Strategietraject

Als u met de BIM-methodiek aan de slag gaat, hoort daar een juiste strategie bij. Wanneer u de juiste strategie heeft, kunt u de doelstellingen vertalen naar een roadmap voor uw organisatie. Dit vormt de basis voor een succesvolle BIM-implementatie.

  • Prijs op aanvraag

Wij zien vaak bij organisaties dat de eerste stappen op het gebied van BIM pas vanuit de tekenkamer en/of werkvoorbereiding worden ondernomen. Kijkend naar het gehele bouwproces, is er op dat moment al veel bepaald. Door pas zo laat in het proces met BIM te starten, resulteert dit in negatieve effecten en keuzes in de afgeronde fases. BIM is namelijk aanwezig in alle fases van het bouwproces. Het loont dan ook om het gehele BIM-proces in uw organisatie in kaart te brengen, bij te sturen en te verbeteren.

De basis hiervoor is het strategietraject, waarin wij samen met bedrijven doelstellingen bepalen en BIM op een succesvolle wijze integreren in de werkprocessen. Met een steeds sneller veranderende markt en hoge mate van innovatie rondom BIM, is het belangrijk om ook wanneer uw organisatie al met BIM aan de slag is, continue bij te sturen. De materie is complex en heeft invloed op de gehele organisatie. Een duidelijke strategie en Roadmap geven grip op de situatie en maken resultaten meetbaar. Zo houdt u samen met uw BIM- en/of digitaliseringsmanager koers in de snel veranderende digitale wereld.

The essence of strategy is choosing what not to do

The essence of strategy is choosing what not to do The essence of strategy is choosing what not to do The essence of strategy is choosing what not to do

Wij ondersteunen organisaties in de BIM- en digitaliseringsstrategie. Gedurende het strategietraject stellen wij een Plan van Aanpak met bijbehorende roadmap op, afgestemd op uw proces en doelstellingen.

De strategiesessies zijn opgedeeld in een viertal onderwerpen, passend bij iedere uitdaging:

  • Starten met BIM
  • Vervolg op de eerste stappen van BIM
  • BIM Beheer & Onderhoud
  • BIM in relatie tot toeleveranciers (BIM naar productie)

Afhankelijk van bepaalde variabelen bepalen we samen met u hoe we het strategietraject invulling geven.

Omdat iedere organisatie uniek is, is geen traject noch uitkomst hetzelfde. Prijzen voor de strategiesessies worden dan ook als maatwerk aangeboden. Vraag hiervoor een offerte aan.

BIM Maturity Scan

Wij combineren een strategietraject met een BIM Maturity Scan. Dit geeft u en ons inzicht in de huidige status van uw organisatie. De uitkomsten van de scan dienen als basis voor de 1e sessie.

Na het uitvoeren van het strategietraject, wilt u inzicht in de resultaten en weten wat het traject u en uw organisatie heeft gebracht. Daarvoor bieden wij de BIM Maturity update Scan aan. Zo krijgt u inzicht in de behaalde ontwikkeling en kunt u deze vergelijken met de eerder gestelde doelstellingen. Dit geeft grip tijdens het digitaliseren van uw organisatie.

Strategie is de basis

  • Strategiesessie 1
  • Strategiesessie 2
  • Strategiesessie 3
  • Implementatiefase

Strategiesessie 1

Afhankelijk van uw organisatie en de uitkomsten van de Maturity Scan richten wij de sessie in. Hierbij laten wij zoveel mogelijk collega's van diverse afdelingen, die betrokken zijn bij het traject deelnemen. Zo creëren we vanaf het eerste moment betrokkenheid en draagvlak binnen de gehele organisatie. Door met elkaar in gesprek te gaan worden mogelijke kansen en verbeteringen in kaart gebracht. Wij informeren over de Do’s en Dont’s met BIM en geven advies in het maken van de juiste doelstellingen.

Na afloop stellen wij het Plan van Aanpak op en communiceren we het concept hiervan met de interne coördinator van het traject.

Strategiesessie 2

Tijdens de tweede strategiesessie, presenteren wij het conceptuele Plan van Aanpak. Hierbij worden de adviezen SMART geformuleerd en deze worden gebaseerd op de bedrijfsdoelstellingen. Zo geven wij inzicht in de verbeteringen op de korte, middellange en lange termijn

Dit is vertaald in een roadmap, waardoor u een goed beeld krijgt van de te nemen stappen om de doelstellingen te halen. Een onderdeel hiervan is opleiden, waarin wij adviseren welke specifieke trainingen en opleidingen gevolgd moeten worden en door wie. Om het draagvlak in de organisatie te behouden en te vergroten, organiseren wij ook BIM-kennissessies.

Met de input vanuit deze sessie, wordt het definitieve Plan van Aanpak opgesteld en krijgt u een inschatting van de investering.

Strategiesessie 3

Enkele weken na de tweede strategische sessie, wordt er een moment ingepland waarop het definitieve Plan van Aanpak wordt gepresenteerd. Op basis van het plan wordt de start van de implementatie bepaald.

Implementatiefase

Gedurende de implementatie heeft u één vaste BIM-consultant als aanspreekpunt vanuit BIM4ALL. Afhankelijk van de voorgestelde doelen en wensen, betrekken wij diverse BIM-specialisten bij het gehele proces om zo te streven naar het hoogst haalbare resultaat.

Tijdens de evaluatiemomenten wordt de voortgang van het strategietraject besproken en wordt er bijgestuurd waar nodig.

Bim4all consulting robbert evers

Wij komen graag met u in contact

Benieuwd waar uw organisatorische verbeterpunten liggen, om meer uit BIM en digitalisering te halen? Onze consultants gaan graag met u in gesprek.

Neem contact op met Robbert