BIM-Maturity analyse

De BIM-Maturity analyse geeft inzicht in de ontwikkeling van de organisatie op het gebied van BIM. Door organisaties op alle niveaus te meten op maturity (volwassenheid), wordt inzicht verkregen in de huidige digitaliseringstatus.

  • Prijs op aanvraag

BIM-speelt in de hele organisatie en is in mindere of meerdere mate van toepassing voor alle personen in de organisatie. De directie voor de juiste strategie en motivatie, projectleiders en inkoop om de juiste toeleveranciers project-partners op de correcte manier in te kopen, de modelleurs om goede 3D-modellen te bouwen, Informatiemanagers om de data van projecten te managen, de werkvoorbereiders die er werken goed kunnen voorbereiden op de data die ze ontvangen.

Wij zien vaak dat de werkvoorbereiding BIM alleen op het bordje krijgt. Een werkvoorbereider die ook BIM-coƶrdinator, BIM-manager en ook BIM-modelleur moet zijn om BIM in het bedrijf naar een hoger level te brengen. De genoemde rollen/functies zijn specialismen net als een goede werkvoorbereider. Door te meten krijgt u inzicht in alle dubbele taken van personen binnen de organisatie waarop u vervolgens actie kunt ondernemen.

Change how you see and see how you change

Change how you see and see how you change Change how you see and see how you change Change how you see and see how you change

Hoe werkt de BIM-maturityscan?

Voordat er wordt gestart met de scan, wordt er een introductiegesprek ingepland met de BIM-consultant en de betrokken medewerkers van de organisatie. Het zogenoemde BIM-kernteam. Tijdens de introductie wordt tot op detail uitgelegd wat de scan inhoudt en wat de aanpak is. Samen wordt bepaald wie de maturity scan allemaal gaat invullen. Het invullen van de scan, om een nulmeting te bepalen, kost 20 minuten per persoon.

De resultaten van de scan worden verwerkt tot begrijpbare resultaten die door de BIM-consultant gepresenteerd worden aan het BIM-kernteam. De resultaten geven inzicht in de huidige situatie van de organisatie, waarbij nader in wordt gegaan op waar de krachten liggen en de ontwikkelpunten. Op basis van de uitkomst, wordt het BIM-level bepaald. Dit level geeft aan op welk BIM-niveau de organisatie momenteel bevindt en welke stappen er nog gezet kunnen worden. Gezamenlijk met de BIM-consultant worden de vervolgstappen opgesteld.

Creƫer draagvlak

Om het beste resultaat op de langere termijn te behalen, adviseren wij om de BIM-maturity analyse onderdeel uit te laten maken een strategietraject. Tijdens een strategietraject wordt er begonnen met een strategische sessie, die de basis vormt voor het verdere implementatieplan. Tijdens de eerste sessie worden de wensen duidelijk, waaraan gezamenlijk doelstellingen gekoppeld worden. De uitkomsten van de maturiteitsscan zijn hierin van grote waarde. Zowel de uitkomsten van de scan als de input vanuit de sessie, worden samengevoegd in het Plan van Aanpak. Dit is een solide vertrekpunt voor de verdere BIM-implementatie en optimalisatie.

Omdat tijdens het gehele traject contact wordt onderhouden met diverse betrokken medewerkers, ontstaat er draagvlak voor verandering. Medewerkers begrijpen waarom zaken veranderen en zijn hierdoor eerder bereidt aanpassingen te doen in hun werkzaamheden.

Sturen op feiten

Iedere verandering brengt uitdagingen met zich mee. Het is daarom prettig om vooraf scherp te hebben waarom verandering noodzakelijk is en het uiteindelijke doel helder voor ogen te hebben. Een Maturity analyse helpt hierbij.

  • Snel overzicht van de huidige stand van zaken
  • In slechts 20 minuten voltooid
  • Breed inzicht in uw organisatie
  • Data gestuurd
  • De bron voor het Plan van Aanpak

Direct aan de slag

Ook behoefte aan inzicht in de huidige digitaliseringsstatus van uw organisatie? Onze consultants denken graag mee in de mogelijke oplossingen, om samen het beste resultaat te behalen.

plan een afspraak
Bim4all bim consultancy overleg 223