BIM Maturity analyse

De BIM Maturity analyse geeft inzicht in de ontwikkeling van de organisatie op het gebied van BIM. Door organisaties op alle niveaus te meten op Maturity (volwassenheid), wordt inzicht verkregen in de huidige digitaliseringstatus.

  • Prijs op aanvraag

BIM speelt in de hele organisatie en is in meer of mindere mate van toepassing voor alle personen in de organisatie. De directie is verantwoordelijk voor het bepalen van de juiste strategie en motivatie. Projectleiders en inkoop spelen een cruciale rol bij het zorgvuldig selecteren van toeleveranciers en projectpartners. Modelleurs dragen bij aan de creatie van hoogwaardige 3D-modellen, terwijl informatiemanagers de taak hebben om projectgegevens effectief te beheren. Werkvoorbereiders gebruiken deze gegevens om hun taken adequaat voor te bereiden en uit te voeren.

Vaak merken we op dat de werkvoorbereiding de volledige verantwoordelijkheid voor BIM krijgt, dit naast zijn dagelijkse werkzaamheden. De rollen/functies BIM-coƶrdinator, BIM-manager en BIM-modelleur zijn namelijk specialismen. De BIM Maturity analyse geeft u inzicht in alle dubbele taken van personen binnen de organisatie waarop u vervolgens actie kunt ondernemen.

Change how you see and see how you change

Change how you see and see how you change Change how you see and see how you change Change how you see and see how you change

Hoe werkt de BIM Maturity Scan?

Voordat er wordt gestart met de scan, wordt er een introductiegesprek ingepland met de BIM-consultant en de betrokken medewerkers van de organisatie; het zogenoemde BIM-kernteam. Tijdens de introductie wordt tot op detail uitgelegd wat de scan inhoudt en wat de aanpak is. Samen wordt bepaald wie de Maturity Scan allemaal gaat invullen. Het invullen van de scan, om een nulmeting te bepalen, kost 20 minuten per persoon.

De resultaten van de scan worden verwerkt tot begrijpbare resultaten die door de BIM-consultant gepresenteerd worden aan het BIM-kernteam. De resultaten geven inzicht in de huidige situatie van de organisatie, waarbij nader in wordt gegaan op waar de krachten liggen en de ontwikkelpunten. Op basis van de uitkomst, wordt het BIM-level bepaald. Dit level geeft aan op welk BIM-niveau de organisatie zich momenteel bevindt en welke stappen er nog gezet kunnen worden. Gezamenlijk met de BIM-consultant worden de vervolgstappen opgesteld.

Creƫer draagvlak

Om het beste resultaat op de langere termijn te behalen, adviseren wij om de BIM Maturity analyse onderdeel uit te laten maken van een strategietraject. Tijdens een strategietraject wordt er begonnen met een strategische sessie, die de basis vormt voor het verdere implementatieplan. Tijdens de eerste sessie worden de wensen duidelijk, waaraan gezamenlijk doelstellingen gekoppeld worden. De uitkomsten van de Maturity Scan zijn hierin van grote waarde. Zowel de uitkomsten van de scan als de input vanuit de sessie, worden samengevoegd in het Plan van Aanpak. Dit is een solide vertrekpunt voor de verdere BIM-implementatie en optimalisatie.

Omdat tijdens het gehele traject contact wordt onderhouden met diverse betrokken medewerkers, ontstaat er draagvlak voor verandering. Medewerkers begrijpen waarom zaken veranderen en zijn hierdoor eerder bereidt aanpassingen te doen in hun werkzaamheden.

Sturen op feiten

Iedere verandering brengt uitdagingen met zich mee. Het is daarom prettig om vooraf scherp te hebben waarom verandering noodzakelijk is en het uiteindelijke doel helder voor ogen te hebben. Een Maturity analyse helpt hierbij.

  • Snel overzicht van de huidige stand van zaken
  • In slechts 20 minuten voltooid
  • Breed inzicht in uw organisatie
  • Data gestuurd
  • De bron voor het Plan van Aanpak

Direct aan de slag

Ook behoefte aan inzicht in de huidige digitaliseringsstatus van uw organisatie? Onze consultants denken graag mee in de mogelijke oplossingen, om samen het beste resultaat te behalen.

plan een afspraak
Bim4all bim consultancy overleg 223