Basis voor een geslaagd BIM-proces

Voor de toepassing van BIM bij een bouwproject zijn goede contracten en samenwerkingsafspraken nodig. In deze blog nemen we u mee in de BIM-stukken die hiervoor opgesteld moeten worden, om op deze manier nog meer uit uw BIM-proces te kunnen halen. Want door vooraf te communiceren, is het nog gemakkelijker om tijdens de uitvoering fouten te reduceren.

12 oktober 2021

Opstellen van het BIM-protocol

Aan het begin van het project is het van belang om contractuele BIM-bepalingen en vastgestelde voorwaarden, zoals doelen en ambities, de rechten en verplichtingen van opdrachtgever(s) en opdrachtnemer(s), aansprakelijkheid van de geleverde BIM-data en rangorderegeling van (BIM) documenten, vast te leggen in het BIM-protocol. Daarnaast worden er ook zaken in het protocol vastgelegd die betrekking hebben op communicatie, ICT, trainingen en cursussen. Om het protocol volledig te maken, is het zeer belangrijk om het intellectueel eigendom rondom de BIM-data ook uit te schrijven in het protocol. Aan het BIM-protocol is een ILS gerelateerd.

Informatie Levering Specificatie (ILS)

In de ILS wordt vastgelegd aan welk informatieniveau de te leveren BIM-data en aanvullende documenten moeten voldoen bij oplevering en tussentijdse leveringen. De uitleveringen hiervan worden ook wel datadrops genoemd. De datadrops worden voor de verschillende fasen van het project bepaald. Daarnaast worden in de ILS ook zaken vastgelegd aangaande de opbouw en structuur van de BIM-data, bestandsformaten van BIM-data en het gebruik van (open)standaarden.

20220217 158

Opstellen van het BIM-uitvoeringsplan

Na het opstellen van het BIM-protocol en de ILS, moeten de samenwerkingsafspraken worden vastgelegd in een BIM-uitvoeringsplan. In het BIM-uitvoeringsplan zijn de afspraken vastgelegd die de BIM-deelnemers hebben gemaakt (en nog zullen maken) om tenminste op de BIM-levermomenten te voldoen aan de contractuele verplichtingen vanuit het BIM-protocol. Het BIM-uitvoeringsplan is een levendig document, dat gaande het proces in overleg met alle project deelnemers kan worden aangepast of bijgesteld.

Het BIM-uitvoeringsplan is veelal geen contractueel document en kan worden opgesteld nadat partijen een overeenkomst met elkaar hebben gesloten. Het BIM-uitvoeringsplan moet een antwoord geven op het BIM-protocol.

Verschil tussen BIM-protocol en BIM-uitvoeringsplan

Door de grote verscheidenheid aan BIM-protocollen en BIM-uitvoeringsplannen worden deze termen nu veelal door elkaar gehaald en in verschillende betekenissen gebruikt. Het BIM-protocol en ILS maken onderdeel uit van het contract waarbij de ILS contractueel zegt wat er geleverd moet worden. Het BIM-uitvoeringsplan daarentegen, geeft aan hoe dit geleverd moet worden. Het BIM-uitvoeringsplan zorgt er dus voor dat kan worden voldaan aan de contractuele eisen gesteld in het BIM-protocol en ILS. In de praktijk wil het voorkomen dat een BIM-protocol wordt opgesteld, nadat de contracten tussen opdrachtgever en opdrachtnemer(s) zijn getekend. Vervolgens komt men in een later stadium van een project tot de conclusie dat een aantal BIM-afspraken die nu worden vastgelegd, eigenlijk al contractueel geregeld hadden moeten zijn, met als gevolg dat dit (extra) werkzaamheden en kosten met zich mee kan brengen.

Om dat te voorkomen, is het aan te raden om vooraf een BIM-regisseur aan te stellen die u helpt bij het maken en naleven van alle gemaakte afspraken en het bijhouden van de data en documenten.

Jarno teela bim4all 221

Vraag het Jarno

Wij helpen u graag in uw BIM proces! Neem contact op met Jarno en bespreek de mogelijkheden.

Stuur een mail