er daarom bewust voor kiezen om dit vraagstuk extern weg te leggen. Hiermee verkleinen ze het risico en de inspanning die ze zelf nodig hebben om bij te blijven en zijn ze altijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen vanuit de markt.

25 september 2023

Succesvolle Pitch

Twee jaar geleden (eind 2021) nodigde Unica Building Projects BIM4ALL uit om een pitch te houden over hoe wij bedrijven opleiden op het gebied van BIM en op welke manier wij ervoor zorgen dat onze klanten op de hoogte blijven van de meest recente ontwikkelingen. Op basis van deze presentatie hebben wij het vertrouwen gewonnen om de medewerkers van Unica Building Projects op te leiden.

B4 A Unica 2
B4 A Unica 1
B4 A Unica 3

Groeiende Samenwerking

Nu, twee jaar later, zijn verschillende groepen gestart met het BIM-Modelleurs opleidingstraject, welke bestaat uit de modules ‘Leren’, ‘Toepassen’, ‘Groeien’ en ‘Specialiseren’. Op basis van de resultaten van deze groepen is binnen Unica Group de behoefte gekomen om te kijken hoe het BIM-Modelleurs opleidingstraject, maar ook andere werkzaamheden van BIM4ALL, zoals modelleren, coördineren en 3D-laserscannen geïntegreerd kunnen worden in het aanbod voor de complete Unica Group. Dit met als doel om een constructieve samenwerking te realiseren voor de toekomst.

Raamovereenkomst met Unica Group B.V.

Vanuit deze uitgangspunten is een raamovereenkomst opgesteld. De onderdelen en afspraken die hierin genoemd worden komen voort vanuit reeds gevoerde gesprekken. Wij zijn Unica Group B.V. dankbaar voor het uitgesproken vertrouwen en kijken uit naar een gezamenlijke toekomst waarin we elkaar versterken en ondersteunen.